Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang Belastingregeling voor het Koninkrijk

Datum nieuwsfeit: 11-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Voortgang Belastingregeling voor het KoninkrijkDirectie Internationale Fiscale Zaken

De voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

6-11-2000

IFZ 2000-1259

11 december 2000

Onderwerp

Voortgang Belastingregeling voor het Koninkrijk

In reactie op uw verzoek van 6 november j.l. inzake de voortgang van de Belastingregeling voor het Koninkrijk kan ik u als volgt rapporteren.

Van 20 t/m 22 november 2000 heeft een Nederlandse delegatie van het Ministerie van Financiën onder leiding van voormalig Directeur Generaal voor Fiscale Zaken mr. D.E. Witteveen besprekingen gevoerd met de autoriteiten van de Nederlandse Antillen.

Overeenkomstig de slotverklaring van het politiek overleg in augustus 2000 had deze missie als doel om via overleg duidelijkheid te scheppen over het Nieuw Fiscaal Raamwerk en de Belastingregeling voor het Koninkrijk tegen de achtergrond van de internationale discussie over schadelijke belastingconcurrentie.

De besprekingen zijn in een constructieve sfeer gevoerd en de standpunten van beide delegaties zijn duidelijk naar voren gekomen.

Het Nederlandse uitgangspunt bij de discussie omtrent het Nieuw Fiscaal Raamwerk en de Belastingregeling voor het Koninkrijk is primair om de regering van de Nederlandse Antillen in het licht van de internationale discussie over schadelijke belastingconcurrentie te verzoeken om op het hoogste niveau het door de OESO vereiste commitment af te geven. Met het afgeven van een dergelijk commitment neemt de regering van in casu de Nederlandse Antillen de verplichting op zich om de fiscale wetgeving en het beleid ter uitvoering van de wetgeving in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten die door de OESO ter zake zijn of worden geformuleerd. De regering van de Nederlandse Antillen beraadde zich tijdens het overleg nog op het afgeven van dit commitment.

Inmiddels heeft de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen mij bij brief van 5 december 2000 op de hoogte gesteld van het feit dat de regering van de Nederlandse Antillen bij brief van 30 november het door de OESO vereiste commitment heeft afgegeven.

In het kader van het door de OESO vereiste commitment zijn op hoofdlijnen scenarios besproken waarlangs de Nederlandse Antillen hun wetgeving zodanig zouden kunnen aanpasen dat deze voldoet aan de internationale normen. Afhankelijk van het door de Nederlandse Antillen te volgen scenario, zou Nederland in meer of mindere mate een tegemoetkoming geven ter stimulering van economie en werkgelegenheid, passend binnen de visie van IMF/Wereldbank.

Tijdens de gesprekken is het vooralsnog niet mogelijk gebleken de diverse gezichtspunten omtrent de internationale aanvaardbaarheid van enkele elementen van het Nieuw Fiscaal Raamwerk, in het bijzonder de Vrijgestelde Vennootschap, tot elkaar te brengen. Een in een fiscaal stelsel ingebedde Vrijgestelde Vennootschap is internationaal gezien zeker niet onomstreden. Deze elementen van het Nieuw Fiscaal Raamwerk kunnen van invloed zijn op de effectieve belastingdruk in de Nederlandse Antillen in het algemeen en meer in het bijzonder op de effectieve belastingdruk in de fiscale relatie tussen Nederland en de Nederlandse Antillen.

Een laatste gesprekspunt betrof de fiscale relatie tussen de twee landen gedurende de periode dat nog geen duidelijkheid is verkregen over de internationale aanvaardbaarheid van de fiscale Antilliaanse wetgeving. Een oordeelsvorming over dit laatste aspect komt pas aan de orde wanneer overeenstemming bestaat over de eerdere genoemde aspecten.

Met het recent afgegeven commitment is in de context van het fiscale dossier aan een belangrijk uitgangspunt van Nederland voldaan. De besprekingen zullen binnenkort met inachtneming van dit gegeven worden voortgezet, hetgeen wat mij betreft in ieder geval betekent dat de vooruitgang die is geboekt met het door de Antillen afgegeven commitment de perspectieven voor deze vervolgbesprekingen zeker heeft verbeterd.

De staatssecretaris van Financiën

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie