Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken reorganisatieproces NATCO

Datum nieuwsfeit: 11-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Stand van zaken reorganisatieproces NATCO

11-12-2000

Op 9 oktober jl. heeft de Vaste Commissie voor Defensie mij gevraagd haar te informeren over de reorganisatie van het Nationaal Commando (NATCO) van de Koninklijke Landmacht. Hierbij bericht ik u over de stand van zaken van dit reorganisatieproces.

De huidige hoofdtaken en organisatie van het NATCO Het NATCO ressorteert direct onder de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en is verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van diverse operationele, logistieke en facilitaire taken voor de Koninklijke landmacht. Enkele voorbeelden van deze taken zijn:
1.het beheer en de instandhouding van alle kazernes van de Koninklijke landmacht en het uitvoeren van de "huisbaas"-taken, zoals het zorgdragen voor de beveiliging, voeding, nutsvoorzieningen, bureelinventaris etc.;
2.het bieden van Militaire Bijstand of -Steunverlening (waaronder rampenbestrijding);
3.het onderhouden van externe betrekkingen, inclusief maatschappelijke dienstverlening en militaire muziek;
4.het opsporen en ruimen van explosieven op het nationaal grondgebied; 5.de beveiliging van militaire activiteiten op het nationale grondgebied.

Tevens levert het NATCO diensten en producten voor de operationele taakuitvoering van eenheden van andere krijgsmachtdelen. Het gaat hierbij onder andere om onderhoud en bevoorrading (inclusief beheer en opslag) van diverse goederen (als persoonsgebonden uitrusting en brandstof).
Momenteel bestaat het NATCO uit een ressortstaf in Gouda, drie Regionaal Militaire Commando's (RMC's) in Nederland en het "Netherlands Army Support Agency in Germany" (NASAG) in Duitsland. Onder de drie RMC's ressorteren in totaal vijftien garnizoenen. Daarnaast behoren het Hoger Onderhouds Bedrijf van de KL, het Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de KL, het Explosieven Opruimings Commando van de KL, de ARBO-dienst van de KL en het Nationaal Verzorgings Commando tot de organisatie van het NATCO. Tenslotte is nog een aantal kleinere organisatie-elementen, zoals Museum Bronbeek en de Amerikaanse materieelopslagplaatsen (POMSS) opgenomen in de NATCO-organisatie.

Noodzaak en achtergronden reorganisatie "NATCO 2000" De huidige organisatie van het Nationaal Commando bleek een aantal tekortkomingen te hebben. Daarom is besloten het NATCO te reorganiseren, met als doel een eenvormige, inzichtelijke en professionele organisatie op te zetten, met eenduidige werkmethoden, procedures en producten. Deze reorganisatie, die wordt genoemd in de Hoofdlijnennotitie en de Defensienota, staat bekend als "NATCO 2000". Als gevolg van deze reorganisatie komen 800 vte'n vrij voor de noodzakelijke extra "groene functies" binnen Nederlands-Duitse Legerkorps. Hiermee kunnen onder andere de pantserinfanteriebataljons verder paraat worden gesteld.

"NATCO 2000"
Het reorganisatieproject "NATCO 2000" kenmerkt zich door de opheffing van een compleet bestuursniveau: de vijftien Garnizoenstaven verdwijnen. De huidige drie RMC-staven worden omgevormd tot 5 nieuwe RMC-staven, te weten:
I.RMC Noord te Assen

II.RMC Oost te Schaarsbergen (tijdelijk Harderwijk)

III.RMC Midden te Amersfoort

IV.RMC West te 's Gravenhage

V.RMC Zuid te Oirschot (tijdelijk Vught)

Deze reorganisatie is al begonnen, de nieuwe RMC-structuur is naar verwachting deze maand operationeel.

De nieuwe RMC´s worden verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening en de nationale operationele taken binnen hun regio. Hiertoe krijgt ieder RMC in het voorjaar van 2001 een gereorganiseerd Nationaal Reserve (NATRES) bataljon onder bevel. Op lokaal niveau worden vierentwintig Lokaal Facilitaire Diensten (LFD'n) opgericht (en twee tijdelijke tot 2002). Deze worden verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening op de kazernes in Nederland.
Op landelijk niveau zal de ressortstaf NATCO medio 2001 aan-gepast worden aan de nieuwe situatie. Daarmee zal invulling worden gegeven aan het principe van centrale sturing en decentrale uitvoering.

Overige reorganisaties binnen het NATCO
Het "Netherlands Army Support Agency in Germany", dat verantwoordelijk is voor de facilitaire dienstverlening aan eenheden van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht in Duitsland, zal in 2001 worden gereorganiseerd. Dit zal geschieden naar analogie van de reorganisatie van de RMC's in Nederland, met daarbij enkele aanvullende "Duitsland-specifieke" taken en organisatie-elementen.

In het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer wordt de "betaalfunctie" van het NATCO voor de KL, inclusief rekening- en kasbeheer, geconcentreerd in een Betaal Service centrum. Tevens wordt het financiële toezicht geconcentreerd in het Financial Audit Centrum. Beide centra worden opgericht in Utrecht.

Eind 1998 is besloten alle uitvoerende ICT-beheertaken van de Krijgsmachtdelen over te dragen aan de Defensie Telematica Organisatie (DTO). Het ICT-beheer ten behoeve van het operationele KL-optreden is hiervan uitgezonderd. Het gevolg hiervan is dat per 1 januari 2001 alle uitvoerende telematicataken (m.u.v. de (veld)postverzorging) van het NATCO overgaan naar de DTO.

Als uitvloeisel van de Defensienota is tevens besloten de Regionaal Geneeskundige Diensten van de drie huidige RMC0s te integreren in het Nederlandse deel van het Nederlands-Duitse Legerkorps. Op 1 januari 2001 zullen de Regionaal Geneeskundige Diensten daartoe onder bevel worden gesteld van het Korps. Hierdoor ontstaan geneeskundige eenheden in het Korps die zowel een operationele als een regionale verantwoordelijkheid hebben. De feitelijke integratie zal later in het jaar plaatsvinden.

Zowel het Nederlands-Duitse Legerkorps als het Nationaal Verzorgings Commando van het NATCO spelen op dit moment een rol tijdens de voorbereiding en de inzet van eenheden in vredes- en crisisbeheersingsoperaties, alsmede tijdens de recuperatie van deze eenheden na terugkomst. De verdeelde verantwoordelijkheden en de daardoor noodzakelijke coördinatie in planning en uitvoering worden als nadelig ervaren. Mede daarom zal het Nationaal Verzorgings Commando worden geïntegreerd in Nederlands-Duitse Legerkorps. Deze overgang zal in de komende 4 jaren worden uitgevoerd.

Per 1 januari 2001 zal de ARBO-dienst van de KL, in eerste instantie als een zelfstandig organisatie-element, in de Centrale Dienst Personeel & Organisatie worden ondergebracht. De integratie van staf-gerelateerde taken zal nader worden bezien.

De overdracht van het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek aan het Defensie Interservice Commando is voorzien per 1 januari 2001.

De overige organisatiedelen, zoals het Hoger Onderhoudsbedrijf van de KL, het Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de KL en het Explosieven Opruimings Commando van de KL blijven in "NATCO 2000" in hun huidige vorm bestaan.

Ten slotte
De reorganisatie "NATCO 2000" is een omvangrijke operatie, waarbij ingrijpende wijzigingen van structuren, processen en procedures worden doorgevoerd. Enerzijds worden tekortkomingen in de huidige organisatie opgeheven, anderzijds komt de benodigde ruimte vrij voor het vergroten van de parate capaciteit van Nederlands-Duitse Legerkorps. Met de overdracht van functieruimte aan het Korps is al een begin gemaakt. De reorganisatie "NATCO 2000" zal, zoals gebruikelijk, een jaar na implementatie worden geëvalueerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...