Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Korthals tekent VN-verdrag transnationale criminaliteit

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

12.12.00

Minister Korthals ondertekent VN-verdrag tegen transnationale georganiseerde criminaliteit

Minister Korthals heeft vandaag in Palermo het VN-verdrag tegen transnationale georganiseerde criminaliteit ondertekend. Het gaat daarbij om het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten met een transnationaal karakter die in georganiseerd verband worden of zijn gepleegd. Zo verplicht het VN-verdrag de deelnemende landen tot strafbaarstelling in nationale wetgeving van witwassen, deelneming aan een criminele organisatie, corruptie en obstructie van de rechtspleging.

Mijlpaal

Het verdrag kan gezien worden als een mijlpaal. Voor het eerst blijkt de wereldgemeenschap bereid zich te verplichten transnationale georganiseerde criminaliteit, die overal ter wereld voorkomt, daadwerkelijk aan te pakken.

In hoog tempo is binnen de VN overeenstemming bereikt over het verdrag en twee daarbij behorende protocollen waarvan er één gaat over de aanpak van mensensmokkel en de ander over de bestrijding van mensenhandel. Over een derde protocol wordt nog verder onderhandeld. Dit betreft de aanpak van productie en smokkel van vuurwapens. Daarnaast biedt het verdrag mogelijkheden voor strafrechtelijke en politiële samenwerking en regelingen over onderlinge bijstand van technische en financiële aard. Deze regelingen zijn bedoeld om de aangesloten partijen in staat te stellen hun nationale instellingen te versterken met het oog op de toepassing van het verdrag.

De onderhandelingen over het VN-verdrag, waaraan gemiddeld zo.n honderd landen deelnamen, vonden van januari 1999 tot oktober 2000 in Wenen plaats. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in haar vergadering van 15 november 2000 het verdrag met de twee bijbehorende protocollen vastgesteld.

Protocollen

Het VN-verdrag heeft het karakter van een kaderverdrag. Reeds vanaf het begin was duidelijk dat landen de behoefte hadden om de voorkoming en bestrijding van bepaalde vormen van transnationale georganiseerde criminaliteit meer gedetailleerd te regelen en dit vast te leggen in protocollen bij het verdrag. De reden om afzonderlijke protocollen op te stellen, is een wereldwijde verplichting te scheppen bepaalde gedragingen strafbaar te stellen (in casu mensensmokkel en mensenhandel) en aanvullende regelingen te treffen voor strafrechtelijke samenwerking.

De totstandkoming van de beide protocollen ter aanvulling van het VN-verdrag is een belangrijke stap voorwaarts bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op de terreinen van mensenhandel en mensensmokkel. De wereldgemeenschap geeft daarmee een krachtig signaal af dat het haar ernst is met de bestrijding van deze ernstige vormen van criminaliteit.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 12-12-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie