Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Chatten met de wethouder

Het chatten met de wethouder via de jongerensite (jongeren.voorschoten.nl.) vindt niet meer wekelijks plaats, maar eenmaal per maand. Het blijkt dat de behoefte aan chatten van de kant van de jongeren op dit moment minder is geworden. De eerstvolgende gelegenheid is op maandag 18 december van 19.45 uur tot 20.15 uur.Gemeente Voorschoten roept inwoners op foto's te maken

In de afgelopen zomer ontving de burgemeester van Voorschoten een verzoek om medewerking aan het project FotoMonument 2000. Fotomomument 2000 wil een fotoarchief maken van foto's van mensen in hun dagelijks leven. Uit het hele land. Zodat het voor volgende generaties en diegenen die nu al geïnteresseerd zijn mogelijk is een blik te werpen op het gewone leven van Nederlanders aan het begin van de eeuw.

De gemeente Voorschoten draagt het project een warm hart toe en vraagt samen met de stichting FotoMonument 2000 en talrijke organisaties over het hele land ook de inwoners van Voorschoten foto's te maken van dagelijkse situaties. Dat kan zijn op het werk, op school, op straat, in de kroeg, tijdens het sporten, thuis en wat ook maar bedacht kan worden. Het doel is die momenten in beeld te brengen die zo gewoon zijn dat ze nooit gefotografeerd worden. En dat zijn juist die momenten die generaties na ons een beeld geven van deze tijd.

Hoe u mee kunt doen kunt u vinden in de folders van FotoMonument 2000 die op verschillende plekken te krijgen zijn. U vindt ze in de folderkamer van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, in elk museum en alle volksuniversiteiten. Uw informatie kunt u ook vinden op internet. Het adres is www.fotomonument.nl.

Alle ingezonden foto's worden geregistreerd en bewaard in de rijksarchieven. Van 13 april tot en met 3 juni in 2001 is er een grote landelijke expositie in Zaanstad waar alle foto's te zien zullen zijn.Belastingverordeningen 2001

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op
13 november 2000 heeft besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:

* Besluit Nr. 109 'Verordening rechten begraafplaats Rosenburgh 2001'

* Besluit Nr. 110 'Legesverordening 2001'
* Besluit Nr. 111 'Marktgeldenverordening 2001'
* Besluit Nr. 112 'Verordening rioolrecht 2001'
* Besluit Nr. 113 'Verordening afvalstoffenheffing 2001'
De verordeningen treden in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Met ingang van 1 januari 2001 worden de vastgestelde tarieven geheven.

Op verzoek wordt een afschrift van de verordeningen verstrekt. De verordeningen liggen -kosteloos- ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur, of op afspraak van 14.00 uur tot 16.00 en op donderdagavond bij de afdeling Financiën (onderdeel belastingen) van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 29 te Voorschoten.Wet MilieubeheerKennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.Collectes

Tot en met het einde van het jaar 2000 wordt er niet meer gecollecteerd.Burgerlijke stand


Geboren:

* 24 nov Isabel Jasmijn d.v. G. van Veen en M.E.J.M. van Vliet;
* 25 nov Ricardo Ramon z.v. M.R. Derogee en B.R. Remmelts;
* 28 nov Andrew z.v. P.P. Vlasseman en K.K. Vlasseman;
* 28 nov Siebren Æryc z.v. P.W. Kooy en M. Spronk;
* 02 dec Fréderique Jacobina d.v. N. van der Marel en A.E. van der Plas;

Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 07 dec N. Nkayilu en H. Sita Manzala;

* 09 dec R. Backx en J.L.M. Achtien;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 05 dec R.R. van Hage en A. de Graaff;

* 05 dec M.J. Boerema en S.I. Steenhauer;
Overleden:

* 30 nov O.A. Rijsdijk, oud 79 jaar;

* 30 nov C.J.J. Konings e.v. Regeer, 56 jaar;
* 01 dec R.H. Hendricks, oud 92 jaar;

* 03 dec G.P.M. van der Lans, oud 51 jaar;
* 04 dec K. Pronk e.v. de Ruiter, oud 67 jaar;
* 04 dec M.A. Glauninger w.v. Fliers, oud 93 jaar;


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

De volgende vergunningen zijn verleend:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722/723.Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:

wk 4
9

* geen

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812.Kapvergunning

Verleende kapvergunningen

wk 49

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 49

* Wilgenlaan 7; voor het plaatsen van een berging;
Aanvraag sloopvergunning

wk 49

* geen

Melding tot bouwvoornemen:

wk 49

* geen

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning

wk 49

* dd 04-12-2000 Leidseweg 558; voor het vervangen van kozijnen;
* dd 05-12-2000 Van Hogedorpweg 5; voor het vergroten van de school;
* dd 05-12-2000 Van Hogedorpweg 1; voor het vergroten van de school;
* dd 05-12-2000 Jan Wagtendonkstraat 58; voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde;

* dd 05-12-2000 Admiraal de Ruytersingel 38; voor het vergroten van de woning;

* dd 05-12-2000 Marnixstraat 11; voor het vergroten van de woning;
* dd 05-12-2000 Donklaan 27; voor het plaatsen van een dakopbouw;
* dd 05-12-2000 Donklaan 25; voor het plaatsen van een dakopbouw


Geweigerde bouwvergunning

wk 49

* dd 04-12-2000 Industrieweg 2; voor het oprichten van een kantoor met industriegebouw;

Toegestane meldingen


wk 49

* dd 1-12-00 Tulpstraat 14; voor het vergroten en verbouwen van de woning;

Weigering melding:

wk 49

* geen

Verleende sloopvergunning

wk 49

* geen

Weigering sloopvergunning:

wk 49

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

wk 49

* geen

Verleende ligplaatsvergunning

wk 49

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie