Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwartaalbericht DNB in teken van Financiële Stabiliteit

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

13 december 2000

Kwartaalbericht december 2000 in teken van Financiële Stabiliteit

Het Kwartaalbericht staat geheel in het teken van financiële stabiliteit, het leidend beginsel van de Nederlandsche Bank. In dit eerste themanummer zijn voorts de voorspellingen voor de Nederlandse economie terug te vinden, die gewoontegetrouw in december naar buiten worden gebracht.

Indeling Kwartaalbericht december 2000
In het eerste inleidende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het begrip financiële stabiliteit en de rol die de Nederlandsche Bank hierbij speelt. Vervolgens komen de actuele ontwikkelingen rond dit thema aan de orde. In het derde hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de relatie tussen financiële stabiliteit en vermogensprijzen. Het veranderende internationale financiële landschap en de gevolgen hiervan voor de financiële stabiliteit vormen het onderwerp in het daaropvolgende artikel. De vraag of valutacrises voorspelbaar zijn en of het besmettingsgevaar van deze crises is toegenomen, wordt vervolgens beantwoord. In het laatste artikel zijn de macro-economische projecties voor 2000-2002 terug te vinden. Ook hier wordt extra aandacht besteed aan financiële stabiliteit.

Hoedster van financiële stabiliteit
Dit themanummer brengt de verantwoordelijkheid van de Nederlandsche Bank voor een stabiel financieel systeem onder de aandacht. Door de prominente plaats die financiële instellingen in Nederland innemen - Nederland bezet de zevende positie op de wereldranglijst van banken - is het belang van financiële stabiliteit voor ons land evident. De taak van de Bank als hoedster van financiële stabiliteit vloeit voort uit haar gecombineerde rol als onderdeel van de Europese monetaire autoriteit, toezichthouder op het bankwezen, en verantwoordelijke voor een goed functionerend betalingsverkeer. Als onderdeel van de Europese monetaire autoriteit is de Bank medeverantwoordelijk voor een adequaat monetair beleid dat gericht is op prijsstabiliteit, een belangrijke voorwaarde voor de stabiliteit van het totale financiële systeem. Als toezichthouder op het bankwezen waakt de Bank over de bedrijfseconomische gezondheid van deze instellingen. Doordat de Bank bovendien liquiditeitssteun kan geven, is de Bank goed uitgerust om eventuele crisissituaties het hoofd te bieden In het betalingsverkeer kunnen zogenoemde systeemrisico's ontstaan indien het niet tijdig nakomen van verplichtingen door een bepaalde marktpartij tot gevolg heeft dat ook andere spelers niet aan hun verplichtingen voldoen. Er kan dan een kettingreactie ontstaan die het gehele stelsel raakt. Centrale banken, waaronder de Nederlandsche Bank, leveren op een aantal punten een bijdrage aan de reductie van deze risico's. Zo bieden zij onder meer settlementsystemen aan, waamee betalingsverplichtingen in risicoloos geld kunnen worden afgehandeld. Verder ziet de Bank toe of de afwikkelingsprocessen van het betalings- en effectenverkeer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Recente ontwikkelingen
Voor Nederland zijn er signalen dat de hausse op de hypotheek- en huizenmarkten aan het afvlakken is. Voor de zakelijke dienstverlening geldt het tegenovergestelde: de groei van de zakelijke dienstverlening is in het derde kwartaal versnelt naar 18%. Overigens kan het bankwezen als zeer solide worden aangemerkt.

Vermogensprijsinflatie op de aandelen- en huizenmarkten: risico's en beleidsimplicaties
In dit hoofdstuk wordt de conclusie getrokken het huidige, nog steeds hoge koersniveau niet geheel is te verklaren door onderliggende factoren, zoals de verwachte ontwikkeling van rente en winsten.

Globalisering noopt tot onderhoud internationale architectuur Het globaliseringsproces werkt welvaartsbevorderend, maar brengt ook risico's met zich mee, zoals de recente financiële crises in opkomende markten heeft aangetoond. Ter beperking van deze risico's heeft het Internationaal Monetair Fonds een aantal initiatieven ontplooid op de terreinen van crisispreventie èn crisismanagement. Inmiddels is de informatievoorziening over financiële ontwikkelingen sterk verbeterd, wat ook de risico-inschatting door marktpartijen ten goede komt. Tegelijkertijd zijn maatregelen genomen om effectiever om te gaan met IMF-middelen, waarbij meer nadruk is komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van debiteurlanden en hun externe financiers.

Valutacrises in opkomende economieën: zijn ze voorspelbaar? Mede naar aanleiding van de Azië in 1997 heeft de Bank een nieuwe methode ontwikkeld om kwetsbaarheden in opkomende economieën te signaleren. De analyse leidt onder meer tot de conclusie dat er in de aanloop van de Azië-crisis wel degelijk duidelijke waarschuwingssignalen waren.

De Nederlandse economie in 2000-2002: een voorspelling met MORKMON Het laatste artikel presenteert projecties voor de Nederlandse economie, gebaseerd op het macro-economische structuurmodel MORKMON. Volgens deze projecties handhaaft de groei zich op een relatief hoog niveau, al vindt enige vertraging plaats van 4% in 2000 tot circa 3,5% in 2002. De inflatie stijgt volgens deze ramingen in 2001 naar een niveau (4,2%) dat zich sinds 1982 niet meer heeft voorgedaan. Hoewel hier eenmalige effecten een rol spelen (verhoging btw en ecotaks) blijft de inflatie ook in 2002 met 3% op een hoog niveau. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat er zowel opwaartse als neerwaartse prijsrisico's zijn, bijvoorbeeld als gevolg van spanningen op de arbeidsmarkt of een herstel van de externe waarde van de euro. Daarnaast worden de macro-economsche gevolgen van sterke prijsdalingen op de Nederlandse huizenmarkt en de internationale aandelenbeurzen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat deze gevolgen voor de Nederlandse economie substantieel kunnen zijn.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Nederlandsche Bank (tel: 020 - 524 2900 / 020 - 524 3361). U kunt het Kwartaalbericht ook `downloaden' van de Website van de Nederlandsche Bank.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie