Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actievere rol voor Emmen op gebied van volksgezondheid

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Emmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EmmenPersbericht volksgezondheid, 13 december 2000

Actievere rol voor gemeente Emmen op gebied van volksgezondheid

De gemeente Emmen wil een actievere rol spelen op het gebied van de volksgezondheid. Hoe het college deze rol voor zich ziet, staat in grote lijnen beschreven in het beleidsplan âGezond Emmen 2000 â 2004â. Emmen loopt hiermee vooruit op een landelijke verplichting. Vanaf 2003 moet de gemeente om de vier jaar een nota Volksgezondheidsbeleid opstellen.

De nota is mede tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de volgende organisaties: GGD Zuidoost-Drenthe, CAD Drenthe, stichting Opmaat, patiënten- en consumentenorganisaties, zorgaanbieders en het basis- en voortgezet onderwijs.

Doel

Het algemene doel van het volksgezondheidsbeleid is het handhaven en/of bevorderen van een optimale gezondheid van de inwoners van de gemeente Emmen. De gemeente draagt in gezamenlijkheid met andere partijen in algemene zin, de verantwoordelijkheid voor een leefbare, veilige en gezonde woonplaats.

Doelgroepen

Volksgezondheidsbeleid richt zich op groepen uit de bevolking met gemeenschappelijke kenmerken in gezondheidssituaties, -beleving,
-problemen en ârisicoâs. Voorbeelden van groepen die collectief om extra beleidsaandacht vragen zijn groepen met lage sociaal-economische status, jongeren, ouderen, risicogroepen zoals dak- en thuislozen en verlaafden.

Jongeren

In de beleidsnota wordt ook ingegaan op het eindrapport van de werkgroep Gezond Leefklimaat. Dit rapport geeft een aantal adviezen naar aanleiding van het in 1996 door de GGD gehouden onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren. Hoewel dit rapport gedateerd is, kan dit van de aanbevelingen niet worden gezegd. De GGD heeft onlangs de resultaten van een nieuw onderzoek gepresenteerd. Hieruit blijkt dat op veel gebieden sprake is van een voortzetting van de ontwikkelingen. actiepunten.
Om uitvoering te geven aan het totale volksgezondheidsbeleid zijn er een twintigtal actiepunten geformuleerd. Een aantal belangrijke zijn:
* Het instellen van een structureel zorgoverleg tussen de gemeente en de eerstelijns gezondheidszorg (o.a. huisartsen, maatschappelijk werk, thuiszorg, GGD);

* Het bevorderen van een zorgvuldig afgewogen zorgaanbod, evenredig verdeeld over alle wijken, waarbij differentiatie mogelijk is als in een bepaalde wijk de zorgbehoefte groter is;
* Het bevorderen van de opzet van een zorgloket Zorg en Welzijn in de gemeente Emmen, waarbij informatie over een zo breed mogelijk pakket van voorzieningen verkrijgbaar is;

* Het organiseren van de sociaal medische zorg voor groepen mensen die niet door de reguliere hulpverlening worden bediend, met name dak- en thuislozen, problematische harddrugsgebruikers en illegalen.

Hoe verder?

Aan een aantal actiepunten wordt nu al gewerkt. Het grootste deel moet echter nog verder worden uitgewerkt. Pas daarna kan daadwerkelijk met de uitvoering van de actiepunten worden begonnen.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie