Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidieregeling gemeente Ede wordt eenvoudiger

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Subsidieregeling wordt eenvoudiger

De subsidieregelgeving van de gemeente Ede wordt een stuk eenvoudiger. Binnenkort zullen er opnieuw wijzigingen worden doorgevoerd waardoor de subsidieaanvraag voor de betrokken
instellingen en verenigingen een stuk eenvoudiger wordt. Bovendien krijgen bijna alle betrokken verenigingen op het gebied van sport, jeugdwerk en amateurkunst meer geld van de gemeente Ede.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de raad voor te stellen 95.000,- beschikbaar te stellen om nadelige effecten voor de betrokken verenigingen te voorkomen. Medio januari zullen er drie informatieavonden worden gehouden om de betrokkenen te informeren over de veranderingen in subsidieregeling.

De sportverenigingen, het Jeugdwerk en de Amateurkunst krijgen in het vervolg een vast bedrag per lid. Dit bedrag wordt aangevuld met subsidie voor de sportleiding, koor- of culturele leiding of huisvesting voor jeugdactiviteiten. Daarnaast kunnen deze verenigingen een beroep doen op een investeringssubsidie voor verenigingsgebouwen (de 1/3-regeling). Daarnaast kan in de nieuwe regeling subsidie worden verstrekt voor kwaliteitsbevordering en voor popmuziek. Ook voor de speeltuinverenigingen wordt de subsidiëring op een andere leest geschoeid. In plaats van vier aparte subsidies kunnen deze verenigingen voortaan één budgetsubsidie aanvragen. Dit blijft overigens zonder nadelige financiële gevolgen voor de betrokken verenigingen.
Voor instellingen op het gebied van avondonderwijs en minderhedenbeleid heeft de nieuwe regeling ook geen financiële gevolgen. Voor het avondonderwijs gaat het om schoolverlaters uit het speciaal onderwijs. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de groepen groter zouden worden. Uit vooroverleg met het bestuur van de stichting Christelijk Speciaal Onderwijs is echter gebleken dat deze cursisten een intensieve begeleiding nodig hebben. Daarom blijft de groepsgrootte gehandhaafd op tenminste acht cursisten om voor subsidie in aanmerking te komen.

Stopzetting
De subsidies voor de Arnhemse Buitenschool en het maatschappelijk werk voor doven worden beëindigd met ingang van 2002. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat deze subsidies niet tot het gemeentelijk subsidieterrein horen. Beide organisaties worden bovendien door het rijk gesubsidieerd. Ook verwacht het college niet dat stopzetting van de subsidie essentiële gevolgen heeft voor inwoners van de gemeente Ede. Het gaat in beide gevallen om marginale subsidiebedragen: de Buitenschool krijgt nu jaarlijks maximaal 2.900,- van de gemeente Ede en de instellingen voor doven ontvangen 2.300,-.

Alle betrokkenen worden binnenkort schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen in de subsidieregels. De avonden in januari zijn bedoeld om de nieuwe regels mondeling uit te leggen en vragen te beantwoorden. De informatieavond voor de Amateurkunst wordt gehouden op 9 januari 2001 onder voorzitterschap van wethouder M. van Haaren. Wethouder R. Spiegelenberg leidt de avond voor de sportverenigingen op 11 januari 2001. Het Jeugdwerk is welkom op 15 januari; deze avond wordt voorgezeten door wethouder Van Haaren. De avonden beginnen om 20.00 uur.
Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend tot 30 januari 2001. Burgemeester en wethouders zullen vervolgens, na alle inspraakreacties te hebben gelezen, uiterlijk 27 februari een definitief raadsvoorstel vaststellen. Dit voorstel zal in de periode van 13 tot 22 maart ter advies worden voorgelegd aan de betrokken raadscommissies. De gemeenteraad neemt 12 april 2001 een definitief besluit.
Nadere informatie bij H. Slijper (projectleider), tel 68 05 71.Ede, 13 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie