Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Quota tong, schol en vooral kabeljauw voor 2001 lager

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Quota tong, schol en vooral kabeljauw voor 2001 lager dan voorgaande jaren

15 december 2000 - De Europese Visserijraad heeft op 15 december 2000 overeenstemming bereikt over de hoeveelheden vis (TAC's = Total Allowable Catches) die de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen in 2001 in de Europese wateren mogen vangen. De TAC voor Noordzee-tong is voor 2001 vastgesteld op 19.000 ton (2000: 22.000 ton). Voor schol is de TAC voor 2001 vastgesteld op 78.000 ton. De TAC voor kabeljauw is voor 2001 veel lager vastgesteld, namelijk op 48.600 ton (2000: 81.000 ton). Bij de bepaling van de TAC's heeft de Raad rekening gehouden met de adviezen van de Europese visserijbiologen, die gebaseerd zijn op de voorzorgsbenadering.

Tong
Bij de TAC voor de Noordzee-tong had Nederland ingezet op een gematigder daling (19.000 ton) dan de Europese Commissie (EC) had voorgesteld (17.700 ton). Gelet op de omvang van het bestand - die boven het voorzorgsniveau ligt - pleitte Faber met succes voor een geleidelijke daling van de tong-TAC. Daarnaast is wederom het Nederlandse verzoek ingewilligd om eventuele onderuitputting van het quotum in 2001 over te hevelen naar 2002.
De Raad heeft de tong-TAC voor 2001 uiteindelijk vastgesteld op 19.000 ton. Van de tong-TAC mag ongeveer 75% door Nederlandse vissers worden gevangen. Dat betekent een tong-quotum voor 2001 voor Nederland van 14.295.

Schol
Voor schol is de TAC ten opzichte van 2000 (97.000 ton) verlaagd tot 78.000 ton in 2001. Voor Nederland betekent dat een quotum van 29.440 ton.

Kabeljauw
De TAC voor Noordzee-kabeljauw is verlaagd van 81.000 ton in 2000 naar 48.600 ton in 2001. Nederland was het eens met de Europese Commissie dat de uiterst zorgwekkende biologische situatie van het kabeljauwbestand een forse reductie van de kabeljauw-TAC noodzakelijk maakt. Staatssecretaris Faber gaf dan ook aan de door de EC voorgestelde TAC van 48.600 ton acceptabel te vinden. Het kabeljauw-quotum voor Nederland is ongeveer 10% van de TAC. Daarnaast gaf Faber aan dat Nederland bereid is mee te werken aan een in Europees verband op te stellen herstelplan voor de kabeljauw in de Noordzee. Maatregelen in dat plan kunnen bijvoorbeeld zijn het snel en tijdelijk sluiten van visgronden waar veel jonge kabeljauw aanwezig is, technische aanpassingen aan de netten waardoor de bijvangst van kabeljauw kan worden verkleind en een beperking van de visserij op schol gedurende de zogenaamde kuitzieke periode (tijdens de paaitijd) waardoor ook de bijvangst van kabeljauw zal worden verminderd. De Europese Commissie werkt de komende weken samen met de betrokken lidstaten aan een opzet van een dergelijk herstelplan.

De TAC's en de daaruit afgeleide quota voor Nederland zien er voor de verschillende vissoorten als volgt uit (aantallen in tonnen):

TAC 2000 TAC 2001 Quota 2000 Quota 2001
Tong (NZ*) 22.000 19.000 16.550 14.295
Schol (NZ*) 97.000 78.000 36.230 29.440
Kabeljauw (NZ*) 81.000 48.600 8.460 4.660
Haring (NZ*) 265.000 265.000 42.226 42.226
Wijting (NZ*) 30.000 29.700 975 1.330
Makreel (NZ* en WW*) 560.000 575.865 32.410 33.210 Horsmakreel (WW*) 240.000 240.000 80.620 80.620 NZ = Noordzee WW = Westelijke Wateren: ten westen van Verenigd Koninkrijk en Ierland

Persreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie