Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie VWS over voortgang motie Weekers/Oudkerk

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie Weekers/Oudkerk

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

MEVA\ABA2122163

Op 29 juni jl. heeft uw Kamer de motie-Weekers/Oudkerk (26800 XVI, nr. 107) aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht uiterlijk voor 1 december 2000 met betrokken partijen een plan van aanpak te presenteren op welke wijze tot spoedige modernisering en dus taakherschikking in de beroepen en opleidingen wordt overgegaan. Hierbij informeer ik u over de voortgang.

De motie is ingebracht in het overleg met partijen die betrokken zijn bij het Convenant Arbeidsmarkt Zorgsector met het voorstel samen met andere betrokkenen, waaronder beroepsgroepen, een plan van aanpak te maken.
Sociale partners geven aan functiedifferentiatie te zien als een zaak waarvoor zij verantwoordelijk zijn en die hun aandacht heeft. Ze onderkennen veel verschillende aspecten en een complexiteit, waarmee naar hun opvatting niet altijd rekening wordt gehouden. Zo komt in allerlei (onderzoeks)rapporten functiedifferentiatie aan de orde vanuit bepaalde invalshoeken (kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid en arbeidsbeleving, opleidingsstelsel, competenties zittend personeel, arbeidsmarkttekort). Een gedeelde probleemanalyse en samenhang ontbreken en dat bemoeilijkt volgens partijen een aanpak. Tegelijkertijd signaleren ze dat veel instellingen wel goede ervaringen hebben of aan de slag zijn met functiedifferentiatie, maar dat een goed zicht op de praktische resultaten en de overdraagbaarheid ontbreekt.

Teneinde op een zorgvuldige wijze tot een verdere aanpak te komen is op voorstel van sociale partners in het CAZ besloten eerst een invitational conference te organiseren. Het doel is meer inzicht te krijgen in de ervaringen, opvattingen en aspecten van aanpassing van de functie- en beroepenstructuur. De conferentie biedt de mogelijkheid om gezamenlijk - politici, organisaties en deskundigen - de materie goed te ordenen en richting te geven. Ik zie deze eerste stap als een goede aanzet voor de uitvoering van de motie. Ik heb dit ook besproken met de AVVV, de bundeling van beroepsverenigingen, die aangaf graag betrokken te worden. Dat zal ook gebeuren.

Inmiddels is de conferentie vastgesteld op 19 februari 2001, s-middags in Scheveningen. De voorbereiding is ter hand genomen en binnenkort ontvangen de leden van de vaste Commissie voor VWS een uitnodiging met verdere informatie.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie