Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU wil regeling samenwerking Vlaamse advocaten

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Geen multiprofessionele samenwerking voor advocaten (14/12/00)

VU wenst dringend wettelijke regeling

De VU onderschrijft het standpunt van de Vereniging van Vlaamse Balies die zich verzet tegen samenwerkingsverbanden tussen advocaten, accountants, revisoren en andere beroepen. De vereniging ziet terecht problemen van belangenconflicten, gevaar voor het beroepsgeheim en voor de onafhankelijkheid van de advocaat.

In de recente wetgeving op het notariaat werd, mede onder impuls van de VU, dergelijk verbod ook ingevoerd voor de notarissen. De VU meent dat er thans dringend wetgevend werk moet verricht worden aangaande de samenwerkingsverbanden van advocaten. De facto hebben de Big Five reeds advocaten in dienst.

Ter zake geldt een Europese richtlijn (98/5/EG) van het Europees parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB/L 77 van 14 maart 1998).
Deze richtlijn voorziet vooreerst in de mogelijkheid dat advocaten hun beroep in een andere lidstaat onder hun oorspronkelijke beroepstitel kunnen uitoefenen. Aan buitenlandse advocaten die in zogenoemde multiprofessionele groepen samenwerken kan verbod opgelegd worden om het beroep van advocaat in België uit te oefenen op voorwaarde dat hetzelfde verbod geldt voor de Belgische advocaten.

De kamerleden Geert Bourgeois, Danny Pieters en Karel Van Hoorebeke hebben reeds op 29 maart 2000 een wetsvoorstel tot omzetting van deze richtlijn ingediend (0547/001). In dit wetsvoorstel wordt bepaald dat het de advocaat niet toegestaan is in België het beroep van advocaat uit te oefenen in een groep waarvan buiten het beroep staande personen deel uitmaken, tenzij een verordening van de bevoegde orde dit toestaat.

Op te merken valt dat deze richtlijn reeds op 14 maart 2000 in werking had moeten treden. Blijkbaar is regeringscommissaris Willockx er ondanks zijn zeer intense inspanningen niet in geslaagd om ook deze richtlijn in Belgisch recht om te zetten. De dagelijkse realiteit bewijst nochtans dat de noodzaak daartoe vaststaat.

De VU zal vragen aan de voorzitter van de commissie Justitie om het desbetreffende wetsvoorstel thans dringend te agenderen.

Auteur:
Volksunie
Geert Bourgeois, Algemeen Voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie