Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud informatierubriek gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 13 december 2000
COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 18 december 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:
1. Spreekrecht burgerij;

2. Kort verslag vergadering 17 november 2000;
3. Ingekomen stukken en mededelingen;

4. Bestemmingsplan Koeweg, 5e herziening (speelterrein Randweg);
5. Bestemmingsplan Het Veen, 41e herziening (stokkenberging golfclub);

6. Bestemmingsplan Het Veen, 42e herziening (Apeldoornseweg 1);
7. Eventuele bouwmogelijkheid 3e Walsteeg;
8. Rondvraag.

HERINRICHTING VECHTSTRAAT
Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP) vastgesteld. Eén van de daarin genoemde projecten is de Herinrichting van de Vechtstraat. Thans is de situatie zo dat door het bureau BVA en de gemeente een ontwerpplan is opgesteld op basis van de in het GVVP weergegeven uitgangspunten. Dit plan behelst de volgende maatregelen:

* verbeteren van de bestaande asfaltverharding tot een breedte van 7.00 m inclusief het aanbrengen van rode fietsstroken;
* het herstellen van de bestrating ter plaatse van de aanwezige langsparkeerhaven;

* het aanbrengen van snelheidsafremmende voorzieningen ter plaatse van de kruising Vechtstraat - Burgemeester Bijleveldsingel;
* aanleg van een veilige voet-/fietsoversteek ter plaatse van de kruising Vechtstraat - Burgemeester Bijleveldsingel;
* het voornemen om de voorrangssituatie ter plaatse van de kruising Vechtstraat - Burgemeester Bijleveldsingel aan te passen.

Hiermee wordt een totaal nieuw profiel beoogd overeenkomstig de inrichtingscriteria van het GVVP.
Wat betreft de uitvoering van het project wordt ernaar gestreefd om in april 2001 aan te vangen met de werkzaamheden. Het plan zal tot en met 29 december 2000 ter inzage liggen bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw M. Scholten van dit bureau (telefoon 038 - 4431637).

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op grond van de Wet geluidhinder Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen. Gevraagd wordt hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 'De Hilst, 36e partiële herziening' voor het realiseren van een zestal woningen (totaal 25 woningen) nabij de Hessenweg.
Burgemeester en wethouders stellen een ieder in de gelegenheid om met ingang van 14 december 2000 gedurende 4 weken het ontwerp-verzoek met de bijbehorende stukken, ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, in te zien en gedurende die termijn schriftelijke opmerkingen ten aanzien van het ontwerp in te dienen. Schriftelijke opmerkingen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), een openbare zitting worden gehouden waarbij de gelegenheid bestaat mondeling opmerkingen ten aanzien van het ontwerp-verzoek te maken.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING.

De burgemeester maakt bekend dat een verzoek van de heer A.A. Herkert, Kerkplein 16 te Hattem is ingekomen om een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 tot wijziging van het in het rijksmonumentenregister voorkomende pand Kerkplein 16 te Hattem. De wijziging betreft het aanbrengen van een plafond in de grote zaal beneden en het aanpassen van de toegangsdeur naar de zaal aan een normale doorgangshoogte.

Het onderhavige wijzigingsplan ligt met ingang van 14 december 2000 gedurende twee weken in het stadhuis van Hattem, sector R.O.B., voor een ieder ter inzage. Tegen de aanvraag kan - gedurende de termijn van terinzagelegging - schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het oprichten van een garage/berging ter vervanging van bestaande garage, Dorpsweg 54 (01-12-2000);

* het veranderen en uitbreiden in volume van een woning, Grote Gracht 69 (VZ 01-12-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met een serre, Apeldoornseweg 14 (VZ 30-11-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Apeldoornseweg 30 (VZ 30-11-2000);

* het veranderen van een woning, Rietkamp 24 (VZ 30-11-2000).
Sloopvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk slopen van een woning + dakbeschot woning, Berg en Bos 7 (VZ 01-12-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een woning met bijgebouw, Eijerdijk 6;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Klaverkamp 25;
* het geheel vernieuwen van een garage, Hezenbergerweg 48.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Koningin Emmalaan 7 (VZ 01-12-2000);

* Koningin Julianalaan 2 (VZ 01-12-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Gaedsberghweg 1, 1 boom;

* Veldweg 51, 10 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Foto advertentie...

DIGITALE STAD

Neem voor informatie over Hattem ook eens een kijkje in de digitale stad Hattem. Via www.hattem.nl komt u in de digitale stad Hattem. Klik op "Gemeentelijke dienstverlening" en u komt op de homepage van de gemeente Hattem. Hier vindt u niet alleen de wekelijkse informatierubriek maar ook bijvoorbeeld de openstaande vacatures bij de gemeente.

Hattem, 13 december 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...