Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsberichten Gemeente Vlieland

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

Home
Gemeentehuis
Actueel
Alg. Informatie
Toerisme/Recreatie
Musea
Onderwijs / Welzijn
Foto's
Links
Kaart

Klik hier om de nieuwe gemeentegids aan te vragen.

Uit het Kastje 47

Ingekomen

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingekomen:
- A.G. van Hurck, ten behoeve van het vergroten van een winkel op het perceel Dorpsstraat 47 (ingekomen 5 december 2000);
- K.G.H. Venema, ten behoeve van het plaatsen van een duivenhok op het perceel Gangboord 1 (ingekomen 30 november 2000).

Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunning

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:

- H. van Barneveld & A. Kadijk, ten behoeve van het plaatsen van twee rookgasafvoeren aan weerszijde van een recreatiewoning op het perceel Ankerplaats 27.
Belanghebbenden kunnen tegen het verlenen van de vergunningen binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemo-tiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Wijziging diverse belastingverordeningen

Op 27 november 2000 heeft de gemeenteraad diverse belastingverordeningen opnieuw vastgesteld. De ingangsdatum van heffing van deze verordeningen is 1 januari 2001. De meeste belastingen en legestarieven zijn met 2% verhoogd. De tarieven voor de rioolbelasting zijn met 20% verhoogd.
De verordeningen liggen kosteloos voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling van de betreffende leges kunnen afschriften van de verordeningen worden verkregen.

Voor de volgende belastingen zijn nieuwe verordeningen vastgesteld: Leges
In de legesverordening wordt voor veel diensten die de gemeente verzorgt een legesbedrag vastgesteld. De tarieven zijn ten opzichte van 2000 met 2% verhoogd.

Precariobelasting
De tarieven voor het hebben van eigendommen op, onder of boven openbare gemeentegrond zijn met 2% verhoogd.

Rioolrechten
Dit recht wordt geheven naar rato van het waterverbruik. De meest voorkomende tarieven luiden:

- waterverbruik tot 300 m3;
98,10 per eenheid van 50 m3

- waterverbruik van 301 tot 1000 m3;
196,20 per eenheid van 100 m3
Voor grootverbruikers gelden andere tarieven.

Hondenbelasting
Het tarief voor de hondenbelasting is vastgesteld op 114,30 per hond.

Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die op meer dan 90 dagen van het belastingjaar een gemeubileerde woonruimte in de gemeente Vlieland voor zichzelf beschikbaar houden, zonder dat men inwoner is van deze gemeente. Het tarief is vastgesteld op 707,50 per woning.

Afvalstoffenheffing
De heffing wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente verplicht is huishoudelijke afvalstoffen op te halen.
De tarieven bedragen voor:

- een eenpersoonshuishouden 375,00

- een meerpersoonshuishouden 500,00

Toeristen- en watertoeristenbelasting
Het tarief is verhoogd met 0,10.Het tarief is nu 1,85 per overnachting en per overzetting door rederij Doeksen.

Lijkbezorgingsrechten
De tarieven in verband met het begraven zijn met 2% verhoogd.

Onroerendezaakbelasting
Op grond van de op dit moment beschikbare WOZ-waarden zijn de volgende ozb-tarieven vastgesteld:

- gebruikersbelasting 5,42 per 5.000 WOZ-waarde
- eigenarenbelasting 6,77 per 5.000 WOZ-waarde
Herinrichting Diaconietuin
De diaconietuin wordt de komende maanden in een nieuwe jas gestoken. Daarmee krijgt een vergeten en grotendeels verwaarloosd stukje dorp weer het aanzien dat het verdient. Het oorspronkelijke karakter van de tuin, in het verleden gebruikt voor de voedselvoorziening van het armenhuis, wordt versterkt. De huidige moestuin blijft aan dat karakter bijdragen. Daarbij zal de tuin open zijn voor publiek. Over een schelpenpad kan straks iedereen van de Nieuwestraat door de tuin naar de Willem de Vlaminghweg wandelen. Zo kunnen straks ook mensen die slecht ter been zijn het terras achter het armhuis makkelijker bereiken. In eerste instantie ligt de nadruk op het opruimen (inmiddels gestart) van de tuin. Na de winter wordt in de vlakke gedeelten gras gezaaid, en zullen nog enkele vruchtbomen en lage heggen worden aangeplant. Komende zomer moet het al mogelijk zijn om op een van de te plaatsen bankjes van dit historische plekje te genieten. De gemeenteraad heeft onlangs fl 20.000,- voor de uitvoering beschikbaar gesteld. De provincie draagt fl 26.000.- bij. Inclusief de voorbereiding kost het totale project ca 52.000 gulden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie