Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 1,0 miljoen bevordering jeugdparticipatie Den Haag

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Ruim 1,0 miljoen voor bevordering van jeugdparticipatie

Het College van burgemeester en wethouders wil op voorstel van wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie de betrokkenheid van de jeugd bij diverse activiteiten verbeteren. Voor de informatie en het uitvoeren van het programma 'De Jeugd aan Zet' wordt ruim 1,0 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Hiervan is negen ton structureel in het kader van gemeentelijk jeugdbeleid. De rest is extra ter stimulering. Het programma is een uitvloeisel van de kadernota 'Door de Jeugd Gestuurd'. Met het participatiebeleid wil de gemeente Den Haag de kwaliteit van het aanbod verhogen en de jeugd aan meer activiteiten laten deelnemen.
Volgend jaar wordt een begin gemaakt met de uitvoering van het participatieprogramma.

Gebruik informatie technologie

Jeugdinformatie beslaat een breed terrein en moet goed toegankelijk worden. De jeugd krijgt vooral via koppelingen van internetpagina's op een aantrekkelijke manier informatie over onderwerpen als wijk- en stedelijke activiteiten, sport en spel, gezondheid, hulpverlening, werk, wonen, onderwijs en scholing, uitgaan, cultuur e.d. Begin volgend jaar zal wethouder Jetta Klijnsma een chat-spreekuur voor de jeugd beginnen. In het kader van het Internationale Jaar van de Vrijwilligers wordt een speciale 'zap-dag' gehouden.

Praten met het bestuur

Bij participatie ligt de nadruk vooral op wijk- en buurtniveau. De jeugd zal structureel worden betrokken bij het ontwikkelen van wijk- en buurtactiviteiten en -voorzieningen.

Belangrijk is dat met de jeugd gemaakte afspraken ook op korte termijn worden uitgevoerd.

Bij vergaderingen van stadsdeelcommissies wordt als vast agendapunt één uur speciaal voor jongeren opgenomen. De jeugdige deelnemers kunnen behalve over buurt- en wijkactiviteiten meepraten over stedelijke vernieuwingsprocessen en wijkplannen.

Met de partners in de stad, o.a. het welzijnswerk, worden afspraken gemaakt om jeugdparticipatie permanent verder te ontwikkelen. Ook staan voor de jeugd werkbezoeken aan het stadhuis op het programma, waarbij bestuur en politiek het centrale thema vormen.

Er zal extra aandacht worden gegeven aan specifiek op de jeugd gerichte berichtgeving via de media. Van de meest opvallende activiteiten zal een lijst worden opgesteld en worden verspreid in de wijken en buurten van andere stadsdelen. Hierdoor kunnen ook jongeren in deze wijken en buurten worden gestimuleerd dergelijke activiteiten op te zetten.

last update: 12 december 2000 ;pag.: 5345; auteur: 77 12 december 2000 - pag. 5345 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie