Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen van Kant over gesponsorde nascholingen

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen van Kant over gesponsorde nascholingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2131852

12 december 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over gesponsorde nascholingen (2000102580).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van het lid Kant (SP) over gesponsorde nascholingen. (2000102580)

1.
Is het waar dat de inspectie voor de Gezondheidszorg bij de Landelijke Huisartsenvereniging rapporten heeft gevorderd over door de farmaceutische industrie gesponsorde nascholingen? Zo ja, waarom en wanneer?

1.
Ja, Op 17 april jl. zijn deze rapporten gevorderd. Ze zijn gevorderd om te kunnen toetsen of gesponsorde nascholingen voldoen aan de normen neergelegd in het het Reclamebesluit geneesmiddelen.

2.
Is het waar dat uit deze rapporten blijkt dat de farmaceuten tijdens deze nascholingen geen onafhankelijke informatie presenteren?
3.
Wat is uw mening hierover?

2 en 3.
Uit de visitatierapporten van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt, aldus de Inspectie, dat niet alle nascholingen voldoen aan de accreditatie-eisen van de LHV. In een enkel geval is er zelfs sprake van strijd met het Reclamebesluit geneesmiddelen. Om hier voor de toekomst verbetering in aan te brengen voert de Inspectie overleg met de LHV. Dit overleg bevindt zich in een afrondend stadium.

4.
Kunt u de Kamer deze rapporten ter inzage geven?

4.
Neen. De documenten die in het kader van het uitoefenen van het toezicht in beslag worden zijn niet openbaar.

5.
Moet accreditatie op basis van nascholing betaald door farmaceutische industrie niet worden gestopt omdat onafhankelijke nascholing niet kan worden gegarandeerd? Welke stappen wilt u hiertoe ondernemen?

5.
Als zodanig acht ik accreditatie op basis van nascholing betaald door de farmaceutische industrie niet ongewenst. Dergelijke verbintenissen tot sponsoring hoeven derhalve niet verboden te worden. Wel dienen zij in overeenstemming te zijn met de stricte normen uit het Reclamebesluit geneesmiddelen.

6.
Bent u bereid onafhankelijke nascholing voor huisartsen beter te faciliteren en te financieren?

6.
Neen.Het in voldoende mate aandacht besteden aan nascholing teneinde de kwaliteit van de zorgverlening op hoog niveau te houden behoort tot de verantwoordelijkheid van iedere beroepsbeoefenaar dus ook tot die van de huisarts. De beroepsgroep waartoe de beroepsbeoefenaar behoort is verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van na- en bijscholing. Dit ook bezien in relatie tot de herregistratie. In het huisartsentarief is een bedrag opgenomen voor vergoeding van de kosten die een huisarts maakt vanwege zijn/haar deelname aan na- en bijscholing.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie