Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Effecten vergrijzing Regio Parkstad

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

EFFECTEN VERGRIJZING REGIO PARKSTAD

PROVINCIALE SUBSIDIE VOOR ONDERZOEK NAAR EFFECTEN VERGRIJZING

Regio Parkstad Limburg krijgt een provinciale subsidie van maximaal 53.000,- ( 24.050,-) voor het project 'Onderzoek naar de effecten van de vergrijzing in Parkstad Limburg'. De sterke vergrijzing in Oostelijk Zuid-Limburg is aanleiding geweest voor een onderzoek naar de omvang en effecten van de vergrijzing binnen Parkstad Limburg. De subsidie wordt verleend in het kader van de uitvoering van de Regiovisies Zorg. Met dit bedrag draagt de Provincie Limburg de helft van de totale kosten van het onderzoek ( 106.000,-).

Doelstelling van het project is het bepalen van de omvang van de vergrijzing in Oostelijk Zuid-Limburg en de effecten daarvan op de samenleving. Het gaat hierbij om effecten op wonen, zorg en welzijn en de informatievoorziening daarover. Daarnaast wordt er gekeken naar potenties voor de werkgelegenheid.

Het project kent een gefaseerde opzet. De eerste fase is al afgerond en bestond uit een onderzoek in de gemeenten Kerkrade, Brunssum en Voerendaal. Elke gemeente heeft zich op een ander aspect gericht: de gemeente Kerkrade op het onderdeel welzijn, Voerendaal op wonen en Brunssum op zorg.
De resultaten van dit onderzoek moeten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2001 verbreed zijn naar de hele Parkstad Limburg. Om dit te kunnen verwezenlijken, zal vervolgonderzoek gedaan moeten worden. In dit onderzoek wordt aandacht geschonken aan een integrale benadering van de effecten van de vergrijzing op de terreinen van welzijn, wonen en zorg. Ook richt het onderzoek zich op de elkaar versterkende maatregelen om het wonen in Parkstad aantrekkelijk te maken voor ouderen.

Exportproduct
Volgens Gedeputeerde Staten draagt het onderzoek bij aan de uitvoering van de actiepunten in de Regiovisie Verzorging en Verpleging Ouderenzorg. Bovendien heeft het project raakvlakken met een aantal speerpunten van provinciaal beleid, zoals vermaatschappelijking en flexibilisering van de zorg, sociale ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Ook zal het onderzoek informatie opleveren die gebruikt kan worden bij het onderzoek naar de aard en omvang van de zorgbehoefte in Limburg van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en de Universiteit Maastricht.
Verder vinden GS het belangrijk dat de verbreding van de onderzoeksresultaten in de hele Parkstad zo gebeurt, dat de resultaten van het project ook bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van beleid in andere regio's. Er moet als het ware een 'exportproduct' ontwikkeld worden.

Het project Onderzoek naar de effecten van de vergrijzing maakt deel uit van de bestuursovereenkomst Parkstad Limburg. Gedeputeerde Staten onderkennen de noodzaak van een aanpak van de kansen en bedreigingen in Parkstad Limburg. Zij willen zich samen met de gemeenten inzetten voor een optimale ontwikkeling van dit gebied.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie