Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadscommissie Grondgebied Lopik

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lopik
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lopik

Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 12 december 2000 . Voorzitter: voor wat betreft agendapunten 1 t/m 7 wethouder Kooijman en de agendapunten 8 t/m 24 door wethouder Scheffer - Versluis
A G E N D A :


Commissie GRONDGEBIED d.d. 12 december 2000.

Aanvang te 19.30 uur.

Taakvelden Milieu en Volkshuisvesting:


1. Opening.2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 26 september 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.


- Geen


4. Gemeenschappelijke regelingen.


- Geen


5. Krediet opstellen gemeentelijke Monumentenlijst.

6. Vaststelling VoIkshuisvestingsplan.


7. Rondvraag.

Schorsing.

Commissie Grondgebied

Heropening. (om ca. 20.00 uur)


8. Vaststelling verslagen van de vergaderingen, gehouden op 26 september, 17 oktober en 14 november 2000.


9. Ingekomen stukken en mededelingen.


1. agenda / verslag werkgroep Verkeer en Vervoer;

2. verslag openbare voorbereidingsprocedure bouw woning Batuwseweg 31 te Uitweg;


3. verslag openbare voorbereidingsprocedure vergroten woning Herman de Manpark 19 te Lopik;


4. verslag openbare voorbereidingsprocedure splitsing woning Dorp 89 te Polsbroek in twee woningen;


5. schetsontwerp voor woningbouw te Jaarsveld en verslag van op 30 oktober 2000 gehouden informatieavond.


10. Gemeenschappelijke regelingen.


- Geen.


11. Voorbereidingsbesluit bouw opslagloods De Ridder, Zuidzijdseweg 208A te Polsbroek.


12. Voorbereidingsbesluit bouw woning Van Rossum, Lopikerweg west 80 te Lopik.


13. Voorbereidingsbesluit verbouw woning Oudeslootseweg 5 te Jaarsveld.


14. Voorbereidingsbesluit uitbreiding wijkcentrum De Schouw te Lopik.


15. Voorbereidingsbesluit bouwen sleufsilo's Lopikerweg west 77 te Cabauw.


16. Weigeren voorbereidingsbesluit bouw caravanstalling De Haas, Boveneind ZZ 47 te Benschop.


17. Weigeren voorbereidingsbesluit uitbreiding bedrijfsbebouwing Vermond aan de Lopikerweg oost te Lopik;


18. Weigeren voorbereidingsbesluit aanleg camping Bos op het perceel Lopikerweg oost 137 te Lopikerkapel.


19. Advisering met betrekking tot besluitvorming onttrekken aan de openbaarheid van brug "Klever" te Benschop.


20. Ruiling gronden in/nabij de Gaarden met Th. P. Baars. (onder voorbehoud; wordt nagezonden)


21. Verduidelijking vrijstellingsprocedure artikel 19 WRO.

22. Informatie gemeentelijk welstandsbeleid.

23. Rondvraag.


24. Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeentebode.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie