Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech FNV op minderhedenconferentie

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

Met minderheden meer mogelijkheden
FNV Voorlichting - (publieksinfo@fnv.nl)

Speech Henk van der Kolk, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV. Tijdens de minderhedenconferentie van de Stichting van de Arbeid, 12 december 2000.

Speech van Henk van der Kolk tijdens de minderhedenconferentie van de Stichting van de Arbeid op 12 december 2000.

Beste aanwezigen,

De Nederlandse economie floreert als nooit tevoren. Het lijkt alsof de zilvervloot bijna dagelijks voor de Nederlandse kust verschijnt. Als je de krantenberichten mag geloven zullen de loonstrookjes van januari onvermijdelijk een spontaan volksfeest oproepen.

Er zijn in de afgelopen jaren honderdduizenden arbeidsplaatsen gecreëerd. De werkloosheid is navenant afgenomen.

Toch profiteert niet iedereen van de welvaartstoename. En nog steeds zijn er groepen mensen voor wie geen plaats is op de arbeidsmarkt.

De evaluatie van het Stichtingsakkoord 'met minderheden meer mogelijkheden' maakt dat duidelijk. De werkloosheid onder mensen uit minderheidsgroepen blijft onevenredig hoog. De arbeidsparticipatie is lager onder allochtonen dan onder autochtonen.

Er blijft werk aan de winkel. Voor de vakbeweging, de werkgeversorganisaties, de overheid en voor de betrokkenen zelf.

Er blijft werk aan de winkel en er moet méér gedaan worden. Ik durf wat dat betreft ook best de hand in eigen boezem te steken. Ook de vakbeweging, of laat ik in dit verband maar zeggen, de FNV, laat steken vallen, laat kansen onbenut. Het is immers altijd gemakkelijker een CAO-afspraak over de hoogte van de lonen te maken, dan over een specifiek beleid voor minderheden en andere arbeidsmarktgroepen. We moeten als het ware een beetje tegen ons zelf vechten om die groepen de ondernemingen in te vechten.

We moeten de grenzen van onze mogelijkheden onderkennen, maar vervolgens ook tot aan die grenzen willen gaan. We moeten bereid zijn aandacht te besteden aan de complexiteit van het probleem, want er zijn allochtonen èn allochtonen, er zijn werkgevers èn werkgevers en er zijn CAO-onderhandelaars èn CAO-onderhandelaars.

Kunnen we uit de voeten met de algemene notie dat taalproblemen en het relatief lagere scholingsniveau de belangrijkste obstakels zijn voor mensen uit minderheidsgroepen om een baan te krijgen?

Ik denk het niet; het is maar een deel van de problematiek. Er is ook sprake van onjuiste beeldvorming, zo zegt de evaluatie, en wellicht een gebrek aan begrip voor culturele verschillen. Zoekgedrag van allochtonen en wervingskanalen van werkgevers sluiten nogal eens niet op elkaar aan.

De arbeidsparticipatie van Surinamers en Antillianen benadert nog het meest die van de autochtone Nederlanders. Taal èn cultuur denk je dan, maar misschien is dat wel naïef. Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben de laagste arbeidsparticipatie.

Hoe komt dat? Kunnen we dat met een aanbeveling aan CAO-partijen rechttrekken? Willen we dat rechttrekken? Kunnen we het wel 'rechttrekken' noemen? Het is ingewikkeld. Pasklare oplossingen zijn er niet.

Maar we weten wel andere dingen die van belang zijn: het aandeel van mensen uit minderheidsgroepen in de beroepsbevolking neemt toe. Het aandeel van de jongere leeftijdscategorieën is in de met name Turkse en Marokkaanse bevolking duidelijk groter dan in de Nederlandse bevolking.

Hier ligt een eerste aangrijpingspunt naar mijn idee voor de vervolggesprekken over nieuwe aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid.

Het kan en het màg niet zo zijn, dat we deze jongere generatie laten weglopen. Zij zullen aan werk geholpen moeten worden; zij zullen naar werk toegeleid moeten worden.

Daarin moeten wij als sociale partners investeren, daarin moeten ze zelf investeren en daarin moet de overheid investeren.

Een breed gedragen aanpak. Een aanpak die begint bij de basisschool, die vroegtijdig schoolverlaten tegengaat, die groepsisolement niet duldt en die leidt naar een volwaardige betaalde baan.

Wij hebben in ons akkoord van 1996 een aantal aanbevelingen geformuleerd voor werknemers en werkgevers en hun organisaties op sectorniveau en op het niveau van de onderneming. Er zijn in tal van CAO's afspraken gemaakt over een arbeidsmarktbeleid specifiek voor minderheden en een meer algemeen arbeidsmarktbeleid waardoor mensen uit minderheidsgroepen ook bereikt kunnen worden.

Het implementeren van vele arbeidsmarktafspraken is nog wel eens moeilijk. In de evaluatie wordt aangegeven dat bij de uitvoering van beleid op decentraal niveau in feite de uitvoeringsinstellingen een cruciale rol spelen.

Er moet volgens het kabinet een evenredige participatie van minderheden in de verschillende instrumenten van arbeidsmarktpolitiek zijn. Het ontbreekt aan een goede informatievoorziening om te toetsen of deze doelstelling is gehaald.

Het komt voor wat betreft de CAO uiteindelijk aan op de uitvoering, op de implementatie van gemaakte afspraken en dat is moeilijk. Misschien doen we het wel te ingewikkeld. Misschien willen we soms als vakbeweging ook wel te veel zelf regelen en moeten we de uitvoering overdragen aan daarvoor speciaal geëquipeerde organisaties.

Sectorale afspraken mogen geen belemmering zijn om op regionaal en lokaal niveau tot projecten te komen. Veel mensen uit minderheidsgroepen oriënteren zich in eerste aanleg waarschijnlijk ook meer op de lokale arbeidsmarkt dan op de sectorale arbeidsmarkt. Sectorale afspraken en projecten moeten dan ook altijd een uitwerking, neen meerdere uitwerkingen hebben in de regio's.

Wij moeten eigenlijk geen andere eisen stellen aan de uitvoering dan dat de in afspraken vastgelegde doelstellingen worden gerealiseerd. Ook extern aangetrokken uitvoeringsbureaus moeten alleen daarop afgerekend worden.

Dames en heren, onderdeel van de evaluatie is het onderzoek van het EIM naar de ontwikkelingen van het minderhedenbeleid op ondernemingsniveaus.

Over de uitkomsten van dat onderzoek heb ik gemengde gevoelens.

Enerzijds is er een groot aantal bedrijven dat maatregelen ten behoeve van minderheden toepast.

Anderzijds gaat het om bedrijven die (al) minderheden in dienst hebben en het percentage bedrijven dat minderheden in dienst heeft is niet groot, namelijk nog geen 20%. Dat lage percentage spruit voort uit het gegeven dat maar 18% van bedrijven met minder dan 10 werknemers mensen uit minderheidsgroepen in dienst hebben. En dat is, teleurstellend.

Afgezien van de mogelijke bekrompen vooroordelen her en der, oordelen kleine ondernemers wellicht dat de inpassing van mensen uit minderheidsgroepen in hun bedrijf problematisch kan zijn en risico's heeft.

Ik denk dat het goed is om kleine ondernemers die wel de stap willen zetten een traject van begeleiding en advies aan te bieden. Een persoon op wie hij/zij kan terugvallen als er misverstanden ontstaan; iemand die hem/haar kan adviseren als cultuurverschillen als belemmering worden ervaren.

Uit het EIM-onderzoek komen punten naar voren die ik tamelijk alarmerend vind - allochtone werknemers hebben verhoudingsgewijs minder vaak een vast dienstverband.

Dat betekent dat we er niet zijn met ze "erin te vechten". Ze mòèten erin blijven. Ze moeten volwaardig werk krijgen. Kwalitatief en ook qua arbeidsvoorwaarden. Hier ligt naar mijn idee een volgend aangrijpingspunt voor gesprekken over een vervolgakkoord in de Stichting van de Arbeid.

In de ondernemingen moet er een beleid komen dat minderheden dezelfde kans op ontplooiing en doorgroei biedt als autochtone werknemers. Er moet een multicultureel personeelsbeleid komen dat daaraan aandacht besteedt.

Dames en heren, er is veel te doen en veel te bespreken. Wij moeten ons als Stichting van de Arbeid opmaken voor een vervolgtraject. Voor nieuwe aanbevelingen aan CAO-partijen en aan iedereen binnen ondernemingen en andere werkorganisaties.


- Een massieve en integrale inspanning naar allochtone jongeren toe.

- Een verhoging van de effectiviteit van arbeidsmarktinstrumenten. Dit betekent onder meer een pragmatische benadering voor de uitvoering van CAO-afspraken.

- Ruimte voor initiatieven op het regionale niveau; steun aan initiatieven die op sectoraal niveau, hetzij door werknemers en werkgevers samen, hetzij door de partijen afzonderlijk worden genomen.

- Streven naar een vaste en volwaardige positie voor minderheden die wèl een baan hebben.

- Een multicultureel personeelsbeleid.

Wat mij betreft gaat het daarom. Maar ik roep graag iedereen op om aan te vullen. Het is immers een te belangrijk onderwerp voor handjeklap of een vluggertje.

Dank u wel.

Meer nieuws? Ga naar www.fnv.nl/nieuws .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...