Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Zutphen

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zutphen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zutphen

Gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad van Zutphen vergadert dit jaar voor het laatst op maandag 18 december aanstaande. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het oude stadhuis, 's-Gravenhof 1. De vergadering is openbaar. Op de agenda staan vooralsnog 23 onderwerpen. Enkele daarvan:

* aanpassing van de tarieven belastingen

* ontslagaanvragen van gemeentesecretaris J.H. Bruseker en gemeentearchivaris M.R. Hermans

* Zutphania Turrita

* onderzoek afvaltarieven

* vaststelling van het landschapsbeleidsplan.
Parkeervergunningen 2001

Vanaf maandag 8 januari a.s. zijn de parkeervergunningen voor het jaar 2001 af te halen bij de balie van de afdeling Burgerzaken in de hal van het stadhuis, 's Gravenhof 2.
Het stadhuis is geopend van maandag t/m donderdag, van 8.30-16.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur. Bovendien is de balie van de afdeling Burgerzaken geopend op donderdagavond van 17.30-19.30 uur. De parkeervergunningen van 2000 zijn te gebruiken tot en met woensdag 31 januari 2001.

Bewoners
Bewoners van het gebied waar vergunninghoudersplaatsen zijn, komen in aanmerking voor een bewonersvergunning. Deze kost evenals in de afgelopen jaren ( 75,--. Bij het afhalen moet het kentekenbewijs van de auto worden getoond en een legitimatiebewijs. Op de vergunning wordt het kenteken vermeld. De vergunning is geldig voor vergunninghoudersplaatsen en, met uitzondering van koopavonden, ook voor betaalde parkeerplaatsen vanaf 18.00 uur.

Bedrijven
Zakelijk belanghebbenden hebben inmiddels een beschikking ontvangen. Daarin staat hoeveel vergunningen afgehaald kunnen worden. Dit aantal is afhankelijk van het aantal werknemers: 1-10 werknemers geeft recht op 1 vergunning; 10-20 werknemers geeft recht op 2 vergunningen en bij 20 werknemers of meer kunnen 3 vergunningen worden toegewezen. Ook deze vergunningen kunnen bij de balie van de afdeling burgerzaken worden opgehaald. Daarbij moet de beschikking overlegd worden en een uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat het bedrijf in Zutphen is gevestigd en hoeveel medewerkers in dienst zijn. Op deze vergunningen wordt geen kenteken vermeld, zodat zij in verschillende auto's kunnen worden gebruikt. De kosten bedragen ( 210,-- per vergunning. De vergunningen zijn niet geldig voor de betaalde parkeerplaatsen.
Indien u geen beschikking heeft ontvangen of wenst u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Brinker, Dienst Stadswerk, telefoon: 58 73 04.

Historisch Eme

Van 1990-2000 is voorafgaand aan de woningbouw archeologisch onderzoek verricht op de zandrug in het voormalige buurtschap Ooyershoek. De resultaten van de eerste vijf jaar onderzoek zijn geboekstaafd in het boek 'Leesten en Eme' uit 1996. De opgravingen op de terreinen Laaksche Veld en Laaksche tuin (1998-2000) hebben belangrijke informatie geleverd over de bewoningsgeschiedenis van dit gebied. Het verdwenen buurtschapje Eme blijkt bijna 2000 jaar continu bewoond te zijn geweest. Op de terreinen zijn nederzettingssporen uit de vierde tot zevende eeuw gevonden. Deze periode wordt ook wel de 'donkere middeleeuwen' genoemd omdat we er zo weinig van weten. Het onderzoek waarover dit rapport verslag doet, draagt niet alleen op lokaal maar ook op bovenregionaal niveau bij aan onze kennis over deze periode.

Geheel op zichzelf staat het bijzondere onderzoek naar de prehistorische jagers-v'2erzamelaars die meer dan 10.000 jaar geleden hun sporen achterlieten op de zandrug. Aan dit onderzoek wordt nog druk gewerkt door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

De opgravingen werden mogelijk gemaakt door de projectontwikkelaars Van Wijnen, projectgroep Oost, Mabon-Johan Matser projectontwikkelingen, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de gemeente Zutphen.

Afgelopen maandag is het onderzoeksrapport 'Eme in de Romeinse en Frankische tijd' van Drs. H.M.P. Bouwmeester gepresenteerd. De heer Bouwmeeser bood het eerste exemplaar van het onderzoek aan aan wethouder Van Osch in de trouwzaal van het oude stadhuis.

Zwarte kratje

Het gaat goed met het scheiden van afval met behulp van het zwarte kratje. Maar met name over de papierinzameling zijn hier en daar wat ondduidelijkheden.

* Er rijdt een aparte auto voor het papier. Het papier mag dus niet in het zwarte kratje, maar moet ernaast in een niet te grote doos of als een stapel met een touwtje erom.

* papier moet in niet al te grote dozen. Er zijn de afgelopen tijd verschillende medewerkers van Delta die, al dan niet tijdelijk, uitvallen omdat ze zich vertillen aan het papier. De inwoners die te grote dozen aan de weg zetten, denken misschien dat zij de enigen zijn die eens een keer een grote doos aan de weg zetten. Niet dus. Er zijn teveel inwoners die dit doen.

Medewerkers van Delta gaan rode kaarten uitdelen als het papier niet goed aan de weg wordt gezet. Een rode kaart betekent, helaas, in dat geval ook dat het papier niet meegenomen wordt. Voor meer informatie: Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, telefoon 0575 545 646 van 9.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.
Kerst in je straat

De opgaven voor de kerstversieractie 'Kerst in je straat 2000' in wijk A beginnen te lopen. Maar er kunnen er nog meer bij. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus mobiliseer uw buren en breng de straat in kerstsfeer. Laat de fantasie en creativiteit de vrije loop. Geef u op bij bureau wijkaanpak, tel 587180. U ontvangt zo snel mogelijk een informatiepakketje met daarin een lijst met nuttige tips en aandachtspunten, deelnamevoorwaarden en een filmrolletje. Wij willen graag zoveel mogelijk foto's van het versieren. Het rolletje moet uiterlijk 18 december ingeleverd worden bij bureau Wijkaanpak. De foto's worden gebruikt voor een fotoexpositie die u tijdens de prijsuitreiking kunt bekijken.
De prijsuitreiking is op donderdag 21 december vanaf 19.30 uur in het restaurant van woonzorgcentru Het Nieuwe Bornhof aan de Hobbemakade. Een extra tip: kinderen vinden het vaak erg leuk om mee te helpen, maak hier gebruik van. De Stichting Welzijnswerk Zutphen stelt een 'kerstkist' beschikbaar. Hierin zitten allerlei materialen, gereedschap en beschrijvingen voor het maken van verschillende kerstartikelen zoals raamhangers, kerstballen, lantaarntjes en dergelijke. Misschien 2 vliegen in 1 klap?? De kerstkist kan gereserveerd worden bij de Stichting Welzijnswerk Zutphen op tel. 519613.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie