Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruimte voor professionele voorstellingen in Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Taakstelling Basis in Balans blijft intact

Ruimte voor 45 tot 50 professionele voorstellingen per jaar in De Bussel

Vijfenveertig tot vijftig professionele voorstellingen per jaar in de eindsituatie in cultureel centrum De Bussel, terwijl de taakstelling uit Basis in Balans overeind blijft. Dat is de kern van het aangepaste voorstel over het beleidsplan Toekomst De Bussel, dat burgemeester en wethouders vandaag naar de raad hebben gezonden. B. en w. hebben om dit resultaat wel tot het uiterste moeten gaan. "Alle vlees is van het bot", aldus het college, waarmee het wil aangegeven dat alle ingebouwde marges zijn verdwenen en er een financieel risico wordt gelopen.

Het raadsvoorstel is door burgemeester en wethouders aangepast naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissies. Vrijwel alle raadsfracties hebben daarbij verzocht nog eens te bezien op welke wijze extra middelen vrijgemaakt kunnen worden om met het voorliggende beleidsplan toch meer professionele voorstellingen mogelijk te maken.

De inpassing van het Filmtheater was één van de beleidsmatige uitgangspunten van Basis in Balans. Het college wil daar geen verandering in brengen. Wel heeft het college besloten om de 50.000,-, die de inpassing in De Bussel vergt, te beschouwen als nieuw beleid. B. en w. stellen de raad dan ook voor om nu te kiezen voor inpassing van het Filmtheater in De Bussel en dat te beschouwen als nieuw beleid. Over de dekking zal de raad in het voorjaar, als gesproken moet worden over een aantal voorstellen nieuw beleid, een separaat voorstel krijgen voorgelegd.

De afname van het aantal voorstellingen geschiedt in het voorstel van het college geleidelijk via 70 in 2001 naar 45 tot 50 in de eindsituatie (2002 en verder). Om deze geleidelijke afname mogelijk te maken moet worden afgezien van de opbouw van een reserve binnen de bedrijfsvoering van De Bussel. Ook de oorspronkelijk voorziene risicobuffer van 100.000,- wordt in het voorstel van het college volledig ingezet voor extra voorstellingen. Het college wijst de raad erop dat hiermee een financieel risico gelopen wordt. Elke tegenvaller in de exploitatie zal ertoe leiden dat opnieuw bekeken moet worden op welke wijze binnen het beleidsplan de taakstelling van Basis in Balans gehaald kan worden. Een uitzondering maakt het college daarbij voor de horeca-opbrengsten. Mocht onverhoopt blijken dat de prognoses niet worden gehaald, dan mag dat geen gevolgen hebben voor het aantal professionele voorstellingen; tegenvallers op dit punt komen daarmee voor rekening van de gemeente.

Het college is van mening met dit aangepast voorstel tot het uiterste gegaan te zijn om aan de wens van de raad tot verhoging van het aantal professionele voorstellingen te voldoen. "Meer is echt niet mogelijk zonder te tornen aan de principes van Basis in Balans. En dat laatste is uiteraard niet gewenst", aldus burgemeester en wethouders. Tenslotte meldt het college de gemeenteraad dat zij medio 2001 het resultaat van het onderzoek naar de manier waarop verdere verzelfstandiging van De Bussel gerealiseerd kan worden tegemoet mag zien.

Oosterhout, 13 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie