Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2001

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2001Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2001

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen

Besluit van 15 december 2000, nr. WV2000/835M, Stcrt. nr. 245

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Gelet op artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel I

De Wet belastingen op milieugrondslag 1) wordt als volgt gewijzigd:

.....


1) Stb. 1994, 923, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 14 december 2000, Stb. 569.

A. In artikel 11g, wordt f 0,285 vervangen door: f 0,290.

B. In artikel 18, eerste lid, onderdeel a, wordt f 141,66 vervangen door: f 144,21.

C. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt f 26,07 vervangen door: f 26,54.


2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt f 26,07 vervangen door: f 26,54.


3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt f 28,56 vervangen door: f 29,07.


4. In het eerste lid, onderdeel d, wordt f 28,76 vervangen door: f 29,28.


5. In het eerste lid, onderdeel e, wordt f 28,76 vervangen door: f 29,28.


6. In het eerste lid, onderdeel f, wordt f 33,57 vervangen door: f 34,17.


7. In het eerste lid, onderdeel g, wordt f 34,34 vervangen door: f 34,96.


8. In het eerste lid, onderdeel h, wordt f 24,28 vervangen door: f 24,72.


9. In het eerste lid, onderdeel i, wordt f 245,90 vervangen door: f 250,33.


10. In het eerste lid, onderdeel j, worden f 0,0224 en f 0,0146 vervangen door onderscheidenlijk f 0,0228 en f 0,0149.


11. In het eerste lid, onderdeel k, wordt f 971,06 vervangen door: f 988,54.


12. In het zevende lid worden f 0,4156 en f 5,1427 vervangen door onderscheidenlijk f 0,4231 en f 5,2353.

Artikel II


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.


2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Bijstellingsregeling belastingen op milieugrondslag 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst 1).

.....


1) Stcrt. 245, d.d. 18 december 2000.
Toelichting

Deze regeling geeft uitvoering aan het indexeringsvoorschrift, neergelegd in artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag, in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ingevolge deze bepalingen worden de tarieven van de milieubelastingen jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast door vermenigvuldiging met de tabelcorrectiefactor. Bij de wet tot Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) en de wet tot Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001) (Stb 568) is reeds een aantal tarieven in de Wbm aangepast. Daarbij is rekening gehouden met de inflatie. In dat kader is tevens bepaald dat artikel 37a voor het jaar 2001 geen toepassing vindt op de desbetreffende bedragen. Het gaat hierbij om de tarieven van de grondwaterbelasting, om het verlaagde tarief van de afvalstoffenbelasting en om de tarieven van de regulerende energiebelasting, inclusief de vermindering voor duurzame energie en elektriciteit opgewekt in afvalverbrandingsinstallaties. De op de voet van artikelen 10.1en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bepaalde tabelcorrectiefactor voor het kalenderjaar 2001 is 1,018. Op basis daarvan worden de bedragen, vermeld in artikel 11g, artikel 18, eerste lid en artikel 27 aangepast. Het gaat hierbij om de tarieven voor respectievelijk leidingwater, het storten van afvalstoffen en de tarieven van de brandstoffenbelasting.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie