Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

800 miljoen voor technologische innovatie bij KMO's

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 15 DECEMBER 2000

800 miljoen voor technologische innovatie bij KMO's

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering een belangrijk programma tot stimule- ring van technologische innovatie bij KMO's goedgekeurd. Het programma richt zich prioritair naar de 'traditione- le' KMO's. Die worden immers met meer drempels tot inno- vatie geconfronteerd dan grote of hoogtechnologische bedrijven (kleiner intern kennispotentieel, beperktere financieringsmiddelen, minder ervaring met innovatie, enz.).

Tijdens de voorbije jaren werd daar reeds aandacht aan besteed. Dit resulteerde echter in een opeenstapeling van kleine acties en programma's, elk met eigen procedu- res en soms complexe indieningsvoorwaarden. Bovendien waren ze amper bekend bij de KMO's zelf. Dat bleek o.m. uit een evaluatie doorgevoerd door het onderzoekscentrum MERIT (Maastricht). Minister Van Mechelen stelt daarom voor om dit geheel beter te stroomlijnen en aantrekke- lijker te maken. Een belangrijke vereenvoudiging van de administratieve procedures en een snelle behandeling van de steunaanvragen zijn hierbij het motto.

Twee subsidieerbare projecttypes zijn voorzien: KMO-Inno- vatiestudies en KMO-Innovatieprojecten. De innovatiestu- dies worden voor 60 % gesubsidieerd en zijn bedoeld om innovatieplannen op punt te stellen, al dan niet in samenwerking met externe kenniscentra of gespecialiseerde studiebureaus en consulenten.

Innovatieprojecten, gesubsidieerd voor 35 %, zijn door- gaans van grotere omvang en beogen nieuwe technologie- ontwikkelingen en prototypes, maar ook creatieve nieuwe technologie-toepassingen. Dit zowel naar nieuwe produc- ten, productieprocédés als nieuwe diensten.

Het subsidieerbaar innovatietraject wordt dus verruimd t.o.v. wat gangbaar was in het verleden. Zo kunnen voortaan ook niet-technologische aspecten aan bod komen in de gesubsidieerde projectkosten (intellectuele eigen- dom, marktverkenningen, specifieke opleidingen, analyse van de reglementeringen, enz.). Innovatie is immers veel meer dan 'uitvinding'. Het veronderstelt de combinatie van diverse kennisdimensies.

Het IWT wordt belast met het beheer van het programma als enig Vlaams loket voor technologische innovatiestimule- ring. Het IWT beschikt hiervoor over 800 miljoen frank voor de periode 2001-2002. Het KMO-bereik zal moeten verdubbelen t.o.v. het bereik in de verschillende vooraf- gaande programma's samen. Het IWT zal daarom een ruime informatiecampagne dienen op te zetten in samenwerking met de organisaties die zich toeleggen op advisering en begeleiding voor KMO's. De mogelijkheid tot indienen van projecten, volgens de nieuwe modaliteiten, is voorzien tegen begin 2001.

Info : Michèle Oleo, raadgever innovatiebeleid van Vlaams minister Dirk Van Mechelen -
tel. 02 - 553 64 76
e-mail: (michele.oleo@vlaanderen.be)

Paul Zeeuwts, voorzitter IWT Bischoffsheimlaan 25, 1000 Brussel
tel. 02 - 20 90 900 e-mail: (info@iwt.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie