Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten B&W gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 12 december 2000

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Drank- en Horecawet.
Per 1 november 2000 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. De gevolgen hiervan zijn niet opzienbarend, doch de nieuwe regelgeving vergt bij nieuwe aanvragen wel een gewijzigde behandeling.

V.k.a.

OBD Eemland.
Verslag van de vergadering van het Overlegorgaan OBD Eemland d.d. 12 oktober 2000.


1. V.k.a.

2. T.k.n. commissie I.

Molukken.
Verzoek VNG om de actie 'Samen voor de Molukken' op lokaal niveau bekendheid te geven.

Brief v.k.a.

Politiezaken.
Vergaderstukken driehoeksoverleg Politie District Eemland noord d.d. 22 november 2000.

V.k.a. en t.k.n. naar commissie I.

Algemene machtiging.
Verzoek tot het afgeven van een algemene machtiging voor de medewerkers VROM.

Instemmen met het afgeven van een algemene machtiging voor de medewerkers VROM.

POP 2001.
Provincie stelt gemeenten in de gelegenheid om subsidie aan te vragen voor 2001 ten laste van POP Nederland. Het gaat om Europese subsidie in het kader van plattelandsontwikkeling.
Voorstel:

1. Geen aanvraag indienen voor 2001.

2. Project Dorpshart Eemnes wel vast onder de aandacht brengen bij de provincie.

Conform.

Integrale veiligheidszorg.
Verzoek Politie Regio Utrecht om bijdrage voor het instandhouden van het preventiebureau.
Voorstel:

1. Verzoek afwijzen.

2. T.k.n. naar commissie I.

Conform.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Bouwaanvraag oprichten berging, reg.nr.: 2000-0211. De heer J.A.P. van L. heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het oprichten van een berging van 40 m² bij zijn woning.
Bouwvergunning weigeren.

Definitieve toestemming voor vestiging bedrijf Quadro Vision BV in bedrijfspand.
Het bedrijf Quadro Vision BV verzoekt om toestemming voor de huur van het pand. Het bedrijf heeft op verzoek aangegeven zich te houden aan het bestemmingsplan.

Het bedrijf toestemming verlenen conform conceptbrief en afschrift zenden aan verhuurder.

Vergadering commissie bezwaar - en beroepschriften. Uitnodiging / stukken voor de vergadering van 11 december 2000. ..
Een gemachtigde afvaardigen naar de hoorzitting / v.k.a
PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Huurverhogingen SCW 1994 - 2000.
De SCW heeft de cijfers van de huurverhogingen in de jaren 1994 - 2000 overgelegd.


1. De cijfers voor kennisgeving aannemen en
2. Deze op de agenda van commissie III plaatsen en voorstellen de cijfers voor kennisgeving aan te nemen.

Toewijzing huurwoningen Woonvast.
De SCW heeft ter kennisneming een lijst van huurwoningen toegestuurd die door Woonvast zijn toegewezen.

De cijfers voor kennisgeving aannemen en ze op de agenda van commissie III plaatsen en voorstellen de cijfers voor kennisgeving aan te nemen.

Stichting De Singel.
Op grond van art.6 van de subsidieovereenkomst wordt de jaarrekening 1999 aangeboden.
Voorstel:

1. Vrijstelling verlenen tot het overleggen van een accountantsverklaring.

2. Verstrekking deel garantiesubsidie en niet instemmen met verzoek om restant te reserveren voor groot onderhoud.

3. Overigens v.k.a. en t.k.n. commissie III.
Conform.

Prestatieafspraken 2001.
In overleg met de SCW zijn voor 2001 nieuwe prestatieafspraken opgesteld.
Voorstel:

1. Instemmen met de prestatieafspraken en

2. Mevrouw Grothauzen machtigen om deze te ondertekenen.
Conform.

Verzoek van mevrouw H. om in aanmerking te komen voor voldoende punten voor een kavel.

College handhaaft eerder besluit.

Terug naar "college van burgemeester en wethouders".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie