Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlichtingsavond asielzoekerscentrum Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Voorlichtingsavond op woensdag 13 december

Nieuws over het asielzoekerscentrum

Met berichten in deze nieuwsrubriek wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vestiging van een asielzoekerscentrum in Etten-Leur. Eind oktober bent u al geïnformeerd over de voorgestane locatiekeuze aan de Streek, over de communicatie en de besluitvorming. Deze onderwerpen zijn op 31 oktober jongstleden behandeld door de commissies Ruimtelijke Ordening c.a. en Welzijn c.a. tezamen. Een afschrift van het verslag van deze commissievergadering is verkrijgbaar in het gemeentehuis.
Sinds de genoemde commissievergadering zijn er ongeveer drie weken verstreken. Er zijn in de afgelopen periode enkele telefonische reacties binnengekomen vanuit de bevolking. Bovendien zijn er verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er in het bijzonder aandacht zal zijn voor de toegang/uitgang van het asielzoekerscentrum voor zowel voetgangers en fietsers als voor het gemotoriseerd verkeer. Er is bovendien een gemeentelijke projectgroep ingesteld om de verdere ontwikkelingen te begeleiden en om de gesprekken met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) te voeren.

De projectgroep is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de voorlichtingsbijeenkomst, die gehouden wordt op woensdag 13 december aanstaande om 19.30 uur in het gebouw De Baai. Dit in tegenstelling tot een eerder bericht waarin De Nobelaer is genoemd als locatie. Op deze avond zullen het COA en de gemeente Etten-Leur informatie geven over respectievelijk de vestiging van een asielzoekerscentrum en over de uitgangspunten en selectiecriteria en de verdere onderbouwing van de voorkeurslocatie. Gelijktijdig wordt er inspraak verleend op het plan van aanpak en de vestigingslocatie. Op zondag 10 december aanstaande verschijnt er in de gemeenterubriek in De Etten-Leurse Bode een uitgebreide aankondiging van de genoemde voorlichtingsbijeenkomst.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie