Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA-fractie bij verslag bellen in de auto

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 13 december 2000

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET VERSLAG BIJ HET INITIATIEFVOORSTEL VALK/EURLINGS INZAKE BELLEN IN DE AUTO (27 202)

Woordvoerder: Peter van Heemst

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het initiatiefvoorstel. Zij hebben een aantal vragen.

Allereerst willen zij weten of uit onderzoek bekend is welk soort gedraging van bestuurders de aandacht van het verkeer afleidt en dus voor verkeersonveilige situaties kan zorgen? Is bijvoorbeeld het regelmatig draaien van een shagje of het voortdurend keihard afspelen van een cd-tje potentieel een gevaarlijker of minder gevaarlijke gedraging dan af en toe het gebruik maken van de telefoon? Als hierover uit studies niets bekend is, kunnen de initiatiefnemers dan zelf een beoordeling geven van de hierboven genoemde gedragingen?

Kan overigens preciezer worden aangeduid wat bij het telefoneren tijdens het autorijden de grootste risico's veroorzaakt: het loutere gebruik van de telefoon of het voeren van de gesprekken? Deze leden zijn benieuwd naar de praktijk in den lande waar vergelijkbare wetgeving al langer bestaat. Wat is daarover bekend?

In de tweede plaats krijgen zij graag een toelichting op de wijze waarop de handhaving zal moeten gaan plaatsvinden en van de capaciteit die met een effectieve handhaving gemoeid is. De initiatiefnemers geven aan dat een deel van de bestuurders zich van het verbod weinig zal aantrekken. Wat moet volgens de initiatiefnemers met de naleving worden bereikt om van een succesvol voorstel te spreken? Wat moet worden gedaan om niet een eenmalig positief effect te krijgen maar een blijvend resultaat?

In de derde plaats vinden deze leden het opvallend dat het voorstel zich richt op bestuurders en niet op andere weggebruikers. Als het gebruik van de telefoon risico's met zich meebrengt, dan geldt dat toch ook voor bijvoorbeeld fietsers. Kan nader worden toegelicht waarom voor een beperkte werking is gekozen?

In de vierde plaats willen zij weten of de verbodsbepaling voldoende scherp is afgebakend, omdat bijvoorbeeld het tussen de knieën klemmen van de telefoon er niet onder valt, terwijl dat ongetwijfeld een gedraging is die gevaar kan opleveren. Zo zijn er trouwens meer gedragingen tijdens het telefoneren denkbaar dan "het in de hand of aan het oor houden" waarvan het voorstel rept. Kunnen de initiatiefnemers hierop een reactie geven.

Hieraan voegen zij de vraag toe waarom in de voorgestelde verbodsbepaling wordt gesproken van "telefoon of een daarop gelijkend voorwerp". Om welke voorwerpen zou het kunnen gaan?

In de vijfde plaats vragen deze leden of justitie en politie advies hebben gegeven over het voorstel en zo ja, of de desbetreffende adviezen kunnen worden gepubliceerd. Treden politie en justitie op basis van het bestaande wettelijke instrumentarium al op tegen automobilisten die bijvoorbeeld met een walkman op achter het stuur zitten of die zich van een handmatige telefoon bedienen? Welke gedragingen tijdens het besturen van een motorvoertuig zijn nu al met zoveel woorden verboden en welk beeld laat de jurisprudentie hierover zien?

In de zesde plaats staat in de toelichting dat "het gebruik van de telefoon in de auto nuttige diensten heeft bewezen in situaties van alarmering (...) en dat vanzelfsprekend in dergelijke overmachtsituaties niet tot vervolging hoort te worden overgegaan". Geldt dat alleen voor het zelf bellen om alarm te slaan of geldt dat ook voor het krijgen van een telefoontje met een waarschuwing? Is er jurisprudentie bekend waaruit blijkt dat in deze situaties door de rechter een beroep op overmacht wordt erkend?

De initiatiefnemers geven aan dat er nog veel staat te veranderen op het terrein van apparatuur dat in voertuigen wordt aangebracht. Kunnen zij aangeven waarom niet wordt afgewacht wat deze ontwikkelingen gaan opleveren zodat een meer "complete" regeling zou kunnen worden overwogen?

Zijn de aanbieders van telecom-apparatuur bereid die apparatuur veiliger te maken voor gebruik in de auto en wat vinden zij van dit voorstel?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie