Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer rechtszekerheid voor zelfstandigen zonder personeel

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht Ministerraad
15 december 2000

MEER RECHTSZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

Zelfstandigen zonder personeel (zoals interimmanagers, organisatieadviseurs en freelance journalisten) kunnen op aanvraag van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een verklaring krijgen die hun zelfstandige status bevestigt. Hiermee kan een eind worden gemaakt aan de onzekerheid over de beoordeling van hun status (werknemer of zelfstandige?) in verband met de verzekeringen voor onder meer arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De zogenoemde zelfstandigheidsverklaring vrijwaart zelfstandigen zonder personeel van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Hun opdrachtgevers hoeven dan ook geen premies voor deze verzekeringen over het loon te heffen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Hoogervorst, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De aanleiding voor het wetsvoorstel is de toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en vormen van zelfstandig ondernemerschap. Die veelzijdigheid maakt het moeilijker om een scherpe scheidslijn te trekken tussen arbeid die wordt verricht in dienstbetrekking, en werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep. Hierdoor verkeren opdrachtnemers en opdrachtgevers vaak in onzekerheid over de vraag of de opdrachtnemer verzekerd is voor de ZW, de WAO en de WW.

Het wetsvoorstel heeft tot doel om zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers meer rechtszekerheid te geven over de verzekeringsplicht op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de werknemersverzekeringen. Hiertoe wordt in de WAZ een verplichting voor het Lisv opgenomen om op verzoek van de aanvrager een beschikking te geven over zijn zelfstandigheid. De beschikking moet via de belastingdienst worden aangevraagd, die op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens een voorlopige beoordeling van de zelfstandigheid geeft. Het Lisv toetst het oordeel van de belastingdienst nog marginaal en geeft op basis daarvan een beschikking af. Belangrijke criteria voor de beoordeling van zelfstandigheid zijn onder meer of de activiteiten duurzaam zijn, of de aanvrager meer opdrachtgevers heeft of slechts één, of hij of zij winst wil en kan maken en of de aanvrager voldoende investeert in zijn onderneming. De zelfstandigheidsverklaring geldt voor een maximale periode van twee jaar.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en de tekst van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij de indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 15.12.2000
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie