Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fast Ferry en Waterbus nog vijf jaar in de vaart

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

14-12-2000

Fast Ferry en Waterbus nog vijf jaar in de vaart partijen slaan handen ineen

De Fast Ferry, de snelle veerverbinding tussen Rotterdam en Dordrecht, en de Waterbus, de veerverbinding in het Drechtstedengebied maken in elk geval de proefperiode vol. Door de bedachte constructie blijven de schepen mogelijk zelfs vijf jaar in de vaart. De financiële steun die daarvoor nodig is wordt door de provincie Zuid-Holland, het ministerie van verkeer en waterstaat en de Drechtsteden opgebracht. De route van de Waterbus wordt wel ingekort. De Fast Ferry krijgt een extra stop in Alblasserdam. Dat is vandaag/14 december door betrokken partijen bekend gemaakt.

Het experiment is in 1998 van start gegaan. Door problemen met de golfslag moest de Fast Ferry de vaarsnelheid terugbrengen. Daardoor kon de oorspronkelijke dienstregeling niet gehaald worden. De Waterbus kampte met tegenvallende passagiersaantallen. Met name op het traject Dordrecht-Zwijndrecht en Dordrecht-Hendrik Ido Ambacht-Alblasserdam stapten te weinig mensen op. Deze onderdelen komen in de nieuwe plannen te vervallen. De verbinding met Alblasserdam wordt overgenomen door Fast Ferry BV. Bovendien zegde minister Netelenbos al eerder twee miljoen gulden steun toe voor verbeteringen aan de vaarweg.

Doordat de Waterbus het geplande aantal passagiers niet kon halen kwam het bedrijf in financiële problemen. De ergste nood kon aanvankelijk gelenigd worden door de SWAB-gelden (Samen werken Aan Bereikbaarheid) versneld uit te betalen. Daarnaast verzocht de directie van Waterbus BV om een kapitaalsinjectie van zes miljoen gulden. Betrokken partijen menen dat voortzetting van het driejarige experiment met openbaar vervoer te water gewenst is, zij het niet tot elke prijs. Daarom is de voorwaarde gesteld dat productverbetering uitzicht moet geven op duurzame groei van het aantal reizigers en een positief bedrijfsresultaat danwel dat een ander belang met de voortzetting gediend is. Te denken valt aan imagoverbetering en bevordering van de regionale samenhang tussen de Drechtsteden.

Om de gevraagde zes miljoen gulden in een keer en zonder voorwaarden uit te betalen ging de partijen wat ver. Besloten is de Waterbus een kapitaalsinjectie te geven, voldoende om door te gaan tot het einde van de lopende driejarige experimentperiode, wat neerkomt op een bijdrage van tweemaal fl. 1,5 miljoen te betalen begin resp. eind 2001 onder voorwaarde dat betaling eind 2001 alleen dan plaatsvindt als over dat jaar minimaal 950.000 reizigers vervoerd zijn. De provincie Zuid-Holland, de minister van verkeer en waterstaat en de Drechtsteden betalen in deze constructie elk een miljoen gulden.

Voor de periode daarna is afgesproken dat de provincie en de Drechtsteden onder voorwaarden de Waterbus blijven steunen. Voor Zuid-Holland betekent dat:

* jaarlijkse bijdrage ter hoogte van het bedrag, vroeger beschikbaar voor exploitatie van de voetveren, zijnde fl. 110.000,-
* te garanderen dat de Waterbus onder de titel openbaar vervoer blijft vallen en dus aanspraak blijft maken op opbrengstsuppletie in het kader van de regiobekostiging.

De gemeenten in de Drechtsteden dragen na deze periode eveneens bij in de exploitatie en wel minimaal het bedrag dat de regio voorheen jaarlijks beschikbaar had voor de veerponten.

Fast Ferry
Ook de Fast Ferry heeft om financiële steun gevraagd. Hoewel de geplande passagiersaantallen zijn gehaald is er vrees de geplande groei niet te realiseren. Bovendien spelen de gestegen brandstofprijzen het bedrijf parten. Ook hier is, in overleg met minister Netelenbos, bepaald dat de resterende SWAB-bijdrage van 2,6 miljoen gulden versneld wordt uitbetaald. Daarnaast ontvangt Fast Ferry BV een kapitaalsinjectie van drie miljoen gulden uit zgn. BOR-gelden, mits het bedrijf garandeert de lopende experimentperiode vol te maken. Voorts is er uitzicht op nogmaals drie miljoen gulden als

* de ontwikkeling van het aantal passagiers aan het einde van de experimentperiode rond de door de vervoerder voorziene 468.000 ligt en

* als de financiële situatie van het bedrijf daar op dat moment aanleiding toe geeft en

* als door Fast Ferry BV wordt gegarandeerd dat er minimaal drie jaar na afloop van het experiment wordt doorgevaren.

Voorbehoud
De toezeggingen aan de bedrijven wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten en betrokken gemeenteraden.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie