Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding EU-voortgang op landbouwgebied

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2000/1767
datum
12-12-2000

onderwerp
Uitbreiding EU-voortgang op landbouwgebied
(TRC 2000/11623) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Conform mijn toezegging ontvangt u hierbij nadere informatie over de voortgang van de uitbreiding op landbouwgebied. De Tweede Kamer heeft onlangs het standpunt van de Nederlandse regering ontvangen over de uitbreiding. (brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 november 2000, kenmerk Die/658/2000).

up

datum
12-12-2000

kenmerk
IZ. 2000/1767

bijlage

Op 8 november jl. heeft de Europese Commissie voortgangsrapporten gepubliceerd voor de kandidaat-lidstaten en een strategiedocument. Op het gebied van de landbouw hebben verschillende kandidaat-lidstaten goede vooruitgang geboekt. Het beleid van deze lidstaten komt inmiddels voor een belangrijk deel overeen met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit neemt niet weg dat er nog veel moet gebeuren in structurele zin. Daarbij moet gedacht worden aan de grootte van bedrijven, de verwerkende industrie, afzetkanalen en de grondmarkt. Op dit gebied zijn initiatieven nodig, zeker in die landen die dat het hardst nodig hebben zoals Polen en Roemenië. Op het terrein van de veterinaire en fytosanitaire maatregelen is eveneens sprake van vooruitgang. Maar juist daar zijn nog forse inspanningen nodig om aan het acquit te kunnen voldoen voordat de toetreding een feit is.

De Commissie stelt in het rapport een duidelijke strategie voor om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De hoofdelementen van die strategie zijn:

* een uitnodiging aan de lidstaten en de kandidaat-lidstaten om in de onderhandelingen de wezenlijke zaken op te nemen die naar voren komen in de eisen tot overgangsbepalingen;
* een analyse van dergelijke verzoeken, daarbij onderscheid makend tussen zaken die de Commissie acceptabel, onderhandelbaar of onacceptabel vindt;
* een gedetailleerde routekaart die een duidelijke volgorde garandeert voor het afhandelen van deze issues in de loop van 2001 en 2002;
* een voorstel tot het faciliteren van de onderhandelingen door bepaalde hoofdstukken, die een beperkt aantal resterende problemen bevatten, terzijde te stellen;
* een indicatie van de tijd die nodig is om de onderhandelingen af te ronden.

Dat een heldere strategie nodig is op het gebied van de overgangsbepalingen blijkt uit het aantal verzoeken daartoe. Op andere dan agrarische gebieden zijn dat er 170 en op agrarisch gebied 340. In ieder geval geldt nog steeds dat overgangsmaatregelen beperkt dienen te zijn qua tijd en reikwijdte. Tevens dient er een duidelijk plan te zijn om te komen tot volledige overname van het acquit. Amendementen op bestaande Europese regelgeving komen niet in aanmerking. 'Acceptabele verzoeken' zijn verzoeken van technische aard met weinig effect op de interne markt. 'Onderhandelbare verzoeken' hebben een grotere impact op de interne markt. 'Onacceptabele verzoeken' veroorzaken te grote problemen.

De routekaart voor de onderhandelingen geeft de volgorde van behandeling van de verschillende hoofdstukken in de onderhandelingen aan. In de eerste helft van 2001 komen kwesties aan de orde gerelateerd zijn aan de interne markt, naast sociale kwesties en zaken op milieugebied. In de tweede helft van 2001 staan moeilijker zaken op de agenda die verband houden met de interne markt. In dit stadium zijn ook de veterinaire en fytosanitaire zaken geagendeerd. Het derde semester, de eerste helft van 2002, gaat het om de resterende vragen op landbouwgebied en ook om institutionele, financiële en budgettaire zaken. De eigenlijke beslissingen op landbouwgebied zijn dus te verwachten in de loop van 2002.

De Commissie concludeert dat het mogelijk moet zijn dat de verst gevorderde kandidaatlidstaten in 2002 kunnen toetreden. Daarmee is het mogelijk aan de wens van het Europees Parlement te voldoen om de kandidaat-lidstaten in principe de mogelijkheid te bieden aan de verkiezingen voor het Europees Parlement mee te doen in 2004. Voor de Europese Unie betekent dit drie dingen:
* de financiën mogen het in Berlijn vastgestelde budget voor de periode tot aan 2007 niet te boven gaan,
* in Nice dienen de nodige beslissingen voor institutionele hervormingen genomen te worden,
* en de onderhandelingen dienen volgens de hier gevolgde strategie te worden voltooid voor het eind van 2002.

Tijdens de Algemene Raad is in het algemeen positief gereageerd op deze voorstellen die beogen het onderhandelingsproces te bevorderen.

Tegelijk met de onderhandelingen over toetreding wordt intensief samengewerkt met de kandidaat-lidstaten. Op basis van de Europa-akkoorden is voorzien in geleidelijke liberalisatie van de wederzijdse handel in landbouwproducten. Recent is overeenstemming bereikt over nieuwe wederzijdse concessies. De bedoeling is dat met deze liberalisatie verder wordt gegaan. Dit vormt een goede voorbereiding op de situatie na toetreding waar er sprake zal zijn van één interne markt.
Ook voorzien de Europa-akkoorden in financiële steun op basis van nationale programma's voor de overname van het acquit. Op deze wijze wordt er een relatie gelegd tussen de voorbereiding voor toetreding en financiële hulp. De EU geeft deze landen financiële hulp middels drie instrumenten, PHARE, ISPA en SAPARD.
Het PHARE-programma is in 1990 opgezet en is het belangrijkste kanaal voor ondersteuning met een budget van 1,5 miljard Euro per jaar. 30% is bestemd voor institutionele opbouw en 70% voor investeringssteun. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) is in 1999 ingesteld voor de periode 2000 - 2006 naar analogie van de cohesiefondsen. Per jaar is 1040 miljoen Euro beschikbaar, voornamelijk voor de financiering van grote infrastructurele projecten van belang voor een goed functionerende interne markt na toetreding. Het belangrijkste instrument voor de agrarische sector vormt SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Hiervoor is voor de periode 2000 - 2006 per jaar 529 miljoen Euro beschikbaar. Met dit programma wordt beoogd de kandidaat-lidstaten reeds vóór toetreding ervaring te laten opdoen met het Europese structuurbeleid. Er wordt dezelfde systematiek gevolgd als in het Europese plattelands-ontwikkelingsprogramma. SAPARD is van groot belang voor verbetering van de landbouwstructuren in die landen, niet alleen de primaire sector maar ook de verwerking en afzet van landbouwproducten.
Bijgevoegd is een uitgebreider overzicht van de Europese Commissie over de verschillende instrumenten.

Tenslotte deel ik u mede dat er onlangs een zgn. Interdepartementaal Beleidsonderzoek is gestart over EU-landbouwbeleid en uitbreiding. Dit onderzoek zal met name betrekking hebben op de consequenties voor de EU-landbouwuitgaven van verschillende toetredingsscenario's. De resultaten van het onderzoek zullen de Kamer worden toegezonden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Fact Sheet EU and enlargement - Pre-accession instruments: Focus on agriculture (PDF-formaat, 125 Kb)



reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...