Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak ontwerp-aanwijzing en MER Rotterdam Airport

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Inspraak ontwerp-aanwijzing en Milieu Effect Rapportage (MER) Rotterdam Airport

Van 1 december 2000 tot en met 11 januari 2001 liggen de ontwerp-aanwijzing luchtvaartterein Rotterdam Airport, het Milieu-Effectrapport nieuwe inrichting Rotterdam Airport (MER) en de aanwijzing in het kader van de ruimtelijke ordening ter inzage in het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs, op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerp-aanwijzing
De ontwerp-aanwijzing Luchtvaartterrein Rotterdam Airport bevat het voorgenomen besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister van VROM over het luchtvaartterein Rotterdam Airport. De belangrijkste onderwerpen uit de ontwerp-aanwijzing zijn:


· Het gebruik van het luchtvaartterrein

· De vaststelling van een 35 Ke-geluidszone en een 47 Bkl-geluidszone
· De aanpassing van het nachtregime

· Het weren van lawaaiige vliegtuigen

· De handhaving van de zogenoemde kleine recreatieve luchtvaart op het luchtvaartterein

MER
In het MER nieuwe inrichting Rotterdam Airport worden de milieu-effecten beschreven van de voorgenomen wijziging van de huidige aanwijzing van het luchtvaartterrein Rotterdam Airport. Op basis van een vergelijking van de huidige aanwijzing van de milieugevolgen met de resultaten van economische en andere studies is een voorkeursalternatief voor het gebruik van de luchthaven bepaald.

Aanwijzing in het kader van de ruimtelijke ordening De vastgestelde geluidszones van het aanwijzingsbesluit dienen op grond van de Luchtvaartwet te worden verwerkt in bestemmingsplannen. Hiertoe geeft de minister van VROM in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat een aanwijzing als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan de betreffende gemeenten om het bestemmingsplan aan te passen.

Hoe kunt u reageren?
U kunt zowel mondeling als schriftelijk op de ontwerp-aanwijzing reageren. Uw schriftelijke reactie dient u uiterlijk 11 januari 2001 te sturen naar:

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rotterdam Airport
Kneuterdijk 6
2514 EN Den Haag

U kunt tevens reageren via Airport-(Rotterdam@ivw.cend.minvenw.nl) . Indien u dit wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Hoorzittingen
U kunt uw zienswijze op de ontwerp-aanwijzing ook kenbaar maken tijdens twee openbare hoorzittingen die plaatsvinden op:

Donderdag 4 januari 2001
Berkel en Rodenrijs
Locatie: De Ark, Oranjestraat 2

Maandag 8 januari 2001
Rotterdam
Locatie: Best Western Airport Hotel, Vliegveldweg 59 - 61

De hoorzittingen beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Indien u van de mogelijkheid gebruikt wilt maken om uw zienswijze mondeling in te dienen, wordt u verzocht om dat twee werkdagen voor de betreffende hoorzitting aan het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat kenbaar te maken, telefoon (070) 361 8703.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de organisatie van deze inspraakprocedure. De provincie heeft een commissie 21 ingesteld. Dit is een adviescommissie waarin onder meer vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en omwonenden van Rotterdam Airport zitten. De commissie 21 zal uiterlijk drie maanden na de terinzagelegging op basis van de mondelinge en schriftelijke inspraakreacties een advies uitbrengen aan de betrokken ministers. Mede op basis van dit advies stellen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM vervolgens het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport vast.

Nadere informatie
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon (070) 361 8703. Tot 11 januari 2001 liggen de ontwerp-aanwijzing, het MER rapport en de aanwijzing in het kader van de ruimtelijke ordening, ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis. De afdeling is voor publiek geopend van 8.30 tot 13.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie