Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe Cultuurnota 2001-2004 provincie N-H nadert voltooiing

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 13 december 2000

Nieuwe Cultuurnota 2001-2004 nadert voltooiing De nieuwe Cultuurnota is vandaag met een paar kleine wijzigingen besproken door Gedeputeerde Staten. De nota is een combinatie van behoud en vernieuwing. Zo wordt ruime aandacht besteed aan de drie provinciale kerntaken cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie. Daarnaast diept de nota de drie speerpunten rond het begrip integratie uit: cultuur en ruimtelijke inrichting, cultuur en stedelijke vernieuwing en cultuur en economie. En wil de provincie beter op nieuwe ontwikkelingen in kunnen spelen. Daarom gaat de nota uit van meer flexibiliteit in de toewijzing van budgetten. Ook voor Research en Development is geld gereserveerd. De provincie trekt de komende vier jaar f 58 miljoen per jaar uit voor cultuur in Noord-Holland.
Ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp worden een paar kleine veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

Kunsteducatie
Veranderingen in de provinciale steunfunctie kunsteducatie: in samenwerking met het veld wil de provincie werken aan centrale beleidsmatige aansturing. De provincie vraagt meer aandacht voor vraaggericht werken en regionaal maatwerk in de kunsteducatie. Om deze veranderingen te kunnen doorvoeren is voor 2001 ¦ 200.000,= beschikbaar.

Beeldende Kunsten en Culturele Planologie
De provincie wil dat beeldende kunstbeleid intensiever gaat samenwerken met ruimtelijke inrichting en stedelijke vernieuwing. De spreiding en toegankelijkheid van beeldende kunst in de provincie wordt toegevoegd als belangrijk aandachtspunt in het beeldend kunstbeleid. Deze toevoeging is nodig omdat de provincie het geld hiervoor haalt uit een pot waar tot op heden tien kunstuitlenen uit worden gesubsidieerd. GS constateren dat de activiteiten van de kunstuitlenen steeds verder af komen te liggen van de provinciale kerntaken cultuurparticipatie en cultuureducatie. De provincie wil met ingang van 2002 in ieder geval ¦ 300.000,= gaan gebruiken voor de regeling Beeldende Kunsten en Culturele Planologie.

Tenslotte is een gelegenheidsconstructie gevonden voor jeugdtheatergroep Unieke Zaken.

De provincie stelt voor in samenwerking met de gemeente Alkmaar jaarlijks een bedrag van respectievelijk ¦ 45.000,= en ¦ 35.000,= te subsidiëren bij wijze van "basissubsidie".

Provinciale Staten hebben het laatste woord. Zij besluiten op 12 februari 2001 over de provinciale cultuurnota 2001-2004.

Inlichtingen: Willem Padt, afdeling ZWC, tel. (023) 514 36 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie