Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept stedenbouwkundig plan Bredaas Teodur aangepast

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

CONCEPT-STEDENBOUWKUNDIG PLAN TEODUR AANGEPAST

Het college van Burgemeester en Wethouders is geïnformeerd over het concept stedenbouwkundig plan voor de locatie Teodur en de bijbehorende Nota van Commentaar, waarin de reacties op het plan zijn verwerkt.

Op basis van deze reacties is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast. In januari 2001 vindt de definitieve besluitvorming plaats over het stedenbouwkundig plan voor de Teodur-locatie

In juni van dit jaar heeft, vooruitlopend op de planologische procedure, het college van B&W het stedenbouwkundig plan voor de Teodur-locatie vrijgegeven voor consultatie met de omwonenden en andere belanghebbenden. In de Nota van Commentaar, die alle betrokkenen deze week thuisgestuurd krijgen, zijn de reacties op het stedenbouwkundig plan verwerkt.

Het stedenbouwkundig plan, dat voorziet in de bouw van de ca. 180 woningen en 3000 m2 commerciële ruimte, is op een aantal punten aangepast. Zo is bijvoorbeeld de afstand tussen de bestaande woningen van de Piet Avontuurstraat en de nieuw te bouwen twee-onder-een-kapwoningen vergroot. Ditzelfde geldt voor de afstand tussen de bestaande woningen aan de De La Reijweg en de nieuwbouw aan de noordzijde van het plangebied. Ook is de groenstrook aan de Olympiastraat verbreed, waardoor het groene karakter extra wordt benadrukt door de bestaande bomen te handhaven.

Artikel 19-procedure

In het bestemmingsplan Breda Zuid is opgenomen dat op het voormalig Teodurterrein woningen, kantoren en andere voorzieningen gebouwd kunnen worden. Het bedrijf Teodur heeft bij de gemeente Breda een verzoek om vrijstelling ingediend voor het realiseren van woningen op dit terrein. Omdat dit verzoek niet kan worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, voert de gemeente Breda een procedure in het kader van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Op 31 oktober jl. 2000 heeft er een inspraakavond plaatsgevonden over deze artikel 19-procedure. Ook is toen het aangepaste stedenbouwkundig plan besproken. De reacties die zijn binnengekomen op basis van deze laatste inspraakavond, zullen nog worden besproken waarna het college van B&W in januari volgend jaar het definitief stedenbouwkundig plan zal vaststellen.

Breda, 7 december 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie