Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie over Tilburgs ouderenbeleid

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

16-10-2000

Ouderenbeleid: vraag van de klant centraal

Aftrap met conferentie op 8 december

Op vrijdag 8 december wordt op een speciale conferentie over diverse aandachtspunten in het ouderenbeleid van gedachten worden gewisseld met ouderen, vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, instellingen en de politiek.
Doel hiervan is om een aantal vragen op tafel te krijgen op basis waarvan de verdere discussie kan worden gevoerd over het nieuw te formuleren ouderenbeleid 2001-2004.

Interactief
Gekozen is voor een interactieve wijze van beleidsvorming om ouderen in Tilburg tegemoet te komen in hun vraag op het gebied van wonen, welzijn, werk en inkomen, verkeer en vervoer, veiligheid en zorg. Op basis van de vraag van ouderen wordt bekeken of er op deze terreinen aanvullende maatregelen nodig zijn die specifiek gericht zijn op ouderen. De wijze van beleidsontwikkeling komt voort uit het advies van de commissie Aarts, die vanuit de gemeenteraad in het leven is geroepen om praktische aanpassingen tot stand te brengen van het Tilburgse politieke systeem. Een van de adviezen was om op een interactieve wijze de nota ouderenbeleid te ontwikkelen, waarbij de raad nauw betrokken moet worden.

Aandachtspunten
De nota Lokaal Ouderenbeleid wordt, mede door de interactieve aanpak, opgesteld op basis van de vraag van ouderen. In de nota worden de gemeentelijke visie en doelstellingen verwoord, waar concrete actiepunten aan worden gekoppeld. Aandacht zal worden besteed aan de gevolgen van de toename van ouderen, onder meer op het gebied van huisvesting, woonomgeving, openbaar vervoer, informatie en advies over vragen die met ouderdom samenhangen.
Verder wordt in de nota ook aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van de groep kwetsbare ouderen. Een derde punt waar de nota aandacht aan zal besteden is het aanwijzen van kwetsbare wijken op basis van het aantal ouderen dat er woont. Deze gebieden moeten vervolgens prioriteit krijgen bij de vormgeving en uitwerking van het ouderenbeleid.

Proces
De start van het interactieve proces vindt plaats met de conferentie op 8 december. In het vervolgtraject zullen brainstormsessies met ouderen worden georganiseerd in bijvoorbeeld wijkgebouwen en verzorgingstehuizen. De resultaten van deze sessies zullen worden gecommuniceerd naar de betrokkenen.
Ook met de omringende gemeenten wordt afstemming gezocht. Vervolgens wordt de hele sector waarin het beleid een rol moet krijgen onderzocht

Gestreefd wordt om tenslotte in april 2001 de nota Lokaal Ouderenbeleid te presenteren, zodat de betrokken partners hierover geconsulteerd kunnen worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie