Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel aanbieding van de commissie ICT en Stad

Datum nieuwsfeit: 11-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak Minister Van Boxtel aanbieding van de commissie ICT en de Stad
Een toespraak bij het onderwerp ICT en de Stad
11 december 2000
Geachte aanwezigen, in het bijzonder natuurlijk de heer Cerfontaine en de overige leden van de commissie ICT en de stad, ICT is in potentie de grootste groeimarkt van de 21ste eeuw Minister Van Boxtel tijdens zijn toespraak Het is niet alleen een belangrijke technologische revolutie in zichzelf, maar is vooral ook een motor voor allerlei nieuwe bedrijvigheid en nieuwe producten. Producten die niet alleen het bedrijfsleven ten goede komen, maar ook de burgers. Denk maar aan de mobiele telefonie, het Internet, email, GSM en WAP.
Volgens de onlangs verschenen halfjaarlijkse Internetmonitor van bureau Pro Active International is op dit moment is 45% (5,7 miljoen) van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder actief op het Internet. In 1998 was dat nog maar 15% (1,9 miljoen). Voorspeld wordt dat over 5 jaar de 80% grens overschreden zal zijn. Als het gaat om online winkelen; dat heeft 19% (2,5 miljoen) van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder wel eens gedaan. Twee jaar geleden was dat nog maar 3%. Na de vier Scandinavische landen staat Nederland hiermee in Europa op de vijfde plaats. ICT is doorgedrongen in bijna alle huishouden, op bijna iedere werkplek. Het is dus niet verbazingwekkend dat ICT, net als ooit elektriciteit, stoomaandrijving en de verbrandingsmotor, heel snel heel veel veranderingen teweeg brengt in onze maatschappij. Veranderingen die ook grote betekenis hebben voor de sociale, economische en fysieke infrastructuur van onze grote steden. Hoe dat precies vorm moet krijgen, welke mogelijkheden er zijn, daar hebben Gerlach Cerfontaine en acht andere gezaghebbende personen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur, de afgelopen maanden intensief op gestudeerd en over gesproken. Hun conclusies staan in dit compacte en met veel praktijkvoorbeelden gelardeerde rapport.
Wat ik al heb gezien van het rapport is bijzonder boeiend en bevat vele concrete aangrijpingspunten om met behulp van ICT steden te versterken en het grotestedenbeleid te vernieuwen. Duidelijk zichtbaar is dat de commissie niet alleen theoretische inzichten op basis van een literatuurstudie heeft verzameld. De commissie heeft ook allerlei deskundigen geïnterviewd, vele binnen- en buitenlandse websites bekeken en een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Dit heeft een heel interessante analyse met vele praktijkvoorbeelden opgeleverd, beschreven vanuit het gezichtspunt van een stadsbewoner. Een van de belangrijkste conclusies is dat de zelfbewuste en veeleisende burger centraal moet staan bij het opzetten van ICT-projecten in de steden, niet als eind- maar als begingebruiker: "de burger aan het roer", in de woorden van de commissie. Deze benadering spreekt mij erg aan en sluit aan bij de visie op de elektronische relatie tussen overheid en burger die ik medio dit jaar in de nota Contract met de toekomst heb neergelegd. De commissie stelt terecht dat, wil de burger daadwerkelijk aan het roer kunnen komen bij de aanpak van grootstedelijke problemen, de overheid danig zal moeten veranderen.
Een kanteling is nodig naar meer vraag - meer burgergericht denken in de dienstverlening, en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Hier liggen kansen om de burger nauwer bij de beleids- en besluitvorming kunnen betrekken en de band tussen politiek, bestuur en burger nieuw leven in te blazen. Ik ben met de commissie van mening dat hiervoor nog het nodige organiserende vermogen in de steden moet worden aangesproken.
De mogelijkheden van de elektronische overheid kunt u vinden op overheid.nl. Deze portalsite is de toegangspoort tot de overheid. De geheel vernieuwde site is overigens vanmorgen in de lucht gegaan.
In navolging van de aan het roer staande burger vraagt de commissie ruimte voor pioniers, die op lokaal niveau ICT-initiatieven in de stad willen ontwikkelen.
Een eerste aanzet voor dit soort activiteiten zijn de digitale trapveldjes, waar ik dit jaar 20 miljoen gulden heb vrijgemaakt. Voor wie het nog niet weet: digitale trapveldjes zijn laagdrempelige locaties in achterstandswijken van grote steden waar de inwoners op eenvoudige wijze kennis kunnen maken met ICT. De belangstelling hiervoor vanuit de steden bleek enorm: naar verwachting zal het aantal digitale trapveldjes in twee jaar tijden groeien tot twee- à driehonderd.
Deze trapveldjes zijn ook belangrijk om te zorgen dat alle burgers gelijke toegangskansen tot de digitale snelweg hebben. Alleen dan kunnen alle burgers echt betrokken kunnen zijn bij de informatiesamenleving, en kan iedereen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die ICT hun biedt. Maar trapveldjes alleen is niet genoeg. Ik ondersteun daarom het pleidooi van de commissie voor het aanleggen van digitale breedbandinfrastructuur tot aan de woning en het voorstel om alle burgers de noodzakelijke ICT-vaardigheden te leren.
Het rapport maakt duidelijk dat er wat betreft ICT-toepassingen sprake is van een relatieve achterstand in het sociale domein ten opzichte van het economische en fysieke domein. Dit onderschrijf ik, ondanks het feit dat ik van mening ben dat ook op het economische en fysieke vlak de mogelijkheden van ICT nog niet optimaal benut worden. De commissie laat vervolgens duidelijk zien hoe ICT, mits onderdeel van een integrale aanpak, het bereiken van de doelstellingen van het grotestedenbeleid, onder meer op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie, werk en scholing, naderbij kan brengen. Het idee om een virtuele wijkmarktplaats te ontwikkelen, waarop burgers ideeën, diensten en producten uitwisselen, zich presenteren en discussiëren over wijkaangelegenheden, kan volgens mij een krachtige impuls aan de gemeenschapsvorming in de wijk geven en verdient absoluut nadere uitwerking.
Maar ook bij allerlei andere GSB-activiteiten kan en moet ICT een rol spelen. Daarom, ik heb dat in september al gezegd, zullen alle volgende stedelijke GSB-plannen, alle volgende subsidieverzoeken door een scherpe ICT-bril worden bekeken.
Om ICT in de stad te stimuleren adviseert de commissie om een nationaal fonds ICT en de Stad in te stellen dat financiële en inhoudelijke ondersteuning moet bieden. Verhoging van het maatschappelijk rendement als ijkpunt, een snelle beoordeling en indiening door minimaal twee private of publieke initiatiefnemers zijn enkele kenmerken van dit fonds. Ik vind het een interessante gedachte om op die manier ICT-investeringen in de steden mogelijk te maken. In het kabinetsstandpunt zal ik hierop terugkomen. Ik heb in dit korte tijdsbestek natuurlijk slechts gereageerd op een beperkt aantal hoofdlijnen uit het rapport. Wel zal u duidelijk zijn dat het rapport mij bijzonder aanspreekt en dat er bijzonder veel bruikbare elementen inzitten waarmee ik snel aan de slag wil. Het rapport ondersteunt mijn pleidooi dat ICT een strategische plaats binnen het grotestedenbeleid moet hebben. Ook kan het rapport van de commissie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de wens van het kabinet om Nederland op ICT-gebied voorop te laten lopen.
Tot slot wil ik de heer Cerfontaine en de andere commissieleden bedanken voor alle denkkracht, energie en tijd die ze in het thema gestoken hebben. U kunt er van uit gaan dat ik op dezelfde manier ervoor zal zorgen dat de steden de motoren, de knooppunten, van een succesvolle informatiesamenleving worden.

Relevante links:
Toespraak dhr. Cerfontaine ICT en de Stad, Burgers verbonden, tijdens overhandiging eindrapport commissie ICT en de stad Toespraak burgemeester Opstelten aanbieding rapport van de commissie ICT en de Stad
Commissie Cerfontaine: f 600 miljoen voor stimuleringsfonds ICT en de stad
Eindrapport commissie ICT en de Stad

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie