Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen verhuiskostenregeling sloopflats Maassluis

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

12-12-2000

Aanvragen verhuiskostenregeling sloopflats tot 1 februari 2001

In 1999 besloot de gemeenteraad van Maassluis om een extra bijdrage in de verhuiskosten toe te kennen aan huurders van een woning van de Woning Stichting Maassluis die vanwege de sloop van hun woning moesten verhuizen. Het ging daarbij om huurders van woningen die deel uitmaakten van de gesloopte flats aan de Schubertlaan (onderdeel van de Componistenbuurt-Zuid), Johan Wagenaarlaan, Willem Landrélaan, Henriëtte Bosmanslaan en het Willem Pijperplein (onderdeel van de Componistenbuurt-Noord) en tenslotte de flatwoningen aan de Oleanderstraat.

De toekenning van een bijdrage is afhankelijk van inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd en bedraagt f 1.000,- dan wel f
1.500,-. Nadat hierover vragen waren gesteld heeft de gemeenteraad in juli van dit jaar het leeftijdscriterium laten vervallen en zodoende de regeling versoepeld. De vele aanvragen die door de huurders zijn ingediend, zijn inmiddels afgewikkeld. De meeste aanvragen zijn gehonoreerd en hebben tot toekenning van een bijdrage geleid.

Aanvragen kan tot 1 februari 2001
Ondanks de vele aanvragen die er bij de gemeente zijn binnengekomen, zou het kunnen dat er toch nog meer mensen zijn die op grond van de regeling in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Wellicht zijn er nog (voormalige) huurders die nog geen aanvraag bij de gemeente hebben ingediend. Het gaat daarbij om huurders die de sloopwoning inmiddels hebben verlaten. Zij kunnen nog tot uiterlijk 1 februari 2001 een verzoek om een bijdrage bij de gemeente indienen.

Welk inkomen?
Het inkomen in de maand dat de te slopen woning wordt verlaten, is van belang om te kijken of men in aanmerking komt voor een bijdrage in de verhuiskosten. Alleenstaanden die in de verhuismaand een netto-inkomen hebben dat lager uitkomt dan f 1.800,- kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Bij gehuwden dan wel samenwonenden is het bij een netto-inkomen dat lager uitkomt dan f 2.500,- zinvol een verzoek om een bijdrage in te dienen. Daarbij geldt dat het gaat om alle inkomens die er die maand in het huishouden zijn ontvangen, dus ook het salaris of de uitkering die inwonende kinderen ontvangen.

Aanvraag en informatie
Ieder verzoek om een bijdrage wordt apart beoordeeld. Van geval tot geval wordt bekeken of de huurder van de sloopwoning aan de voorwaarden voldoet en of hij in aanmerking komt voor een bijdrage. Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de gemeente. De speciale aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar aan de balie van het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Voor meer informatie over de regeling kan men tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. van der Vliet van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het stadhuis, telefoon 010-5931794.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie