Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Burgemeester Haarlem en Kerstman openen plasboog

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlem

Haarlemmer Boog geopend door burgemeester Pop en Kerstman

Haarlem ontwikkelt eigen plasboog

De heer mr. J.J.H. Pop, burgemeester van Haarlem en de Kerstman openen de eerste Haarlemmer Boog op vrijdag 15 december om 9.30 uur op het Klokhuisplein te Haarlem. De Haarlemmmer Boog is een openbare toiletvoorziening voor heren, die in eigen beheer is ontworpen door de gemeente Haarlem. De boog bestaat uit een ronde sokkel van 10 cm hoog natuursteen met een halfrond gebogen roestvrijstalen scherm van 1.70 m hoog. Door de geringe hoogte is voor dit "straatmeubilair" geen bouwvergunning nodig. Haarlem was gedwongen een eigen ontwerp te maken omdat andere "bogen" niet meer worden gemaakt of te duur zijn.

Omdat de overlast van het wildplassen de afgelopen jaren sterk is toegenomen, heeft het college begin 1999 besloten tot een integraal plan van aanpak ter bestrijding hiervan. Op 4 locaties in de binnenstad is nu een Haarlemmer Boog geplaatst, nl twee rond de Grote of Sint Bavokerk, één bij Parkeergarage De Raaks en één bij Parkeergarage De Kamp. In eerste instantie is de voorkeur uitgesproken voor de zgn. Amsterdamse "krul". Dit gerief wordt niet meer geleverd en het speciaal laten maken is prijzig. Daarom heeft John Hedeman (architect BNA) gezamenlijk met de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Stadsvernieuwing (ROSV) en Bouwkunde, Monumentenzorg, en Archeologie (BMA) van de sector Stedelijke Ontwikkeling een "eigen" voorziening ontworpen de zgn. "Haarlemmer Boog". Er is meer dan f 60.000 beschikbaar gesteld om in 2001 het aantal uit te breiden. In eerste instantie wordt gedacht aan de "cafe-routes" (stad-station dan wel stad-Tempelierstraat) maar ook is het winkelcentrum Schalkwijk een optie. Gedacht wordt over het ontwerpen van een plasboog die meer in de open ruimte geplaatst kan worden, bijvoorbeeld 3/4 rond.

Lik-op-stuk-beleid

De plaatsing van openbare toiletvoorzieningen is een essentieel onderdeel van het preventieve en repressieve optreden van de politie en het lik-op-stuk-beleid door het Openbaar Ministerie. Voor de start van dit project bood de gemeente de wildplas-ser te weinig openbare toilet-voor-zie-ningen aan. Daardoor bestond er voor de politie nagenoeg geen mogelijkheid om actief op te treden. Met de komst van de tijdelijke toiletunits en nu de definitieve plasbogen kan de politie wél actief optreden.

Overlast

Omdat de overlast van het wildplassen de afgelopen jaren enorm is toegeno-men heeft de burge-meester in het Horeca-overleg van eind 1997, toegezegd maatrege-len te treffen om deze overlast aan te pakken. Ook uit de inspraak-reacties op de Schat van de Spaarne-stad bleek te worden aangedrongen op een spoedige uitbrei-ding van het aantal openbare toiletvoorzie-ningen.

In dat kader is er een werkgroep ingesteld, waarin de politie, de afdelingen Civiel en Haven , Ruimtelijke Ontwikkeling, Reiniging en Veilig-heid zitting hadden. Er een onderzoek gehouden onder het uitgaanspubliek in het centrum van de stad. Hieruit werd geconclu-deerd dat het merendeel van het uitgaanspubliek geen gebruik maakte van de openbare toiletten omdat ze vies, smerig, onhygiënisch waren. Frequent reinigen van de toiletten is dus noodzakelijk. De ondervraagden bleken gemiddeld 2 van de 6 de openbare toiletten in het centrum te kennen. Wel was het merendeel van het uitgaanspubliek ervan op de hoogte dat van de toiletten in horecagelegenheden gratis gebruik kan worden gemaakt. Deze toiletten zijn vaak te klein en altijd achter in de zaak. Ook bleek dat het overgrote deel van de ondervraagden zich wel eens heeft schuldig gemaakt aan wildplas-sen. Zonder alternatieven zal dit ook in de toekomst blijven gebeuren.

Het plaatsen van de tijdelijke units (plaskruizen) op rond de Bavo heeft wat voeten in de aarde gehad. Ze waren een gewild onderwerp van gesprek. Na enige gewenning en de komst van de zomer bleken ze geaccepteerd te zijn. Op de avonden en nachten van vrijdag, zaterdag en zondag, werden ze door circa 120 personen bezocht (per stuk). Tijdens de grote evenemen-ten zoals het Europees kampioenschap voetbal, was het voor velen een uitkomst.

18 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie