Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groen licht voor verduurzaamd hout

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland

14 december 2000

Groen licht voor verduurzaamd hout.

Twee belangrijke uitspraken van het Nederlandse College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) en van de Europese Commissie geven groen licht voor producenten en gebruikers van verduurzaamd hout.

Zoals bekend oordeelde het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) vorig jaar negatief over de belangrijkste verduurzamingsmiddelen. De toepassing van verduurzaamd hout kwam daarmee onder druk te staan omdat vervolgens de regering met een warenwetbesluit en import- en gebruiksverbod wilde komen. De recente uitspraken maken duidelijk dat de grondslag daarvoor nu is vervallen.

Het CBB, het hoogste rechtscollege in dit soort zaken, vernietigde de besluiten van het CTB omdat de opgenomen gebruiksbeperkingen voor hout in de toelatingsvoorschriften van het middel zoveel onduidelijkheden en onzekerheden opleveren dat dat in strijd is met de wet. Het is ook niet de verduurzamer die bepaalt voor welk doel het hout wordt gebruikt: meestal wordt pas ná de verduurzaming door een ander bepaald waar en hoe het verduurzaamde hout wordt gebruikt.

De Europese Commissie gaat niet akkoord met de door Nederland voorgestelde warenwetregeling voor verduurzaamd hout omdat dat een ongerechtvaardigde handelsbelemmering zou zijn. Met deze warenwetregeling wilde de regering handels- en gebruiksbeperkingen opleggen voor hout dat door particulieren wordt gebruikt. Maar, zo zegt de Commissie: Nederland heeft niet aangetoond dat deze regeling noodzakelijk is voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.
De Commissie stelde vast dat de Nederlandse autoriteiten geen exacte gegevens hebben aangedragen op basis waarvan wetenschappelijke twijfels ten aanzien van eventuele schadelijke gevolgen, voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, van het gebruik door particulieren van hout dat is verduurzaamd met middelen op basis van koper-chroom-arseenverbindingen, eventueel kunnen worden gestaafd. De Commissie heeft zelf allerlei onderzoeksrapporten laten evalueren en daaruit bleek geen enkel onaanvaardbaar risico van blootstelling aan deze middelen bij het omgaan met dit hout door particulieren. De Commissie concludeert dan ook dat, bij gebrek aan nieuwe, volledige, betrouwbare en steekhoudende gegevens, de voorgestelde maatregelen ongegrond zijn in het licht van de eis van de bescherming van de gezondheid van de mens. De Commissie vraagt zich tot slot ook nog af wat het rechtskarakter is van de CTB besluiten en waarom deze niet apart bij de EC zijn aangemeld voor beoordeling.

Met deze juridische (CBB) èn inhoudelijke (EC) reacties zijn de beperkingen voor productie, gebruik, import, export, verkoop van verduurzaamd hout van tafel.
Dat Europese oordeelsvorming in het werkveld van verduurzamingsmiddelen en verduurzaamd hout uiteindelijk maatgevend is, hebben de sector èn de Tweede Kamer steeds benadrukt. Daarover zijn verschillende moties ingediend.
Het is dus zaak dat de Nederlandse regering nu tot een correcte implementatie van de Europese Biociderichtlijn overgaat. (Had al op 14 mei jl. klaar moeten zijn.)

Inlichtingen :
Ing. C Boon, voorzitter Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland
Tel. : 030 - 693.00.40
Fax : 030 - 692.50.45
E-mail : (info@vhn.org)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie