Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cultuurconvenant voor stad en provincie Utrecht ondertekend

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
13 december 2000

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente en provincie Utrecht

Ondertekening cultuurconvenant:
Nog eens nlg 1,1 mln. extra naar utrechtse kunstinstellingen

Utrechts wethouder Van der Linden - De Feijter van Cultuur, gedeputeerde Van Bergen van de provincie Utrecht en gedeputeerde Bouwmeester - Den Broeder van de provincie Flevoland hebben op 13 december 2000 met staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur het cultuurconvenant voor stad en provincie Utrecht en de provincie Flevoland ondertekend. Het convenant regelt dat in de komende vier jaar drieëntwintig Utrechtse kunstinstellingen in totaal NLG 17,8 mln. per jaar aan subsidie ontvangen. Dat is 8,2 miljoen meer dan in de lopende periode. Het rijk verhoogt zijn subsidies van NLG 4,2 mln. tot NLG 9 mln. op jaarbasis (exclusief de rijkssubsidie aan het Catharijne Convent). Na behandeling van de Cultuurnota 2001 - 2004 in de Tweede Kamer werd voor Cultuur NLG 40 mln extra beschikbaar gesteld. De staatssecretaris heeft besloten om die onder meer te steken in een verhoging van 30% van de subsidies voor muziek- en theatergroepen. Voor Utrecht betekent dat een extra verhoging ten opzichte van de eerdere afspraken met NLG 1,1 mln.

Het cultuurconvenant omvat de afspraken die het rijk, de provincie en de gemeente voor de komende vier jaar met elkaar maken om het culturele leven in de regio Midden-Nederland te bevorderen. In het convenant staat hoeveel het rijk, de provincie en de gemeente financieel bijdragen aan de Utrechtse culturele instellingen. Daarnaast is in de overeenkomst geformuleerd welke prioriteiten er in de komende jaren zijn wat betreft het versterken van de culturele infrastructuur in Utrecht. In dit verband is onder meer afgesproken dat het zogeheten 'Utrechtse Model' - dat mede aan de basis staat van het succes van het Utrechtse theaterleven - verder zal worden ontwikkeld. Ook is overeengekomen dat jeugdtheater-werkplaats De Berenkuil in de komende jaren bijzondere steun en aandacht zal krijgen.

De financiële injectie die de Utrechtse cultuursector krijgt ten gevolge van het cultuurconvenant is als volgt opgebouwd. Het rijk verhoogt zijn subsidies van NLG 4,2 mln. tot NLG 9 mln. op jaarbasis (exclusief de rijkssubsidie aan het Catharijne Convent). De provincie Utrecht zal haar huidige subsidievolume van NLG 0.9 mln. op jaarbasis verhogen tot NLG 1,8 mln. De gemeentelijke inspanningen zullen stijgen van 4,5 mln. in de huidige periode naar NLG 7 mln. in de periode 2001-2004.

Utrecht is in de Cultuurnota 2001-2004 van de staatssecretaris goed vertegenwoordigd. Van alle regio's in Nederland scoort Utrecht het beste wat betreft door het rijk gehonoreerde subsidie-aanvragen. Vooral op het gebied van theater doet Utrecht het goed: de stad beschikt de komende jaren over maar liefst zeven groepen waaraan het rijk meebetaalt: Aluin, 't Barre Land, Growing Up in Public, Dox, Het Filiaal, De Paardenkathedraal en Stut. Daarnaast draagt het rijk de komende jaren op theatergebied bij aan Huis aan de Werf, De Opkomst en Springdance. Ook de provincie zal een groot deel van deze instellingen subsidiëren Naast voorzetting van de steun voor De Paardenkathedraal en de vier grote Utrechtse Festivals wil de provincie een meerjarenperspectief bieden aan instellingen die voor het bereik van cultuur onder jongeren en de culturele diversiteit van belang zijn. Daarom wordt gedurende vier jaar subsidie beschikbaar gesteld voor jeugdtheater 't Filiaal, De Berenkuil, RASA, 't Barre Land en Growing Up in Public.

Wat betreft de beeldende kunst is afgesproken dat provincie en gemeente in gezamenlijkheid zullen trachten deze sector een nieuwe impuls te geven. Door een bundeling van krachten en een substantiële verhoging van de beschikbare financiële middelen willen provincie en gemeente ertoe bijdragen dat de activiteiten in de beeldende kunstsector meer impact in stad en regio zullen hebben. Ook wordt ernaar gestreefd om het ondernemerschap en de professionaliteit van de Utrechtse beeldende kunstinstellingen te vergroten.

Tekort werk-, oefen- en presentatieruimten
Opmerkelijk is dat in het cultuurconvenant een passage is gewijd aan het tekort aan werk- oefen- en presentatieruimten in Utrecht. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de gemeente samen met provincie en rijk in de komende periode zal inventariseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om tegengas te bieden aan de trend dat steeds minder fysieke ruimten (denk aan woningen, bedrijfsruimten, scholen, kerken, pleinen etc.) beschikbaar zijn voor culturele activiteiten en voorzieningen. Ook willen de betrokken overheden in kaart brengen waar elders met succes de stedelijke ruimte tot ontwikkeling is gebracht ten gunste van culturele functies.

Voor nadere informatie: Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie