Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Vergaderingen

Commissie bezwaar- en beroep Op woensdag 13 december 2000 vergadert de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De volgende bezwaarschriften komen aan de orde: 20.00 uur bezwaarschrift gericht tegen afwijzing van verzoek om voorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten. 20.30 uur bezwaarschrift gericht tegen bouwvergunning Prinses Irenelaan 16.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: A. Albers, telefoon: (071) 51 91 838 of F. Osinga, telefoon: (071) 51 91 784.

Raadsvergadering
Donderdag 14 december vergadert de gemeenteraad van Oegstgeest. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende punten:

- Wijziging samenstelling commissie openbare orde c.a.
- 4e kwartaalrapportage 2000
- Uitgebreide politiemonitor
- Interne verbouwing gemeentehuis
- Geldelijke voorzieningen voor vaste plaatsvervangende commissieleden
- Vervolgnota 'Grensverkennend en grensverleggend?'
- Verhoging leges gebruiksvergunningen
- Integraal Huisvestingsplan (IHP)
- Vaststelling programma en overzicht 2001 huisvesting onderwijs
- Vaststelling wijzigingen in de samenstelling van de Sportraad Oegstgeest

- Vaststelling tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties en scoutingterreinen voor 2001
- Begroting 2001 Streekmuziekschool Leiden e.o.
- Vaststelling Verordening tot derde wijziging van de huisvestingsverordening 1998
- Beleidsplan Abw 2001, inclusies WIW/Wreasubsidieverordening 2001 en Rau 2001 en beleidsverslag Abw1999
- Bestemmingsplan 'Regeling seksinrichtingen en escortbedrijven'
- Susidieaanvraag en kredietvoorstel project digitalisering bestemmingsplannen.

- Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
- Zevende serie wijzigingen van de Modelbouwverordening (MBV) 1992
- Huurovereenkomst grond nabij kinderdagverblijf De Kindervlinder
- Voorbereidingsbesluit Wilhelminapark
- Tuinpaviljoen naast het gemeentehuis
- Bruggetje naar de Leidse Hout vanaf de Warmonderweg
- Afsluiten Almondeweg in verband met terugdringen sluipverkeer Dorpsstraat

- Voorstel tot aankoop van de jachthaven Welgelegen voor de bouw van de Lange Voortbrug

- Vaststellen OZB 2001 voor woningen en niet-woningen
- September-circulaire 2000
- Bedrijventerreinenstrategie voor de Leidse Regio
- Vaststellen comptabiliteitsbesluiten.
Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio Maandag 11 december vergadert het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis in Leiden, Stadhuisplein 1 en begint om 16.30 uur. Op de agenda staan de volgende punten:

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (voortgang en enkele financiële voorstellen)

- Intensivering Samenwerking SLR/SDB (meningsvormend)
- Regionaal Verkeer en Vervoerplan (stand van zaken)
- RijnGouwelijn (informatief)
- Fietsplan Leidse Regio (besluitvormend)
- Besteding positief saldo 1999 SVVLR (besluitvormend)
- Budget deelstudies Verkeer en Vervoer 2000 (besluitvormend)
- Bereikbaarheids Offensief Randstad (informatief). De vergadering is openbaar. De stukken liggen ter inzage op de vergadering en op het Stadsbouwhuis, kamer 109, Langegracht 72 in Leiden. Ook is inzage van de stukken mogelijk bij de gemeentehuizen in de regio (afdeling Verkeer). Meer informatie is te verkrijgen bij de plaatsvervangend secretaris mevrouw I.I. de Bruijne, telefoon (071) 51 65 869.

Welstandscommissie
De Welstandscommissie houdt zitting op 12 december vanaf 12.00 uur. De vergadering is openbaar. De zitting duurt tot ongeveer 13.30 uur en wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De commissie beoordeelt de volgende plannen.


· Johan Wagenaarlaan 51 - plaatsen dakkapel voor en achter
· Duivenvoordestraat 6 - vergroten dakkapel
· Aldo van Eyklaan 68 - plaatsen medisch centrum
· Frits Mehrtenslaan 16 - uitbouw en dakkapel voor
· Rhijngeesterstraatweg 94-96 - plaatsen lift
· De Kempenaerstraat 28 - veranderen winkel/magazijn
· Morsebellaan 64 - uitbouw achter
· De Kempenaerstraat 30 - veranderen gevel
· Anna Blamanhof 15 - oprichten berging
· Prinses Irenelaan 26 - uitbouw achter
· Prinses Irenelaan 17 - doorbraak bouwmuur
· Willem Dudoklaan 83 - dakkapel voor en achter
· Valkenburgerweg - oprichten woning
· Geversstraat 30 - wijzigen magazijn
· Endegeesterstraatweg 27 - plaatsen plantenkas.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie