Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP: 'Invoering euro prijsverhoging?'

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht
De Socialistische Partij in het Europees Parlement Straatsburg, 12 december 2000

INVOERING EURO - PRIJSVERHOOGING ?

Volgens een onderzoek van de faculteit economische wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zullen de prijzen van dagelijkse boodschappen op 1 januari 2002 of kort daarna met 5 tot10 % stijgen. Ook voor auto's en huizen zal em prijsstijging optreden. De reden hiervoor is dat verkopers altijd ronde bedragen hanteren, bijvoorbeeld 100 of 99,99 of 99,95. Bij iedere omreke-ning van de oude nationale valuta naar Euro's kunnen zij dat bereiken door de prijs te verlagen of te verhogen. Verwacht wordt dat vrijwel alleen dat laatste zal gebeuren. Bijna altijd zullen de verkopers een bedrag aan de oude prijs toevoegen om opnieuw een opvallende prijs te bewerk-stelligen. Naar aanlei-ding hiervan stelt Erik Meijer de volgende vragen aan de Europese Commissie:
1. Beschikt de Commissie over gegevens uit andere onderzoeken die de uitkom-sten van het Nederlandse onderzoek bevestigen ?
2. Beschikt de Commissie over gegevens uit andere onderzoeken die leiden tot een aan dit onderzoek tegengestelde conclusie ? Zo ja, welke argumenten dragen deze onderzoeken aan om daaruit te concluderen dat geen grotere prijsstijging kan worden verwacht dan jaarlijks het geval is ?
3. Wat denkt de Commissie, in samenwerking met de nationale overheden van de twaalf betrokken lidsta-ten, te ondernemen om actief tegen te gaan dat er in het eerste halfjaar van 2002 een prijzengolf kan ontstaan, bijvoorbeeld door afron-dingsvoor-schriften op te stellen die ertoe leiden dat de prijzen gemiddeld stabiel blijven ?
4. Hoe denkt de Commissie te voorkomen dat reeds in de loop van 2001 ongewone prijsverhogingen optreden die bedoeld zijn als voorschot op afgeronde Eurobedragen in 2002?
5. Heeft de Commissie reeds ideeën ontwikkeld over wat er dient te gebeuren als een meer dan gewone prijsstijging niet kan worden voorkómen ? Op welke wijze wordt dan voorzien in het compenseren van lonen en uitkerin-gen om de kooop-kracht van de grote meerderheid van de mensen, die van deze inkom-stenbronnen afhankelijk is, op peil te houden ? Met deze vragen uit de SP-Europarlementariër Erik Meijer tegenover de Commissie zijn bezorgheid over de financiële toekomst van de gewone burger.

Meer info
Zrinka Breljakovic + 06 51 25 54 75,
Erik Meijer + 06 51 15 29 82

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie