Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra voorzieningen voor Bredase onderwijshuisvesting

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

EXTRA VOORZIENINGEN VOOR ONDERWIJSHUISVESTING

Voor noodzakelijke voorzieningen en onderhoud aan Bredase scholen stelt de gemeente ruim 15,7 miljoen gulden beschikbaar. Dit staat in het 'Programma huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2001' dat het college van burgemeester en wethouders op 21 december aan de gemeenteraad aanbiedt.

In het programma huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2001 is ruim 11,4 miljoen gulden gereserveerd voor nieuwbouw en uitbreiding van bestaande scholen. Kijken we naar de onderverdeling van dit bedrag, dan blijkt dat de grootste bedragen naar de bouw van gymnastieklokalen gaan. Zo krijgt het stedelijk gymnasium 2,8 miljoen gulden voor een permanente uitbreiding met twee gymnastieklokalen, een mediatheek en brandpreventieve voorzieningen. Ook Scholengemeenschap Markenhage krijgt een extra gymnastieklokaal en krijgt hiervoor ruim 1,1 miljoen gulden. Dit lokaal wordt dan tevens gebruikt door basisschool De Boomgaard. Daarnaast investeert basisschool Zandberg voor ruim 1,5 miljoen in permanente uitbreiding met 5 lokalen. En de school voor speciaal onderwijs De Schalm krijgt 800.000,- voor permanente uitbreiding met één lokaal en twee verzorgingsruimten.

Voor nieuw te bouwen scholen is ruim 1,1 miljoen gulden in het programma opgenomen. Hiervan is 500.000,- bestemd voor de bouwvoorbereiding van de nieuwbouw van de basisscholen De Springplank en Helder Camara in de vinex-locatie Teteringen en bovendien voor de in de buurt Kroeten nog te realiseren schoolwoningen voor basisschool Burgst. Het resterende bedrag van 620.000,- is bestemd voor de gecombineerde nieuwbouw voor de basisschool De Driezwing en scholengemeenschap Graaf Engelbrecht.

Voor bouwkundige aanpassingen als gevolg van regelgeving en onderwijskundige ontwikkelingen is ruim 2,5 miljoen gulden gereserveerd. Zoals bijvoorbeeld de scholen De Rotonde en Van Cooth. Zij krijgen ruim 500.000,- voor bouwkundige aanpassingen. De Rotonde omdat die is verhuisd en het nieuwe gebouw aanpassingen vereist. De Van Cooth-school heeft aanpassingen nodig voor de vakken metaaltechniek, uiterlijke verzorging, motorvoertuigentechniek, horeca en zorg en welzijn. Het Onze Lieve Vrouw Lyceum krijgt 450.000,- voor brandpreventieve maatregelen.

In verband met klassenverkleining in het basisonderwijs zijn ook gelden gereserveerd

( 140.000-) voor aanvullende inrichting bij 13 basisscholen. Bij 8 scholen geeft de klassenverkleining aanleiding voor permanente of tijdelijke capaciteitsuitbreiding. Hiervoor is ruim 2,4 miljoen gulden gereserveerd. De verdere gevolgen van de klassenverkleining worden zichtbaar gemaakt in het later vast te stellen vierjarenplan.

Tenslotte is er ruim een half miljoen gereserveerd voor mogelijke kosten in verband met buiten-reguliere leerlingentellingen en spoedeisende aanvragen.

Het Rijk heeft de zorg voor de huisvesting van het onderwijs gedecentraliseerd naar gemeenten. Breda is daarom per 1 januari 1997 verplicht om elk jaar een ´Huisvestingsprogramma Onderwijs´ op te stellen. Het gaat hierbij om de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In het huisvestingsprogramma is aangegeven welke aanvragen van schoolbesturen worden gehonoreerd.

Breda, 4 december 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie