Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onzekerheid over opsporing en vervolging fraudeurs

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Algemene Rekenkamer
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Rekenkamer

Opsporing en vervolging van fraude
14 december 2000 (samenvatting)

Persbericht

Onzekerheid over opsporing en vervolging fraudeurs

Het is niet duidelijk of opgespoorde fraude altijd bestraft wordt. Dit blijkt uit het rapport Opsporing en vervolging van fraude, dat de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert. De Rekenkamer toont in dit onderzoek aan dat de bewindspersonen van Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën nog weinig inzicht hebben in de afdoening van opgespoorde fraude door het OM en de rechter. Het onderzoek gaat over drie terreinen: fiscale fraude, sociale zekerheidsfraude en horizontale fraude (fraude waarvan bedrijven en instellingen het slachtoffer worden, bijvoorbeeld faillissementsfraude).

De cijfers die nu bekend (maar niet zeker) zijn, laten het volgende beeld zien. Slechts 50-65% van de vervolgingswaardige zaken leidt tot een dagvaarding bij de strafrechter. Het OM en de fiscus hebben echter afgesproken om 90% van de fraudezaken die de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) indient daadwerkelijk te dagvaarden. Voor sociale zekerheidsfraude bestaan dergelijke prestatieafspraken niet, hetgeen volgens de Rekenkamer wel nodig is. De overige zaken leiden tot een schikking (10% tot 25%) of tot niet vervolging/een sepot (10% tot 35%). Geseponeerde zaken dienen zo mogelijk alsnog met een bestuurlijke boete te worden afgedaan. Het is niet duidelijk of dit ook gebeurt en wat de redenen van de sepots zijn. Voor premiefraude (werkgeversfraude) en uitkeringsfraude (fraude met werknemersverzekeringen) bestaan indicaties dat meer dan een kwart van de opgespoorde fraudezaken tussen wal en schip valt: ze lijken noch bestuurlijk noch strafrechtelijk te worden afgedaan met een sanctie.

Er bestaat meer inzicht in de afdoening van opgespoorde fiscale fraude dan in de afdoening van sociale zekerheidsfraude. Waar het Openbaar Ministerie (OM) bij fiscale fraude alleen afhankelijk is van de Belasting-dienst, is de organisatiestructuur in de sociale zekerheid sterk versnipperd. Bij de opsporing en vervolging van sociale zekerheidsfraude is het OM afhankelijk van (sociale diensten van) de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), de vijf uitvoeringsinstellingen en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Rekenkamer wijst op de noodzaak van een sterkere centrale regie van het OM bij de opsporing en vervolging van zware sociale zekerheidsfraude. Tegelijkertijd is 1 coördinerende opsporingsinstantie voor zware fraude met sociale zekerheid nodig. Met betrekking tot horizontale fraude is de conclusie dat het te vroeg is om een oordeel uit te spreken omdat de organisatie die belast is met de opsporing en vervolging pas twee jaar bestaat.

De betrokken bewindspersonen zijn het eens met de meeste conclusies. Ze onderschrijven ook de noodzaak tot betere afspraken in de fraude-keten van de sociale zekerheid en het verzamelen van meer precieze beleidsinformatie op alle drie de fraudeterreinen.

Achtergrondcijfers

Zware fraude is fraude waar f 12.000,- (per jaar) of meer mee is gemoeid voor particulieren en f 25.000,- voor bedrijven. In 1999 deed de FIOD 450 aangiften van fiscale fraude bij het OM met een totaal nadeel van 450 miljoen gulden. De SVB deed in 1999 379 aangiften van fraude met volksverzekeringen met een totaal nadeel van 7,5 miljoen gulden. In 1999 deden de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid 958 aangiften van werknemersfraude (uitkeringsfraude) van gemiddeld f 25.000,- per zaak en 140 aangiften van werkgeversfraude (premiefraude) van per aangifte meer dan een ton benadelingsbedrag. De gemeenten deden in 1998 bijna 6.000 aangiften van fraude met sociale voorzieningen (vooral bijstand), waarvan ruim 3.000 gevallen van zware fraude. In 1999 hebben fraudeteams ongeveer 88 horizontale fraudezaken behandeld; er zijn verder weinig harde cijfers over bekend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie