Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABVAKABO FNV wil onderzoek bij Groninger verpleeghuis

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

Onderzoek nodig bij Groninger verpleeghuis
Regio Noord - (groningen@fnv.nl)

ABVAKABO FNV heeft leden en werknemers bij het www.innersdijk.nl (verpleeghuis Innersdijk te Groningen) geraadpleegd. Er is bij Innersdijk onduidelijkheid over de continuïteit van de organisatie en de toekomstige ontwikkelingen. Een deel van de werknemers is zeer verontrust over de toekomst. Bestuurder Jan Vos van ABVAKABO FNV in Groningen vindt Innersdijk verworden tot een stuurloos schip. Er is haast geboden om de problemen op te lossen. Een onafhankelijk onderzoek naar de precieze aard van de problemen is noodzakelijk.

Stuurloos schip
De positie van de tijdelijke directeur en de zgn. "demissionaire status" van de Raad van Toezicht roept onzekerheid en onduidelijkheid op. De situatie die thans is ontstaan heeft ten gevolge dat er sprake is van een beleidsvacuüm en besluiteloosheid. Een onaanvaardbare situatie gezien het feit dat de problemen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd zich schijnen op te stapelen. Een adequate aansturing van de organisatie ontbreekt. lnnersdijk is verworden tot een stuurloos schip.

Geen dialoog
De communicatie met de werknemers blijft een probleem, de onduidelijkheid over het beleid geeft aanleiding tot speculaties, roddels en gissingen. De dialoog ontbreekt. Er is geen sprake van openheid, belangrijke informatie wordt niet of in onvoldoende mate gegeven. In het infobulletin lnnersdijk van 27 oktober 2000 wordt melding gemaakt dat er ten behoeve van het beleidsteam 180 enquêteformulieren zijn uitgereikt. Naar verluidt zou er geen sprake zijn van een willekeurige verdeling maar zouden personeelsleden geselecteerd zijn. Ook is de doelstelling van de enquête niet duidelijk. ABVAKABO FNV heeft meerdere malen de problemen waarmee de organisatie kampt onder de aandacht van de Raad van Toezicht en directie gebracht.

Juridisering
In hetzelfde bulletin wordt verder melding gemaakt van juridisering van het conflict met het CTG inzake het saneringsplan. Dit roept veel vragen op. De werknemers willen graag weten wat er precies aan de hand is. Is het niet mogelijk te onderhandelen over het conflict in plaats van onnodig geld uit te geven voor juridische procedures?

Hap snap
Er zijn nog steeds geen heldere en tastbare stappen gezet naar aanleiding van de aanbevelingen opgenomen in de rapportage algemeen toezichtbezoek aan het verpleeghuis Innersdijk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Groningen, Friesland en Drenthe van 20 en 21 oktober 1999. Hoewel er enige aanzetten zijn gegeven voelt men op de werkvloer te weinig betrokkenheid bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid, er is nog steeds sprake van hap snap werk. Bekwaamheidsverklaringen met toetsing, evaluatie en bijstelling zijn nog niet ontwikkeld. Er is nog geen scholing gegeven aan werknemers in de onderwerpen Validation en omgaan met problematisch gedrag. De bedoeling van de BOPZ krijgt nog steeds te weinig aandacht.

Draagvlak kalft af
ABVAKABO FNV betreurt het om de problemen binnen de organisatie en het gebrekkige probleemoplossend vermogen van het topmanagement opnieuw onder de aandacht van de Raad van Toezicht te moeten brengen. Er dreigt thans een vertrouwensbreuk tussen de Raad van Toezicht en directeur a.i. enerzijds en een deel van werknemers anderzijds. Het draagvlak lijkt af te kalven.

Onafhankelijk onderzoek
Tot nu is er alleen sprake geweest van plannenmakerij, terwijl er amper tastbare resultaten kunnen worden waargenomen. Concreet dienen de financiële en organisatorische problemen met de meeste spoed te worden opgelost. Een onafhankelijk organisatieadviesbureau moet de precieze aard en omvang van de problematiek onderzoeken en aanbevelingen ter verbetering doen. De keuze voor het onderzoeksbureau dient, om een draagvlak te verwerven, gezamenlijk met Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en ABVAKABO FNV tot stand te komen.

Nadere informatie
Jan R. Vos
Regiobestuurder ABVAKABO FNV
Telefoon 050-5240101 of 06-51218413
(Jvos@abvakabo.nl) (E-mail)

Meer nieuws? Ga naar www.fnv.nl/noord.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie