Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Bemmel op weg naar duurzaam veilig verkeer

Datum nieuwsfeit: 17-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bemmel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bemmel

Op weg naar duurzaam veilig verkeer

Om de verkeersveiligheid duurzaam te verbeteren, hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt. Afspraken over het in korte tijd uitvoeren van een pakket maatregelen (startprogramma Duurzaam Veilig) om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. En als er toch een ongeluk gebeurt, moeten door die maatregelen verwondingen zoveel mogelijk worden tegengegaan.

30 km\u-zone

Een van die maatregelen is het inrichten van 30 km/u-verblijfsgebieden.

Het is de bedoeling dat binnen de bebouwde kom in de toekomst niet harder gereden mag worden dan 30 km/uur. Op wegen met veel doorgaand verkeer blijft echter de snelheidslimiet 50 km/uur en soms zelfs 70 km/uur.

Binnen de verblijfsgebieden worden de wegen zo ingericht, dat de overlast van het autoverkeer afneemt en dat fietsers en voetgangers zich gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn maatregelen nodig die het verkeer uitnodigen om slechts 30 km/uur te rijden. Zo zullen de ingangen van 30 km/uur gebieden met borden worden aangegeven en zullen hier inritconstructies worden aangelegd. Verder zullen binnen de 30 km/uur gebieden maatregelen zoals drempels en plateaus worden aangebracht om lange rechtstanden en dus hogere snelheden te voorkomen.

Uitgaande van de verkregen subsidie van het ministerie van verkeer en waterstaat heeft de gemeenteraad besloten om voorlopige inrichting van enkele verblijfsgebieden in de woongebieden in Bemmel en geheel Haalderen ten noorden van de Van der Mondeweg in te richten als verblijfsgebied.

Uitvoering fase 1


1) In Bemmel betreft het globaal de gebieden Lidwina, Klappenburg en Oostervelden, uitgezonderd de busroute en uitrijroute van de brandweer. Deze blijven een 50 km\u weg. In afbeelding 1 is een overzicht gegeven van de gebieden waar deze verkeersmaatregel geldt. Het verkeersbesluit gaat omstreeks half januari 2001 in.


2) In Haalderen wordt het gedeelte ten noorden Van de van der Mondeweg in ingericht als 30 km/h-zone. De van der Mondeweg wordt momenteel gereconstrueerd en krijgt een profiel als weg binnen de bebouwde kom met een 50 km/uur-regime. In afbeelding 2 is een overzicht gegeven waar deze verkeersmaatregel geldt.

Dit verkeersbesluit gaat omstreeks half december 2000 in.

De plannen zijn reeds uitgewerkt en besproken met diverse instanties (o.a. inspraakavonden voor bewoners). De gemeente heeft aannemer Bruil uit Ede opdracht gegeven om de plannen uit te voeren. De werkzaamheden zullen omstreeks 8 januari 2001 beginnen en tot eind april 2001 gaan duren (weersafhankelijk). De benodigde omleidingroutes zullen met borden worden aangegeven. Er wordt naar gestreefd dat alle woningen bereikbaar blijven en dat de bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Voor vragen of klachten over de uitvoering kan contact worden opgenomen met het Publieksbureau van de gemeente Bemmel.

Volgende fases

De overige wijken, het resterende deel van Bemmel-zuid, Bemmel-noord, Angeren en Doornenburg zullen hierna de volgende fases zijn die worden voorbereid en uitgevoerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie