Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS meldt dat inflatie in november iets afgevlakt is

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB00-277
8 december 2000 Inflatie in november iets afgevlakt 10.30 uur

De consumentenprijzen lagen in november 3,0 procent hoger dan in november vorig jaar. Het inflatiecijfer is daarmee 0,1 procentpunt lager dan vorige maand. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Deze daling is vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijzen van autobrandstoffen. Gemiddeld zijn de prijzen in november niet veranderd ten opzichte van oktober.

Inflatie iets lager
In november komt de inflatie, gemeten ten opzichte van november 1999, uit op 3,0 procent. In oktober 2000 was de inflatie 3,1 procent. De ontwikkeling van de prijs van autobrandstoffen is de belangrijkste oorzaak van deze lichte daling. In november lagen de prijzen van autobrandstoffen weliswaar 14 procent hoger dan een jaar daarvoor, maar in oktober was dat nog 18 procent. In november van dit jaar daalden de gemiddelde prijzen van autobrandstoffen ten opzichte van oktober. Vorig jaar was er juist een stijging. De bijdrage aan de inflatie van energieproducten is hierdoor deze maand teruggelopen naar 1,2 procentpunt. Vorige maand droegen gas, elektriciteit en autobrandstoffen samen nog 1,4 procentpunt aan de inflatie bij. De bijdrage van andere goederen en diensten aan de inflatie bleef deze maand onveranderd met 1,8 procentpunt.

Prijzen in november gemiddeld onveranderd Tussen oktober en november 2000 zijn de consumentenprijzen CBS-Persdienst gemiddeld onveranderd gebleven. Prijsstijgingen werden gemeten bij voedingsmiddelen, met name bij verse groenten en vlees. Ook bloemen Postbus 4000
2270 JM Voorburg en planten werden duurder. Prijsdalingen deden zich voor bij tel. (070) 337 58 16 autobrandstoffen, kleding en kledingstoffen, fruit, aardappelen en fax (070) 337 59 71 vakantie-accommodatie.
E-mail:
(persdienst@cbs.nl)

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB00-277 pagina 1 van 8
Afgeleide consumentenprijsindex
De afgeleide index voor werknemersgezinnen met een laag inkomen van november 2000 is 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Deze index wordt vaak gebruikt voor het aanpassen van overheidstarieven, CAO's en andere contracten.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex
Het CBS stelt niet alleen de nationale consumentenprijsindex samen, maar ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex voor Nederland. Deze index maakt deel uit van het inflatiecijfer van de Eurozone dat een officieel richtsnoer vormt voor het monetair beleid van de Europese Centrale Bank.
In november is de inflatie in Nederland volgens de Europese maatstaf teruggelopen tot 2,9 procent. In oktober was deze in Nederland 3,2 procent. De gemiddelde inflatie in de Eurozone was in oktober 2,7 procent. De inflatie in Nederland lag toen dus een half procentpunt boven het gemiddelde van de Eurozone.
De uitkomsten over november voor de Eurozone en voor alle landen van de Europese Unie zullen op 19 december door Eurostat worden gepubliceerd.

Technische toelichting
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar.
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerendezaakbelasting, motor- rijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland en contributies aan sportverenigingen, maatschappelijke organisaties e.d. worden

CBS Persbericht PB00-277 pagina 2 van 8
bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde. Anderzijds is bij de geharmoniseerde index een groter deel van de kosten van de gezondheidszorg inbegrepen dan in de nationale index.
Een ander verschil tussen beide indices is dat in de nationale index de prijsstijgingen van de particuliere consumptie van Nederlanders in het buitenland wordt meegenomen. Daarentegen weegt in de geharmoniseerde index de particuliere consumptie van buitenlanders in Nederland mee.
Met ingang van januari 2000 is de dekking van de geharmoniseerde index uitgebreid. Meer informatie hierover is opgenomen in het persbericht van 11 februari 2000.
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd.
De consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen met een laag inkomen is gebaseerd op het pakket goederen en diensten dat in 1995 werd aangeschaft door werknemergezinnen met een bruto gezinsinkomen beneden de mediaan van de inkomensverdeling van de werknemersgezinnen. De afgeleide reeks voor werknemersgezinnen met een laag inkomen wordt op dit moment vaak gebruikt voor het aanpassen van overheidstarieven, CAO's en andere contracten.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie