Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken Kok gesprek NOS met de minister-president

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red8908
15-12-2000, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.57 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER VOORDRACHT STAATSSECRETARIS COHEN ALS

BURGEMEESTER AMSTERDAM

"DUS WE HOUDEN ALLEMAAL VAN JOB COHEN, BLIJKBAAR"

FRIESZO:
U en ik zijn allebei Amsterdamse burgers. Wat gaan wij nou merken, op de hele korte termijn, van het aantreden van de heer Cohen als nieuwe Amsterdamse burgemeester?

KOK:
We moeten daar nou ook weer geen mirakelen van verwachten. De heer Patijn gaat weg. Die heeft het uitstekend gedaan. Het is een uitstekende burgemeester geweest. En het is denk ik van het grootste belang dat er, natuurlijk altijd weer een ander, maar iemand met zijn eigen mogelijkheden die hij heeft, en zijn eigen inbreng die hij heeft van vergelijkbare bestuurlijke kracht komt. Nou, je kent Cohen natuurlijk al jaren. Ik heb hem kort meegemaakt in het kabinet Lubbers III, waar hij nog kort staatssecretaris is geweest. Daarna is hij natuurlijk even uit het zicht geraakt en fractievoorzitter geworden in de Eerste Kamer, en nu deze periode terug in het kabinet. Het is een uitzonderlijke man. Het is een man met eigenlijk een prachtige combinatie van rust, bestuurskracht en een grote sociale bewogenheid, die in zo'n stad als Amsterdam perfect van pas komt.

FRIESZO:
Maar dus ook in een kabinet, dus ik snap eigenlijk niet waarom u hem laat gaan.

KOK:
Nee, het is ook een hele moeilijke keuze.

FRIESZO:
U had toch ook nee kunnen zeggen als kabinet? Jij bent zo belangrijk voor het kabinet, meneer Cohen, u blijft bij ons.

KOK:
Dat had gekund. Hij had ook zelf nee kunnen zeggen. Uiteraard. Hij had kunnen zeggen: kijk eens, ik zit hier zo op mijn gemak, ik doe mijn werk hier met plezier en ik blijf dit doen. Dus wat heb je in zo'n situatie? Hij maakt natuurlijk een hele duidelijke afweging. En dat is ook niet één moment dat je dan zit af te wegen. Dat groeit natuurlijk, want die druk vanuit Amsterdam wordt groter, de manier waarop de verzoeken worden geformuleerd. De breedte van waaruit de verzoeken worden gedaan, dus niet alleen PvdA, ook anderen in Amsterdam.

FRIESZO:
Maar is landsbelang niet altijd aardiger om te dienen dan stadsbelang?
KOK:
Maar ik vind Amsterdam ook landsbelang. Nou zult u denken: we zijn ook allebei burger van Amsterdam dus dan zeg je dat makkelijker dan wanneer je ergens anders woont. Ik vind: de kwaliteit van het bestuur van de hoofdstad, wat natuurlijk bestaat uit wethouders, maar waar de burgemeester ook een bijzondere plaats in heeft, is echt ook wel van nationaal belang. Dat wil niet zeggen dat je dus maar met het grootste gemak moet zeggen: o.k., Amsterdam vraagt en Den Haag draait, dus we leveren daar de best mogelijke man voor af. Dat niet. Job Cohen heeft voor zichzelf natuurlijk nagedacht: wat betekent dit voor mij? Ik doe dit nu twee en een half jaar. Eigenlijk hoor je tot het einde van de rit te gaan. Hij heeft er ook een persoonlijke afweging bij, dat heb ik in de persconferentie ook kort gezegd. Ik loop daar niet mee te koop. Job loopt er ook niet mee te koop.

FRIESZO:
Het zijn persoonlijke familieomstandigheden waarom hij graag in Amsterdam ....

KOK:
De gezondheidstoestand van zijn vrouw speelt daar een rol bij. Dus versta me nou niet verkeerd van: dat is dus een makkie , dus dan ga je maar naar Amsterdam.

FRIESZO:
Maar het gaat mij om een zakelijk vraag. Hoe goed is het nou voor het kabinet? Maar u moet die afweging ook maken. Het is persoonlijk en politiek. Maar het kabinet verliest een belangrijke staatssecretaris, halverwege de rit. Dat is niet zo maar een niemendalletje.

KOK:
Nee, maar nu hoort u mij niet zeggen dat het een niemendalletje is. Ik zeg alleen wel dat die zakelijke en persoonlijke factoren in de afweging een plek hebben gehad bij Job Cohen zelf, en op afstand daarvan ook bij mij. En op enig moment moet je dus ook op de hand wegen, gegeven ook zijn eigen bereidheid om als dat kan ook beschikbaar te zijn ten opzichte van die andere variant. En ik heb uiteindelijk toch echt gemeend zijn afweging, die dus licht in de richting van beschikbaar zijn doorsloeg, doorhelde, om die te respecteren, om die combinatie van factoren die ik net noemde.

FRIESZO:
Nu heeft de fractievoorzitter van de VVD al in een heel vroeg stadium gezegd: Cohen mag niet weg, want Cohen is onmisbaar voor het vreemdelingenbeleid wat hij uit moet voeren. Hij heeft een nieuwe Vreemdelingenwet door het parlement heen gehaald. Die moet hij nou ook af maken. En twee: hij moet niet te kort in het kabinet zitten. Het is niet goed voor het kabinet. Wat vindt u om te beginnen van het moment van die kritiek? Ik heb het eigenlijk al over een maand geleden dat Dijkstal daarmee begon. Dat hij vooruit, voordat de benoeming tot stand komt al kritiek heeft op het kabinet.

KOK:
Ja, dat is echt aan Hans Dijkstal zelf om dat te bepalen. Hij heeft waarschijnlijk gedacht: als ik het na het besluit doe dan heeft het geen invloed meer.

FRIESZO:
Heeft het u geërgerd?
KOK:
Nou, ergeren is zo'n vreemd woord. Het heeft me enigszins verbaasd. Vooral dus het tijdstip. Voor het overige heeft de fractievoorzitter, trouwens daar hoef je geen fractievoorzitter voor te zijn, natuurlijk het recht om hier iets van te vinden. Zoals het kabinet het recht heeft om op enig moment ook een finale afweging te maken, ook in het licht van het persoonlijk oordeel van de betrokkene om wie het gaat.

FRIESZO:
Heeft u in het kabinet iets gemerkt van die VVD-weerstand tegen deze benoeming? Er zitten immers ook VVD-ministers in het kabinet. Sterker nog, D66 had ook wel wat aanmerkingen.

KOK:
Het is natuurlijk altijd zo dat als zo iets wat gevoelig komt te liggen in zo'n proces van een aantal weken, dan wordt er natuurlijk in de kring van partijpolitieke verbanden, bewindlieden overleggen en zo, over gepraat. Dus dat werkt altijd op enigerlei wijze door in de hoofden en harten van collega's. Maar tegelijkertijd zeg ik, ik was toch wel onder de indruk van de spontaniteit en ook de positieve gezindheid waarmee er vandaag in het kabinet over dit onderwerp kon worden besloten. Eigenlijk overheerste vooral de zorg, die is ook expliciet uitgesproken, over, ja, is dit eigenlijk niet zo zonde voor ons dat hij verdwijnt, dat we daardoor op een lastige en moeilijke, hoofdpijnveroorzakende portefeuille nu een gat moeten dichten. Terwijl als hij was gebleven dat niet nodig was geweest. Dus we houden allemaal van Job Cohen, blijkbaar. Amsterdam houdt van hem en wij. Hij kan zich niet opdelen.

FRIESZO:
Ik kom zo meteen terug op die Vreemdelingenwet. Maar, hoe merkt u aan de collega- ministers dat er wat doorspeelde in hun hoofd en in hun hart? Dat er toch wat weerstand was?

KOK:
Omdat je natuurlijk daar niet alleen op een beslissend moment in de ministerraad al over praat. Maar u kunt van mij rustig aannemen dat er ook op andere momenten wel eens wat over gewisseld is.

FRIESZO:
En dan zeiden VVD-collega's bijvoorbeeld tegen u: zullen we dat toch maar niet doen, dat is niet zo'n goed idee?

KOK:
Ik heb geen behoefte verder om noch uit de raad, noch uit de omgeving van de raad ...

FRIESZO:
Maar ik vraag naar de situatie daarbuiten. Ik weet dat u niet uit de ministerraad mag praten. U zegt zelf dat ze u buiten de raad aanspraken. Ik denk: ha, daar kan ik mooi eens even naar vragen.
KOK:
Nee, ik heb niet gezegd dat ze me aanspraken. Ik heb alleen gezegd: je praat ook buiten de raad allemaal eens met elkaar, dus je weet natuurlijk hoe dat op een bepaald moment wordt besproken en wordt gewogen.

FRIESZO:
Maar het heeft nooit ernstige vormen aangenomen, dat verzet tegen die benoeming?

KOK:
We hebben maar op één moment over het onderwerp gesproken, dat is vandaag. Het is in één keer door de raad gegaan en zoals ik net al zei, het besluit is in grote eensgezindheid en in grote harmonie genomen en de echte inkleuring van dat besluit had eigenlijk betrekking op het feit "wat jammer".

FRIESZO:
Want die Vreemdelingenwet moet nog uitgevoerd worden?

KOK:
Nee, niet in het bijzonder vanwege de Vreemdelingenwet. De persoon is natuurlijk altijd met de portefeuille verbonden, maar ook vanwege de persoon Cohen, die een groot bindend vermogen heeft, en interessant genoeg op een wijze die hem niet kleurloos maakt. Ik bedoel, hij heeft zijn opvattingen, hij is herkenbaar, maar hij weet ook te binden. En dat kan hij dus in die grote stad die we allebei zo goed kennen, met die zeer gevarieerde samenstelling en die multiculturele bevolking en alles, dat kan hij natuurlijk op een fantastische manier daar juist gebruiken in het belang van Amsterdam en ons allemaal.

FRIESZO:
Maar toch denk ik dat Dijkstal ook bedoelde dat die karaktereigenschap van Cohen, die er ook voor gezorgd heeft dat die nieuwe Vreemdelingenwet tot stand kwam, dat die uitvoering van die wet bij hem juist zo in goede handen was. Maakt u zich geen zorgen dat de nieuwe staatssecretaris zich wel een hele tijd moet inwerken op dat dossier voor hij weer verder kan, of zij verder kan, want het wordt waarschijnlijk een zij heb ik begrepen, met het invoeren van die wet?

KOK:
Over het hij of het zij of het wie hoort u dus weer later.

FRIESZO:
Ik vroeg er ook niet naar, als u goed heeft opgelet.

KOK:
Ja, ik heb goed opgelet, maar ik dacht: voor ik het weet heb ik het bij implicatie weer toe gegeven, weet u wel? Natuurlijk is deze portefeuille, als je anderhalf jaar voor het einde van een kabinetsperiode daar in komt, wie het ook is, uiteraard lastig. Het is wel zo dat dat grote stuk wetgeving met alles erop en eraan door de Tweede en Eerste Kamer is aanvaard. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Het staat in het staatsblad.
FRIESZO:
Het uitvoeren van een wet is vaak nog een extra traject wat moeilijk is om de hele ambtenarij naar je hand te zetten?

KOK:
IND, die dan onder de staatssecretaris valt, heeft een hele goede ambtelijke leiding. De wisseling die daar heeft plaatsgevonden heeft ook echt tot een verdere kwaliteitsverbetering geleid. Cohen heeft ook heel veel tot stand gebracht om die organisatie gereed te maken om het werk goed uit te voeren. En dit zal dus voor de nieuwe staatssecretaris inderdaad een hele belangrijke, eigenlijk wel de eerste prioriteit zijn in die anderhalf jaar die nu nog rest, om dit goed te doen. Daar zijn we ons goed van bewust, en daar zal de heer Melkert ook goed over moeten nadenken als hij met een kandidaat bij mij komt.

FRIESZO:
Dus een eerste vereiste bij die kandidaat is in ieder geval dat het iemand is die al ingevoerd is op het dossier, min of meer?

KOK:
Het moet iemand zijn die in elk geval, niemand zal zo ingevoerd zijn als Cohen, in staat is om dat beleidsterrein van Justitie, dat veel breder is dan alleen vreemdelingenzaken, voldoende te beheersen. En binnen dat beleidsterrein natuurlijk ook die implementatie van die wetgeving een centrale plaats te geven.

FRIESZO:
Ik begrijp dat u niet wil zeggen wie het wordt.

KOK:
Dat heeft u goed begrepen.

FRIESZO:
Dat heb ik goed begrepen . Dus ik zeg maar even dat iedereen denkt dat mevrouw Kalsbeek van de PvdA het wordt.

KOK:
Het wordt iemand van de PvdA. U bent al warm dus.

FRIESZO:
Waarom duurt het eigenlijk zo lang voordat die nieuwe staatssecretaris er is? Het is al heel lang bekend dat Cohen in de pijplijn zat voor Amsterdam.

KOK:
Mensen begrijpen dat dus inderdaad soms echt niet, dus u bent hun tolk nu. Waarvoor dank uiteraard. Maar u moet toch even zien hoe dat behoort te gaan. De ministerraad heeft nimmer over het burgemeesterschap van Amsterdam gesproken, tot dit moment. Vanmiddag is dus het voorstel gedaan en de ministerraad heeft in één keer gezegd: we gaan hiermee akkoord. Voordracht, de heer Cohen. Op dat moment ontstaat er dus een vacature in het kabinet per 1 januari a.s..
FRIESZO:
En daar heeft u nog nooit over gedacht in het voortraject?

KOK:
En natuurlijk denk ik over van alles na. Maar we weten nu dat het gat ontstaat door deze benoeming per 1 januari, en dat betekent dat vanaf nu de bal bij de heer Melkert ligt, fractievoorzitter PvdA, omdat het immers een PvdA-staatssecretaris is. Die komt in de loop van het weekend met een naam bij mij. Dan moet ik consultaties doen. Ik moet contacten hebben met de fractievoorzitters van de twee andere regeringspartijen, de beide vice-premiers, de minister van Justitie, want het gaat immers om zijn, tussen aanhalingstekens, staatssecretaris. En als dat allemaal bevredigend verloopt dan komt er een moment, ik hoop dat dat ergens halverwege volgende week is, om een formeel gesprek te hebben met de kandidaat. En als dat allemaal goed verloopt dan kom je dus op weg naar de beëdiging. Maar dat is nou eenmaal zoals de dingen gaan tijdens de kabinetsformaties en ook bij tussentijdse wisselingen. En sommige mensen zullen zeggen: doe dat dan maar in één klap allemaal. Ja, zo werkt het niet. Het moet even zijn loop hebben.

FRIESZO:
Ik wens u veel wijsheid.

KOK:
Dank u wel, en goede kerstdagen.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, RD)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...