Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksproject Wageningen UR: 'Sturen op nitraat'

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

december 2000

Sturen op nitraat

'Sturen op nitraat' is een groot en meerjarig onderzoekproject waarin wordt geprobeerd de uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden naar het grondwater op een praktische manier te meten. Op dit moment is er nog geen geschikte indicator hiervoor. Als deze indicator eenmaal gevonden is, kunnen zowel beleidsmakers als agrarische ondernemers gericht "sturen op nitraat", en zo zorgen dat er zo weinig mogelijk in het grondwater terechtkomt. Het totale stikstofoverschot van een boerenbedrijf bestaat naast nitraat ook uit stikstofhoudende stoffen als stikstofgas, ammoniak en lachgas. De Minas-normen voldoen goed als alle stikstofverliezen moeten en kunnen worden verminderd. Maar op de droge zand- en lössgronden zijn veel verdergaande maatregelen nodig tegen nitraatuitspoeling. Dan is het ook veel efficiënter als je je maatregelen hierop kunt toespitsen. Er is echter nog geen werkbare indicator om nitraatuitspoeling te meten. Zeker niet als zowel boeren als beleidsmakers en controleurs ermee uit de voeten moeten kunnen. Zo'n indicator probeert Alterra nu te vinden.

De Europese Unie eist dat de hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater niet meer dan 50 milligram per liter bedraagt. Deze norm is afgeleid van de norm voor drinkwaterkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater op agrarische bedrijven terug te dringen, moeten Nederlandse boeren een mineralenboekhouding (Minas) bijhouden. Voor grote delen van Nederland voldoet dit systeem prima, maar niet op de droge zand- en lössgronden (250.000 ha in Zuid- en Oost-Nederland, waarvan 50.000 ha waterwingebied). Op deze kwetsbare gronden wordt nitraat niet afgebroken en komt een groter deel rechtstreeks in het grondwater terecht dan op andere gronden. Na 2003 zouden de Minas-normen voor deze gronden worden aangescherpt. De landbouworganisatie LTO-Nederland heeft echter aan de overheid gevraagd om alternatieven voor deze aanscherping. In augustus 2000 heeft de overheid een conglomeraat van vijf grote onderzoekinstituten opdracht gegeven om naar deze alternatieven te zoeken. Die instituten zijn: Alterra, het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Plant Research International, het Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsteelt (PAV) en het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). Alterra is projectleider.

Tijdens het project doen de onderzoekers gedurende drie jaar metingen op 120 percelen van 35 bedrijven. De deelnemers zijn gekozen uit bedrijven die al participeren in andere onderzoekprojecten, zoals Koeien en Kansen, Voorwaarts, Bioveem, Biom en Praktijkcijfers-2. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze praktijkprojecten komen over en weer meer gegevens beschikbaar. Het resultaat van het project zal een betrouwbare en praktische indicator zijn om nitraatuitspoeling te meten. Zowel de overheid als drinkwaterbedrijven en boeren moeten er in de praktijk mee kunnen werken. Voor boeren en tuinders houdt dat in dat zij tijdens het seizoen willen weten hoe het zit met de nitraatuitspoeling op hun bedrijf, en niet pas erna, als bijsturen niet meer mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ilkay Yalim (0317 474487) van de afdeling Communicatie van Alterra.

terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie