Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken Kok gesprek NOS met de minister-president

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red8908
15-12-2000, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.57 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER VOORDRACHT STAATSSECRETARIS COHEN ALS

BURGEMEESTER AMSTERDAM

"DUS WE HOUDEN ALLEMAAL VAN JOB COHEN, BLIJKBAAR"

FRIESZO:
U en ik zijn allebei Amsterdamse burgers. Wat gaan wij nou merken, op de hele korte termijn, van het aantreden van de heer Cohen als nieuwe Amsterdamse burgemeester?

KOK:
We moeten daar nou ook weer geen mirakelen van verwachten. De heer Patijn gaat weg. Die heeft het uitstekend gedaan. Het is een uitstekende burgemeester geweest. En het is denk ik van het grootste belang dat er, natuurlijk altijd weer een ander, maar iemand met zijn eigen mogelijkheden die hij heeft, en zijn eigen inbreng die hij heeft van vergelijkbare bestuurlijke kracht komt. Nou, je kent Cohen natuurlijk al jaren. Ik heb hem kort meegemaakt in het kabinet Lubbers III, waar hij nog kort staatssecretaris is geweest. Daarna is hij natuurlijk even uit het zicht geraakt en fractievoorzitter geworden in de Eerste Kamer, en nu deze periode terug in het kabinet. Het is een uitzonderlijke man. Het is een man met eigenlijk een prachtige combinatie van rust, bestuurskracht en een grote sociale bewogenheid, die in zo'n stad als Amsterdam perfect van pas komt.

FRIESZO:
Maar dus ook in een kabinet, dus ik snap eigenlijk niet waarom u hem laat gaan.

KOK:
Nee, het is ook een hele moeilijke keuze.

FRIESZO:
U had toch ook nee kunnen zeggen als kabinet? Jij bent zo belangrijk voor het kabinet, meneer Cohen, u blijft bij ons.

KOK:
Dat had gekund. Hij had ook zelf nee kunnen zeggen. Uiteraard. Hij had kunnen zeggen: kijk eens, ik zit hier zo op mijn gemak, ik doe mijn werk hier met plezier en ik blijf dit doen. Dus wat heb je in zo'n situatie? Hij maakt natuurlijk een hele duidelijke afweging. En dat is ook niet één moment dat je dan zit af te wegen. Dat groeit natuurlijk, want die druk vanuit Amsterdam wordt groter, de manier waarop de verzoeken worden geformuleerd. De breedte van waaruit de verzoeken worden gedaan, dus niet alleen PvdA, ook anderen in Amsterdam.

FRIESZO:
Maar is landsbelang niet altijd aardiger om te dienen dan stadsbelang?
KOK:
Maar ik vind Amsterdam ook landsbelang. Nou zult u denken: we zijn ook allebei burger van Amsterdam dus dan zeg je dat makkelijker dan wanneer je ergens anders woont. Ik vind: de kwaliteit van het bestuur van de hoofdstad, wat natuurlijk bestaat uit wethouders, maar waar de burgemeester ook een bijzondere plaats in heeft, is echt ook wel van nationaal belang. Dat wil niet zeggen dat je dus maar met het grootste gemak moet zeggen: o.k., Amsterdam vraagt en Den Haag draait, dus we leveren daar de best mogelijke man voor af. Dat niet. Job Cohen heeft voor zichzelf natuurlijk nagedacht: wat betekent dit voor mij? Ik doe dit nu twee en een half jaar. Eigenlijk hoor je tot het einde van de rit te gaan. Hij heeft er ook een persoonlijke afweging bij, dat heb ik in de persconferentie ook kort gezegd. Ik loop daar niet mee te koop. Job loopt er ook niet mee te koop.

FRIESZO:
Het zijn persoonlijke familieomstandigheden waarom hij graag in Amsterdam ....

KOK:
De gezondheidstoestand van zijn vrouw speelt daar een rol bij. Dus versta me nou niet verkeerd van: dat is dus een makkie , dus dan ga je maar naar Amsterdam.

FRIESZO:
Maar het gaat mij om een zakelijk vraag. Hoe goed is het nou voor het kabinet? Maar u moet die afweging ook maken. Het is persoonlijk en politiek. Maar het kabinet verliest een belangrijke staatssecretaris, halverwege de rit. Dat is niet zo maar een niemendalletje.

KOK:
Nee, maar nu hoort u mij niet zeggen dat het een niemendalletje is. Ik zeg alleen wel dat die zakelijke en persoonlijke factoren in de afweging een plek hebben gehad bij Job Cohen zelf, en op afstand daarvan ook bij mij. En op enig moment moet je dus ook op de hand wegen, gegeven ook zijn eigen bereidheid om als dat kan ook beschikbaar te zijn ten opzichte van die andere variant. En ik heb uiteindelijk toch echt gemeend zijn afweging, die dus licht in de richting van beschikbaar zijn doorsloeg, doorhelde, om die te respecteren, om die combinatie van factoren die ik net noemde.

FRIESZO:
Nu heeft de fractievoorzitter van de VVD al in een heel vroeg stadium gezegd: Cohen mag niet weg, want Cohen is onmisbaar voor het vreemdelingenbeleid wat hij uit moet voeren. Hij heeft een nieuwe Vreemdelingenwet door het parlement heen gehaald. Die moet hij nou ook af maken. En twee: hij moet niet te kort in het kabinet zitten. Het is niet goed voor het kabinet. Wat vindt u om te beginnen van het moment van die kritiek? Ik heb het eigenlijk al over een maand geleden dat Dijkstal daarmee begon. Dat hij vooruit, voordat de benoeming tot stand komt al kritiek heeft op het kabinet.

KOK:
Ja, dat is echt aan Hans Dijkstal zelf om dat te bepalen. Hij heeft waarschijnlijk gedacht: als ik het na het besluit doe dan heeft het geen invloed meer.

FRIESZO:
Heeft het u geërgerd?
KOK:
Nou, ergeren is zo'n vreemd woord. Het heeft me enigszins verbaasd. Vooral dus het tijdstip. Voor het overige heeft de fractievoorzitter, trouwens daar hoef je geen fractievoorzitter voor te zijn, natuurlijk het recht om hier iets van te vinden. Zoals het kabinet het recht heeft om op enig moment ook een finale afweging te maken, ook in het licht van het persoonlijk oordeel van de betrokkene om wie het gaat.

FRIESZO:
Heeft u in het kabinet iets gemerkt van die VVD-weerstand tegen deze benoeming? Er zitten immers ook VVD-ministers in het kabinet. Sterker nog, D66 had ook wel wat aanmerkingen.

KOK:
Het is natuurlijk altijd zo dat als zo iets wat gevoelig komt te liggen in zo'n proces van een aantal weken, dan wordt er natuurlijk in de kring van partijpolitieke verbanden, bewindlieden overleggen en zo, over gepraat. Dus dat werkt altijd op enigerlei wijze door in de hoofden en harten van collega's. Maar tegelijkertijd zeg ik, ik was toch wel onder de indruk van de spontaniteit en ook de positieve gezindheid waarmee er vandaag in het kabinet over dit onderwerp kon worden besloten. Eigenlijk overheerste vooral de zorg, die is ook expliciet uitgesproken, over, ja, is dit eigenlijk niet zo zonde voor ons dat hij verdwijnt, dat we daardoor op een lastige en moeilijke, hoofdpijnveroorzakende portefeuille nu een gat moeten dichten. Terwijl als hij was gebleven dat niet nodig was geweest. Dus we houden allemaal van Job Cohen, blijkbaar. Amsterdam houdt van hem en wij. Hij kan zich niet opdelen.

FRIESZO:
Ik kom zo meteen terug op die Vreemdelingenwet. Maar, hoe merkt u aan de collega- ministers dat er wat doorspeelde in hun hoofd en in hun hart? Dat er toch wat weerstand was?

KOK:
Omdat je natuurlijk daar niet alleen op een beslissend moment in de ministerraad al over praat. Maar u kunt van mij rustig aannemen dat er ook op andere momenten wel eens wat over gewisseld is.

FRIESZO:
En dan zeiden VVD-collega's bijvoorbeeld tegen u: zullen we dat toch maar niet doen, dat is niet zo'n goed idee?

KOK:
Ik heb geen behoefte verder om noch uit de raad, noch uit de omgeving van de raad ...

FRIESZO:
Maar ik vraag naar de situatie daarbuiten. Ik weet dat u niet uit de ministerraad mag praten. U zegt zelf dat ze u buiten de raad aanspraken. Ik denk: ha, daar kan ik mooi eens even naar vragen.
KOK:
Nee, ik heb niet gezegd dat ze me aanspraken. Ik heb alleen gezegd: je praat ook buiten de raad allemaal eens met elkaar, dus je weet natuurlijk hoe dat op een bepaald moment wordt besproken en wordt gewogen.

FRIESZO:
Maar het heeft nooit ernstige vormen aangenomen, dat verzet tegen die benoeming?

KOK:
We hebben maar op één moment over het onderwerp gesproken, dat is vandaag. Het is in één keer door de raad gegaan en zoals ik net al zei, het besluit is in grote eensgezindheid en in grote harmonie genomen en de echte inkleuring van dat besluit had eigenlijk betrekking op het feit "wat jammer".

FRIESZO:
Want die Vreemdelingenwet moet nog uitgevoerd worden?

KOK:
Nee, niet in het bijzonder vanwege de Vreemdelingenwet. De persoon is natuurlijk altijd met de portefeuille verbonden, maar ook vanwege de persoon Cohen, die een groot bindend vermogen heeft, en interessant genoeg op een wijze die hem niet kleurloos maakt. Ik bedoel, hij heeft zijn opvattingen, hij is herkenbaar, maar hij weet ook te binden. En dat kan hij dus in die grote stad die we allebei zo goed kennen, met die zeer gevarieerde samenstelling en die multiculturele bevolking en alles, dat kan hij natuurlijk op een fantastische manier daar juist gebruiken in het belang van Amsterdam en ons allemaal.

FRIESZO:
Maar toch denk ik dat Dijkstal ook bedoelde dat die karaktereigenschap van Cohen, die er ook voor gezorgd heeft dat die nieuwe Vreemdelingenwet tot stand kwam, dat die uitvoering van die wet bij hem juist zo in goede handen was. Maakt u zich geen zorgen dat de nieuwe staatssecretaris zich wel een hele tijd moet inwerken op dat dossier voor hij weer verder kan, of zij verder kan, want het wordt waarschijnlijk een zij heb ik begrepen, met het invoeren van die wet?

KOK:
Over het hij of het zij of het wie hoort u dus weer later.

FRIESZO:
Ik vroeg er ook niet naar, als u goed heeft opgelet.

KOK:
Ja, ik heb goed opgelet, maar ik dacht: voor ik het weet heb ik het bij implicatie weer toe gegeven, weet u wel? Natuurlijk is deze portefeuille, als je anderhalf jaar voor het einde van een kabinetsperiode daar in komt, wie het ook is, uiteraard lastig. Het is wel zo dat dat grote stuk wetgeving met alles erop en eraan door de Tweede en Eerste Kamer is aanvaard. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Het staat in het staatsblad.
FRIESZO:
Het uitvoeren van een wet is vaak nog een extra traject wat moeilijk is om de hele ambtenarij naar je hand te zetten?

KOK:
IND, die dan onder de staatssecretaris valt, heeft een hele goede ambtelijke leiding. De wisseling die daar heeft plaatsgevonden heeft ook echt tot een verdere kwaliteitsverbetering geleid. Cohen heeft ook heel veel tot stand gebracht om die organisatie gereed te maken om het werk goed uit te voeren. En dit zal dus voor de nieuwe staatssecretaris inderdaad een hele belangrijke, eigenlijk wel de eerste prioriteit zijn in die anderhalf jaar die nu nog rest, om dit goed te doen. Daar zijn we ons goed van bewust, en daar zal de heer Melkert ook goed over moeten nadenken als hij met een kandidaat bij mij komt.

FRIESZO:
Dus een eerste vereiste bij die kandidaat is in ieder geval dat het iemand is die al ingevoerd is op het dossier, min of meer?

KOK:
Het moet iemand zijn die in elk geval, niemand zal zo ingevoerd zijn als Cohen, in staat is om dat beleidsterrein van Justitie, dat veel breder is dan alleen vreemdelingenzaken, voldoende te beheersen. En binnen dat beleidsterrein natuurlijk ook die implementatie van die wetgeving een centrale plaats te geven.

FRIESZO:
Ik begrijp dat u niet wil zeggen wie het wordt.

KOK:
Dat heeft u goed begrepen.

FRIESZO:
Dat heb ik goed begrepen . Dus ik zeg maar even dat iedereen denkt dat mevrouw Kalsbeek van de PvdA het wordt.

KOK:
Het wordt iemand van de PvdA. U bent al warm dus.

FRIESZO:
Waarom duurt het eigenlijk zo lang voordat die nieuwe staatssecretaris er is? Het is al heel lang bekend dat Cohen in de pijplijn zat voor Amsterdam.

KOK:
Mensen begrijpen dat dus inderdaad soms echt niet, dus u bent hun tolk nu. Waarvoor dank uiteraard. Maar u moet toch even zien hoe dat behoort te gaan. De ministerraad heeft nimmer over het burgemeesterschap van Amsterdam gesproken, tot dit moment. Vanmiddag is dus het voorstel gedaan en de ministerraad heeft in één keer gezegd: we gaan hiermee akkoord. Voordracht, de heer Cohen. Op dat moment ontstaat er dus een vacature in het kabinet per 1 januari a.s..
FRIESZO:
En daar heeft u nog nooit over gedacht in het voortraject?

KOK:
En natuurlijk denk ik over van alles na. Maar we weten nu dat het gat ontstaat door deze benoeming per 1 januari, en dat betekent dat vanaf nu de bal bij de heer Melkert ligt, fractievoorzitter PvdA, omdat het immers een PvdA-staatssecretaris is. Die komt in de loop van het weekend met een naam bij mij. Dan moet ik consultaties doen. Ik moet contacten hebben met de fractievoorzitters van de twee andere regeringspartijen, de beide vice-premiers, de minister van Justitie, want het gaat immers om zijn, tussen aanhalingstekens, staatssecretaris. En als dat allemaal bevredigend verloopt dan komt er een moment, ik hoop dat dat ergens halverwege volgende week is, om een formeel gesprek te hebben met de kandidaat. En als dat allemaal goed verloopt dan kom je dus op weg naar de beëdiging. Maar dat is nou eenmaal zoals de dingen gaan tijdens de kabinetsformaties en ook bij tussentijdse wisselingen. En sommige mensen zullen zeggen: doe dat dan maar in één klap allemaal. Ja, zo werkt het niet. Het moet even zijn loop hebben.

FRIESZO:
Ik wens u veel wijsheid.

KOK:
Dank u wel, en goede kerstdagen.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, RD)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie