Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europarlement stemt over Rusland-Rapport

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht drs Wim van Velzen

Parlement stemt over Rusland-Rapport

Straatsburg, 13 december 2000

Vandaag werd gestemd over het rapport over een Gemeenschappelijke strategie met Rusland. Het Parlement vindt in de relatie met Rusland de nadruk moet liggen op verdere democratisering, de totstandkoming van een rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de persvrijheid en de federalisering van de overheidsstructuren. Het is vóór een tweesporenstrategie waarbij enerzijds met Rusland wordt samengewerkt om de rechtsstaat en democratische structuren te versterken en waarbij anderzijds schendingen van de mensenrechten en buitensporig geweld, zoals in het geval van Tsjetsjenië, uitdrukkelijk worden veroordeeld.

Van groot belang is dat het Internationaal Comité van het Rode Kruis en ECHO ongehinderd toegang krijgen tot alle detentiecentra in Tsjetsjenië en de omliggende regio's. Het Parlement moedigt de Russische regering en de Doema aan het onderzoek naar alle schendingen van de mensenrechten tijdens het conflict voort te zetten.

Van groot belang is ook het voorlichtingsaspect. Het Parlement is voorstander vanhet oprichten van centra voor Europees recht. Russischtalige TV- en radio-uitzendingen over de EU, het EU-beleid en de uitbreiding kunnen eveneens vrucht afwerpen. En Russische studenten moeten gemakkelijker in EU-landen kunnen studeren.

Wat de hervormingen in Rusland betreft, heeft het Parlement lof voor de pogingen van Poetin om het staatsgezag te herstellen. Een goed evenwicht tussen wetgevende en uitvoerende macht, respect voor de federale rechtbanken en decentralisatie van het bestuur zijn daarbij echter essentiële factoren. De belastinghervorming en de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de corruptie verdienen volle steun. De strafrechtelijke bepalingen over het witwassen van geld behoeven daarentegen herziening en een betere uitvoering.

Het Parlement besteedt ook aandacht aan het buitenlands beleid. Rusland zou de grensovereenkomst met Litouwen moeten ratificeren en soortgelijke overeenkomsten met Estland en Letland moeten ondertekenen en ratificeren. Van belang is verder dat de Raad zich buigt over voorstellen van Russische zijde om in ruimere mate gezamenlijk de veiligheid in Europa te verzekeren, in die zin dat de solidariteit en de gemeenschappelijke veiligheid in het kader van de NAVO niet in gevaar komt. Het Parlement benadrukt dat Rusland een belangrijke partner op de Balkan is die kan bijdragen tot de stabilisering van het gebied.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie