Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng VVD in algemeen overleg vuurwerkramp Enschede

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Inbreng algemeen overleg vuurwerkramp Enschede

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 12 december 2000

Tweede Kamerlid Theo van den Doel pleit voor het oprichten van een landelijk expertisecentrum. Dan wordt de opgedane ervaring en expertise op het gebied van rampenbestrijding en veiligheidspreventie gebundeld.

INBRENG ALGEMEEN OVERLEG VUURWERKRAMP ENSCHEDE
woordvoerder: Theo van den Doel

Formeren van ondersteuningsteams bij rampen noodzakelijk De omvang van een ramp zoals in Enschede heeft aangetoond dat het vermogen en de capaciteit van een gemeentelijke organisatie overstijgt. De vraag is welke les trekt de rijksoverheid daaruit? De steunverlening in het kader van de rampenbestrijding reikt nu niet verder en dan die op het terrein van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening? Wat betekent dit voor de toekomstige organisatie van de rampenbestrijding? Dit gaat toch verder dan de actualisatie van handboek rampenbestrijding? De VVD kan zich vinden in de suggestie van de commandant van de Rotterdamse brandweer die op verzoek van Enschede de rampenbestrijding geëvalueerd Deze doet het voorstel om tot landelijke bijstandsteams te komen die in geval van rampen gemeenten kunnen assisteren.

Oprichten van landelijk expertisecentrum
De VVD vraagt zich af op welke wijze de opgedane kennis en ervaring van rampen structureel wordt verwerkt in lessen voor de toekomst. De VVD vindt dat het hoog tijd wordt dat er een bundeling komt van alle opgedane ervaring en expertise op het gebied van rampenbestrijding en veiligheidspreventie. Enschede heeft de noodzaak een dergelijk kenniscentrum aangetoond. De regering wil blijkbaar wel kenniscentra inrichten op het gebied van nazorg e.d. maar doet geen voorstellen tot een kenniscentrum voor veiligheidspreventie en rampenbestrijding. De VVD is voorstander van een dergelijk kenniscentrum.

VVD wil bundeling van beleid
Een andere les die kan worden getrokken uit de vuurwerkramp is dat versnippering van beleid over verschillende departementen leidt tot competentiegeschillen, gebrekkige handhaafbaarheid en tot onduidelijkheid wie nu verantwoordelijk is. Deelt de minister deze conclusie ook en wat betekent dit dan voor het integrale veiligheidsbeleid? De VVD verzoekt de minister een overzicht te maken van die onderwerpen die een directe relatie hebben met veiligheid en daarbij aan te geven welke departementen daarbij zijn betrokken en op welke wijze de coördinatie en beleidsafstemming. De VVD is voorstander van concentratie bij een departement en volstrekte duidelijkheid over wie coördinerend bewindspersoon is.

VVD heeft zorgen over bureaucratisering van de nazorg Uit de brieven die afgelopen maanden naar de Kamer zijn gestuurd ontstaat toch de indruk dat de nazorg en afwikkeling leidt tot een enorm conglomeraat aan instanties met de daaraan verbonden bureaucratie. Naast de lokale en regionale instanties, zes ministeries, Bureau Beerenschot, het Rivm, het instituut voor Psychotrauma (IVP), het NIVEL, en vele andere instanties bezig met nazorg. De VVD is bang dat hiermee de slachtoffers zelf het nakijken hebben. De VVD wil benadrukken dat de slachtoffers van de ramp centraal dienen te blijven staan en niet worden geconfronteerd met over elkaar buitelende organisaties. Ondanks alle waardering voor de inzet van VWS vindt de VVD het teleurstellend dat nu pas overleg plaatsvindt over scholing gericht op herkennen van PTSS. De VVD heeft hier in het allereerste overleg begin juni aandacht voor gevraagd en moet nu constateren dat er nog weinig is gebeurd. DE VVD wil volstrekte helderheid over de verantwoordelijkheid De aanpak tot nu toe leidt tot bureaucratisering van de hulpverlening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie