Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-beheersgebiedsplan Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

14-12-2000

Ontwerp-beheersgebiedsplan Zuid-Holland

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerp-beheersplan Zuid-Holland vastgesteld. In dit plan is opgenomen in welke delen van Zuid-Holland agrariërs subsidie kunnen aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Tevens is aangegeven om welke vormen van beheer het gaat. Het ontwerpplan wordt vanaf 20 december 2000 tot en met 18 januari 2001 ter inzage gelegd bij alle Zuid-Hollandse gemeenten, waterschappen en op het provinciehuis. De mogelijkheid bestaat om tot 1 februari 2001 te reageren op het plan. Het is de bedoeling dat de GS in april het definitieve plan vaststellen.

Agrarisch natuurbeheer is het vrijwillig natuurbeheer door boeren van hun land. Het omvat o.a. maatregelen om weidevogels te beschermen en bloemrijke oevers en graslanden te ontwikkelen. De boeren ontvangen hiervoor een vergoeding van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Het ontwerp-beheersgebiedsplan is gebaseerd op de nieuwe Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN), die sinds 1 januari 2000 van kracht is. Deze regeling biedt de boeren nieuwe en betere mogelijkheden voor natuurbeheer.
Zo kunnen naast individuele boeren ook agrarische natuur- en landschapsverenigingen subsidies aanvragen. Boeren kunnen zo gezamenlijk zorg dragen voor het natuurbeheer in hun werkgebied. De SAN is de opvolger van de oude Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon). Op basis van nieuwe inzichten van het ministerie van LNV op gebied van natuurbeheer is de SAN opgesteld. Bij de vaststelling van het beheersgebiedplan zullen alle beheersgebieden die zijn gebaseerd op deze oude regeling vervallen.

De vergoedingen van de SAN zijn voor sommige vormen van agrarisch natuurbeheer bovendien afhankelijk van het behaalde resultaat, bijvoorbeeld het aantal broedende weidevogels of het aantal plantensoorten in de slootkant.
Bij het opstellen van het ontwerpplan heeft de provincie overleg gevoerd met de agrarische natuur- en landschapsverenigingen en met de natuurbeschermingsorganisaties.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie