Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Unie over steunverlening scheepswerven

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

,3

Brussel, 13 december 2000

'H &RPPLVVLH NHXUW 1HGHUODQGVH RQWZLNNHOLQJVKXOS
WHQ EHKRHYH YDQ WZHH VFKHHSVERXZFRQWUDFWHQ YRRU
,QGRQHVLs JRHG

'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ JHHQ EH]ZDDU WH PDNHQ WHJHQ GH

RQWZLNNHOLQJVKXOS GLH 1HGHUODQG YRRUQHPHQV LV WH YHUOHQHQ YRRU GH ERXZ

YDQ WZHH VWXNJRHGVFKHSHQ HQ WZHH SXOS HQ SDSLHUVFKHSHQ GLH EHVWHPG ]LMQ

YRRU ,QGRQHVLs 'H VWHXQ ]DO GRRU GH ,QGRQHVLVFKH NRSHUV ZRUGHQ JHEUXLNW YRRU GH DDQNRRS YDQ GH VFKHSHQ YDQ %RGHZHV 3DWWMH 6KLS\DUGV EY +HW

EHVOXLW LV JHQRPHQ QDGDW GH &RPPLVVLH HHUGHU GLW MDDU HHQ IRUPHOH

RQGHU]RHNVSURFHGXUH KDG LQJHOHLG RPGDW ]LM RS GDW PRPHQW EHWZLMIHOGH RI GH

VWHXQ YHUHQLJEDDU ZDV PHW GH UHJHOV LQ]DNH VWHXQYHUOHQLQJ DDQ GH

VFKHHSVERXZ 'H]H WZLMIHOV ]LMQ WKDQV ZHJJHQRPHQ HQ GH &RPPLVVLH KHHIW

GDDURP EHVORWHQ GH SURFHGXUH WH EHsLQGLJHQ PHW HHQ SRVLWLHYH HLQGEHVFKLNNLQJ

De steun, die zal worden verleend als subsidie van 25 % van de contractwaarde, moet worden onderscheiden van de normale aan contracten gekoppelde bedrijfssteun die tot het einde van dit jaar aan scheepswerven van de Gemeenschap mag worden verleend. De steun wordt toegekend in de vorm van ontwikkelingshulp om twee kleine particuliere Indonesische reders, respectievelijk gevestigd in Jakarta en Sumatra, in staat te stellen twee stukgoedschepen te kopen voor 60 miljoen NLG, alsmede twee pulp- en papierschepen (contractwaarde eveneens 60 miljoen NLG). De steun werd in april 1999 bij de Commissie aangemeld. Overeenkomstig Verordening nr.
1540/98 van de Raad betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw kan steun die in de vorm van ontwikkelingshulp aan een ontwikkelingsland wordt verleend, worden goedgekeurd indien hij in overeenstemming is met de desbetreffende bepalingen van de OESO-Overeenkomst inzake exportkredieten voor schepen. De Commissie moet echter niet alleen nagaan of aan deze voorwaarden is voldaan; zij moet tevens de bijzondere ontwikkelingscomponent van het steunvoornemen nagaan en zich ervan vergewissen dat de aangeboden ontwikkelingshulp voor het specifieke project openstaat voor offertes van verschillende werven. Aangezien de Commissie betwijfelde of aan deze voorwaarden was voldaan besloot zij in januari 2000 de procedure van artikel 88, lid 2, in te leiden.
In de loop van de procedure verstrekten de Nederlandse autoriteiten bewijsstukken waaruit bleek dat verschillende andere Nederlandse scheepswerven feitelijk op de hoogte waren van de mogelijkheid om voor deze projecten ontwikkelingshulp te ontvangen.
De bezwaren van de Commissie werden hierdoor weggenomen. Verder stelt zij vast dat de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd hun interne procedures met betrekking tot ontwikkelingshulp aan de scheepsbouw te zullen aanpassen, zodat scheepswerven in de toekomst stelselmatig opmerkzaam worden gemaakt op elk specifiek project dat voor ontwikkelingshulp in aanmerking kan komen. De Commissie juicht deze veranderingen toe.

$FKWHUJURQG
De projecten moesten worden getoetst aan artikel 3, lid 5, van Verordening nr. 1540/98 van de Raad betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw, op grond waarvan projecten in aanmerking kunnen komen voor steun in de vorm van ontwikkelingshulp aan een ontwikkelingsland met een steunintensiteit van ten hoogste 25 %. Overeenkomstig deze bepaling moet de steun in overeenstemming zijn met de voorwaarden die in de artikelen 6 en 8 van de OESO-Overeenkomst inzake exportkredieten voor schepen zijn vastgesteld. De projecten stemmen overeen met de OESO-regels en houden daadwerkelijk een ontwikkelingselement in. Artikel 3, lid 5, stelt echter eveneens dat de Commissie zich ervan moet vergewissen dat de aangeboden ontwikkelingshulp openstaat voor offertes van verschillende werven. Dit vereiste werd opgenomen om te voorkomen dat ontwikkelingshulp als verkapte bedrijfssteun zou worden gebruikt om in moeilijkheden verkerende werven in bedrijf te houden. Deze eis zal nog belangrijker worden wanneer alle bedrijfssteun, behalve kredietfaciliteiten die in overeenstemming zijn met de OESO-regels, aan het eind van dit jaar wordt afgeschaft.

2
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie