Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zeven miljoen voor digitaliseren audiovisueel materiaal

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 14-12-2000 Home

Persbericht
nummer 171

Dit persbericht gaat mede uit namens het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA)

Breedbandtechniek nodig voor internettoepassing Van der Ploeg: 7 miljoen voor digitaliseren audiovisueel materiaal

Hilversum - De audiovisuele collectie van het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) is een uitstekende bron voor het ontwikkelen van lesmateriaal in het voortgezet onderwijs. Met behulp van de breedbandtechnologie kunnen docenten en leerlingen via het onderwijsnetwerk Kennisnet toegang krijgen tot dit audiovisuele materiaal. Voorwaarde is wel dat het materiaal digitaal voorhanden is. Dit blijkt uit het eindrapport van het Cultuur en School project `NAA in de Klas', dat staatssecretaris Van der Ploeg vandaag in Hilversum op het Alberdingk Thijm College in ontvangst nam. De staatssecretaris gaf in een reactie aan ruim zeven miljoen gulden uit te trekken voor de verdere digitalisering van de NAA collecties voor toepassingen als Kennisnet. Dit geld komt uit de 30 miljoen gulden die het kabinet met de Najaarsnota heeft uitgetrokken voor e-culture.

Pilot NAA inde Klas
In september 1999 startte het NAA samen met de Hilversumse scholen Alberdingk Thijm College en A. Roland Holst College, en het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum een pilot om de mogelijke toepassing van audiovisuele bronnen in het reguliere onderwijs aan te tonen. Van der Ploeg stelde hiervoor 1 miljoen gulden beschikbaar. Het NAA dat onder meer de radio- en televisieprogramma's van de publieke omroep beheert, digitaliseerde voor de pilot 200 uur audiovisueel materiaal om als streaming media in de schoolmediatheken te gebruiken (streaming media: video- en audiomateriaal dat rechtstreeks op de computer bekeken kan worden, zonder dat het hoeft te worden opgeslagen).
Docenten ontwikkelden samen met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum aan de hand hiervan lesmateriaal voor de vakken Nederlands, Geschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) voor vier en vijf vwo. Voor het vak Nederlands werd televisiemateriaal geselecteerd dat het maatschappelijk debat rondom voetbalvandalisme voor het voetlicht brengt. Voor het vak Geschiedenis & Staatsinrichting ging de keuze naar Polygoon en radiomateriaal uit de jaren `30 en `60. Televisieregistraties van concerten en producties van televisiedrama kwamen onder andere aan bod in het vak CKV. NOB Interactive zorgde voor de beschikbaarstelling van het materiaal op de lokale servers van de scholen.

Conclusies rapport
De resultaten van de pilot zijn verwoord in het rapport NAA in de Klas. Dit rapport is opgesteld door de stuurgroep van het NAA-project en het Instituut voor de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. De belangrijkste conclusies zijn:

Voorwaarde is digitaal
De omvang, diversiteit en actualiteit van de beeld- en geluidscollecties die het NAA beheert, biedt mogelijkheden voor telkens nieuwe praktische opdrachten. Docenten vinden dat dit voordelen heeft boven het traditionele schriftelijke lesmateriaal. Een uitbreiding van het aantal vakken waarin het audiovisuele NAA-materiaal inhoudelijk kan worden toegepast, is te verwachten. Voorwaarde is wel dat het materiaal digitaal voorhanden is. De taak van het NAA ligt dan ook vooral in de digitalisering, toelevering en verdere ontsluiting van het audiovisuele erfgoed.

Scholing nodig
Docenten en instanties die lesmateriaal verzorgen moeten geschoold worden in het toepassen van audiovisuele bronnen voor het maken van dat lesmateriaal. Zo is het denkbaar dat leerlingen een compleet lesprogramma krijgen aan de hand van een aantal uren archiefmateriaal. Ook is het mogelijk dat leerlingen zelf bewegend beeld en geluid zoeken bij een leertaak.

Goede technische infrastructuur vereist
Voor de toepassing van het archiefmateriaal is een goede technische infrastructuur vereist. Op dit moment is de bandbreedte van Kennisnet nog onvoldoende om streaming media, zoals video-on-demand vanaf een centraal punt aan het voortgezet onderwijs te leveren. Tijdens de pilot zijn daarom in de scholen lokale videoservers neergezet om toch de vereiste bandbreedte te kunnen leveren. Daarnaast dienen scholen zelf ook een stabiel en goed beheerd intranet te hebben en moeten computers voldoende multimediale capaciteiten hebben. Een tijdelijke oplossing voor de beperkte bandbreedte van Kennisnet kan worden gevonden in het aanleveren van archiefmateriaal op DVD. Scholen die niet over een breedband-internetverbinding beschikken, kunnen het materiaal dan via het eigen lokale netwerk aan hun leerlingen aanbieden. Voor de beschikbaarstelling via DVD zal het NAA samenwerking zoeken met educatieve uitgevers.

Uitbreiding pilot in 2001
In vervolg op de pilot breidt het NAA in 2001 de proef met streaming video en audiomateriaal uit naar de Openbare Bibliotheek in Hilversum. Daarnaast komt in de loop van volgend jaar dezelfde service ook beschikbaar in de Kenniswijk in Eindhoven. Deze nieuwe woonwijk biedt de bewoners onder meer geavanceerde internetfaciliteiten. In samenwerking met de NBLC (de koepelorganisatie van Openbare Bibliotheken in Nederland) voorziet het NAA een aantal scholen, de openbare bibliotheek en een kleine groep particuliere huishoudens in deze wijk van toegang tot het materiaal, dat nu al in Hilversum beschikbaar is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie